Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola II - Cesta do Akademie

Level 1 - Vrba mlátička
Harry Potter & Chamber of Secrets Jděte dopředu a ve vhodnou chvíli opatrně podběhněte pod vrbou mlátičkou. Za ní vlevo je ve zdi vchod do chodby, vejděte do něj. Použijte kouzlo na truhličku a seberte první fazolky. Pokračujte doprava, vyskákejte po stupíncích k soše chrliče, na ni použijte kouzlo, vpravo se zviditelnil průchod stěnou. Projděte a zatočte doleva. Před vámi je kniha, ti z vás kteří již hráli předcházející díl Harryho Pottera již dobře vědí, že projití touto knihou znamená automatické uložení hry. Projděte přes ni a použijte kouzlo na další sochu, posbírejte fazolky a pokračujte doprava. Na konci chodby užijte kouzelnou hůlku na znak podivného kufru, ten se posune dopředu a vy si přes něj přeskákejte dopředu. Dostanete se znovu k vrbě mlátičce, opět ji podběhněte a vlevo u zdi otevřete truhlici (samozřejmě pomocí kouzla, dále už to nebudu zdůrazňovat) a chytněte mezerníkem čokoládovou žabičku, je to výborná pochoutka, ale i doplnění vaší energie. Hned vedle truhlice vpravo použijte kouzlo na trhlinu ve zdi, za ní je další truhlička s fazolkami. Podběhněte pod další vrbou mlátičkou a vpravo použijte hůlku na znak na stromě, osvobodíte tak Rona ze zajetí vrby, ale zároveň tak definitivně přijdete o vysloužilce Ford Anglia, který zmizí do nenávratna. Vstupte do vzniklého otvoru ve zdi, přistupte k soše a zakouzlete ji. Tak objevíte i to, co normálně nejde vidět, vlevo od sochy se objeví doposud neviditelný stupínek, přeskákejte si tedy pomocí něho dál k další knize a hru si tak uložte. Pak přeskákejte po všech římsách a posbírejte všechny fazolky, na poslední seberte čokoládovou žabku. Seskočte dolů a zezadu dotlačte hranol k Ronovi. Pak si po něm přeskákejte k němu nahoru. Následujte Rona do chodby, vlevo zakouzlete sochu a pokračujte dál. Kouzlem na znak ve zdi, vlevo od něj se vysunou schody. Po nich nahoru, vpravo na výklenek kouzlem, je tam truhlice. Pokračujte k sochám, před nimi naleznete svoji první kouzelnickou kartu. Dozvíte se, že těchto karet je po Bradavicích roztroušeno celkem 50, jsou bronzové, stříbrné a jedna dokonce zlatá. Vždy po získání 10 karet se vám zvýší o jeden stupeň obsah energie, což znamená, že vám vlevo na obrazovce přibude další znak. Pak použijte několikrát po sobě kouzlo na obě sochy a sesbírejte fazolky. Pokračujte dál a hra se sama uloží.

Level 2 - Pozemky
Následujte Rona, seskočte dolů k soše, zepředu na ni opakovaně použijte kouzlo a sebírejte fazolky, které z ní vypadnou. Vlevo od ní je truhlice plná fazolek. Pak se vraťte ke schodům, vpravo od nich je truhlice na soklu plná fazolek. Vraťte se zpět kolem schodů dopředu a před sebou použijte kouzlo na znak na zdi. Vstupte dovnitř a sebírejte všechny fazolky i ty z truhlice. Vraťte se zpět a sestupte po schodech vpravo dolů. Vpravo je další truhlice, od ní napravo zaměřte hůlku na trhlinu ve zdi. Otevře se zeď, ale vstoupit zatím nemůžete. Vraťte se tedy ke schodům, kde na vás čeká Ron a vstupte dovnitř do Akademie. Hra se opět sama uloží.

Kapitola III - Akademie

Level 1 - Velké schodiště
Vlevo od schodiště je truhlice s fazolkami, nahoře vedle schodů dvě sochy plné fazolek. Následujte Rona po točitých schodech nahoru k obrazu Baculaté dámy, dál do Nebelvírské ložnice však nemůžete, protože neznáte heslo. Pomůže vám Hermiona a tak se konečně můžete jít uložit ke spánku. Jakmile se ráno probudíte, setkáte se zase se svými přáteli a budete vyzváni, abyste je následovali do učebny do třetího poschodí, kde bude profesor vyučovat Obranu proti černé magii. Následujte tedy Hermionu a Rona, pak jděte po schodech nahoru a použijte kouzlo na sochu. Pod ní se otevře v podlaze stupínek, stoupněte si na něj a za sochou se otevře malá místnost. Uvnitř naleznete truhlici s kouzelnickou kartou. Vraťte se, jděte po schodech nahoru, následujte Ronyho, ale nejdříve sejděte po schodech dolů, tam si můžete, ovšem chcete-li, vyměnit vaše fazolky za sliz, v truhlici je také další karta. U knihy si můžete hru uložit. Pak se vydejte zpět nahoru po schodech doprava. Ty se s vámi přetočí a setkáte se s neviditelným Nickem. Dovede vás do místnosti vlevo a dozvíte se od něj něco o otevírání zámků u dveří před vámi. V nádobách po straně jsou fazolky, seberte je, vraťte se a pokračujte po schodech nahoru. Ty se s vámi opět otočí a jste v druhém patře. Jděte se podívat do chodby vlevo, najdete tam v truhličkách a nádobkách fazolky, ale dál se nedostanete. Vraťte se tedy zpět a při zpáteční cestě zakouzlete znak naproti vám na zdi. Vyberte vše v místnůstce a vraťte se zpět ke schodům a po jejich přetočení se sejdete opět s Ronem. Následujte ho, vaši spolužáci rozbijí vázu, ale od školníka to schytáte vy. U okna je váza s fazolkami, pak pokračujte za Ronem. Setkáte se i s kočkou paní Norisovou. Tak vás Ron dovede až do učebny profesora Lockharta, kde vás naučí nové obranné kouzlo.

Level 2 - Výuka kouzla Ristusempra
Nyní se musíte naučit kouzlo používat a to v po sobě následujících třech kolech, ve kterých musíte bez chyby uspět. Postup pro získání tohoto kouzla je ten, že jakmile začne hůlka sama od sebe opisovat nakreslený obrazec, u každé šipky na tomto obrazci se nacházející, klikněte na své klávesnici na odpovídající kurzorovou klávesu. Pokud to dokážete ve všech třech kolech, získáte pro své družstvo 15 mimořádných bodů. Po skončení a zvládnutí této výuky přijde na řadu praktické cvičení.

Level 3 - Časově omezená zkouška umění užívání kouzla
Harry Potter & Chamber of Secrets Musíte získat velkou zlatou hvězdu v časově omezeném limitu, což nebude lehká záležitost. Ubíhání tohoto limitu můžete průběžně sledovat na vaší obrazovce. Nejdříve tedy musíte dostat velkého ohnivého kraba pomocí kouzla do místa se symbolem kraba. Ale pozor, krab po vás vyplivuje oheň. Nejdříve ho kouzlem obraťte na záda, nenechejte ho vzpamatovat, pak ho opakovaným používáním kouzla dostrkejte na vyznačené místo. Tak se vám otevře cesta dál. Seberte malou hvězdu, stoupněte si na vyznačené místo pro stání a s druhým krabem proveďte totéž. Plošina s vámi vyjede nahoru, v truhlici vpravo najdete fazolky a kartu, posilněte se žabkou a pokračujte vpřed do místnosti se slimáky. Nesmíte se jich ale dotýkat, oni i jejich stopa jsou plni žíravé kyseliny. Takže slimáka nejdříve kouzlem znehybněte, tím se ztratí i jeho stopa a pak ho opět pomocí kouzla (zase ho nesmíte nechat vzpamatovat) dostrkejte na označené místo s jeho symbolem. Nejdříve ale zneškodněte známým způsobem ohnivé kraby za čtyřmi mřížemi tak, aby před nimi spadla bariéra. Až se zbavíte i slimáků, sjedou od stropu na plošinách dvě malé hvězdy a truhlice. Pomocí přesunutí dvou malých a jednoho velkého kvádru seberte obě hvězdy a otevřete truhlici, pak pokračujte dál. Narazíte na malého trpaslíka, který z vás bude chtít dostat fazolky, neboť mu velmi chutnají, také jiné dobroty, které máte u sebe. Použijte na něj kouzlo, tím ho zmrazíte a vše co má u sebe vám vrátí, pak k němu přistupte, tím ho uchopíte do ruky a odneste ho k díře pod schody, kam ho použitím mezerníku vhoďte a máte od něj definitivně pokoj. Pak se vraťte a použijte kouzlo na svůj vlastní portrét, stěna se otevře, uvnitř je truhlice. Vraťte se a jděte po schodech nahoru. Nad schody vpravo je truhlice, vlevo žabka. Pokračujte dopředu, seberte fazolky, podlaha před vámi se propadne. Po obou stranách se otevřou mříže a za nimi jsou ohniví krabi. Střídavě na ně, aby na vás nemohli útočit, používejte kouzlo a musíte je posunout až na konec k jejich symbolům, tím se podlaha vrátí do původního stavu.

Pokračujte dál, seberte malou hvězdu. Od stropu spadnou dolů dva slimáci, oba musíte zahnat do otvorů s jejich symboly. Posbírejte fazolky, které z nich vypadly a jděte dál do chodby. Narazíte na další dva kraby. Opět je střídavě zažeňte do otvorů s jejich symboly, spustí se po obou stranách kvádry, vyskákejte si po nich nahoru a posbírejte všechny fazolky. Za vámi u vašeho portrétu je krab, kouzlem ho shoďte dolů do přízemí. Pak seberte fazolky z nádoby a použijte kouzlo na váš portrét. Uvnitř je socha, použijte kouzlo i na ni, vraťte se, nahoře seberte žabku a malou hvězdu mezi stěnami. Užijte kouzlo na znak příčného kvádru, ten spadne dolů, pokračujte vpřed. Vpravo je truhlice a v ní karta. Jděte dále po schodech, kouzlem zneškodněte slimáka a poberte všechny fazolky. Vejdete do místnosti, kde před sebou uvidíte na tyčkách tři krychličky s kouzelnými symboly. Na každý symbol je nutné použít kouzlo, každá z krychliček otáčí jedním z prstenců před vámi s vašimi portréty, každý portrét je ale zobrazen z jiného pohledu. Vaším úkolem tedy je, postupně natočit pomocí krychliček portréty tak, aby se všechny nad sebou shodovaly, to znamená, aby ve sloupci před vámi byly nad sebou nastaveny všechny portréty na vás z čelního pohledu tak, jak je nastaven neměnný portrét. Až se vám to povede, před vámi se zvedne mříž a můžete pokračovat dále. Vlevo je nádobka s fazolkami, potom si stoupněte na ikonku stop na podlaze. Je to výtah a vyveze vás nahoru, kde vstupte do knihy a hra se uloží. Za vámi ve výklenku je truhlice plná fazolek, pak se vydejte chodbou dopředu, vlevo použijte kouzlo na sochu, před sebou umrtvěte dva slimáky, použijte kouzlo na své portréty na obou stranách a do vzniklého prostoru oba slimáky kouzlem nastrkejte. Posbírejte fazolky a pokračujte dál. Vpravo ve zviditelněném výklenku je truhlice plná fazolek, jděte dál a vpravo za vaším portrétem je další.

Na konci musíte přeskákat po výstupcích ve zdech na druhou stranu. Skočte tedy doleva, přeskočte si doprava, znovu doleva a na konci přes malý výstupek se dostanete na druhou stranu. Po výstupcích s rozběhem střídavě vyskákejte až nahoru do chodby, vpravo zažeňte kraba do otvoru s jeho symbolem, otevře se vám cesta dál. Vpravo vyberte z vázy fazolky, zatočte doleva, zpacifikujte dva slimáky, abyste mohli bezpečně projít dál a na konci zatočte doleva. Vyjděte po schodech nahoru, seberte hvězdu a žabku, dále v chodbě vyberte fazolky z nádoby. V truhlici naproti vám je karta, pak pokračujte chodbou k další hvězdě, ale spadnou dolů mříže, takže se k ní nemůžete dostat. Zato se ale objeví dva krabi, které musíte známým způsobem dostrkat do zelených komůrek, tím se mříže opět zvednou. Seberte hvězdu, vpravo je truhlice s kartou, vlevo nádoba s fazolemi, projděte knihou a hru si uložte. Jděte dopředu, dostanete se do místnosti, ve které jsou čtyři krabi. Všechny je musíte shodit dolů do prohlubně, kde jsou jejich symboly. Nejlépe je začít u toho, který je nejvýše, cestou k němu ty ostatní převracet na záda a po cestě zpět likvidovat i ty ostatní. Jakmile budou všichni v prohlubni, nahoře se na plošině spustí dolů veliká hvězda. Tak tedy utíkejte po římse nahoru, cestou sbírejte fazolky a vystihněte tu pravou chvíli, kdy se klády zasunují do zdi, rychle přeskočte ne druhou stranu. Nahoře si přeskočte na plošinku s velkou hvězdou a tím jste tuto zkoušku ukončili, Zbývající časový limit bude přepočtem zapsán jako zisk bodů pro vaše družstvo. Pokud si chcete vylepšit bodové ohodnocení, je možno celé praktické cvičení si projít znovu, získané body vám budou znovu přepočteny.

Level 4 - Vstupní síň
Dříve zavřenými dveřmi se vrátíte opět zpět do vstupní síně Akademie. Hermiona vás dovede do slavnostní síně, kde vás přivítá sám ředitel Akademie, Brumbál. Na slavnostním shromáždění se ukáže bodový stav všech družstev a vy jako nejlepší budete vpuštěni na nádvoří odměn, kde v krátkém časovém limitu rychle posbírejte co nejvíce fazolek. Pak se ocitnete na nádvoří, kde vás vyzve kamarád Wood, abyste si šli zahrát Famfrpál. Dříve než ho budete následovat, prohledejte na nádvoří všechna známá místa, truhlice jsou opět plné fazolek, taktéž vpravo za znakem na zdi je jich plno. Můžete si také vyměnit s kluky a děvčaty své fazolky za jimi nabízený artikl, každý má něco jiného a pozor, i ceny jsou různé, takže nejdříve si u nabízejících ověřte cenu a teprve po porovnání s ostatními cenami nakupujte. K dostání je i stříbrná kouzelnická karta, pokud nemáte dosti fazolek, můžete se vrátit do Akademie a projít stará známá místa, i tam se totiž někde fazolky obnovily. Jsou nad schody vlevo, na pravé straně je zrcadlo, za ním je hodně fazolek. Také sochy o poschodí výš můžete znovu obrat o nějakou tu fazolku, za obrazem Baculaté dámy, která vás už zná a pustí vás dál, najdete dokonce i stříbrnou kartu. Chce to jen důkladně prohledat všechna zákoutí v místnostech, jen pozor na to, abyste se znovu nedostali do některé z učeben kouzel, kde jste už byli. Pak se už můžete vrátit k Woodovi, který na vás čeká u brány na nádvoří vlevo. Ještě můžete jít doprava, přijdete k Hagridovi, kde je karta a spousty fazolek. Taky si tam hru můžete projitím knihy uložit. Potom už ale jděte k Woodovi a Famprpál může začít.

Kapitola IV - FamprpálNyní tedy podstoupíte svůj prví zápas ve Famprpálu s družstvem Havraspáru. V animované ukázce uvidíte, jak se Zlatonka chytá, což je cílem této hry na létajících košťatech. Teprve potom si zasoutěžíte. Musíte se vyhýbat všem potloukům, kteří vás zraňují, rovněž náraz do nějaké překážky nebo do soupeře, vás připravuje o část energie. Pokud se tedy soupeř přiblíží na dosah, klepněte na Ctrl a tak ho odstrčíte sami. Při letu na koštěti sledujte dráhu Zlatonky, vpravo dole na obrazovce se na ukazateli dozvíte, kolik už jste jí sebrali její energie. Až se toto políčko zaplní, klepněte na Ctrl a Zlatonka je vaše, vyhráli jste! Pokud však během hry ztratíte veškerou energii, automaticky vítězí váš soupeř. Chce to si trochu procvičit ovládání a vítězství vás nemine. Po skončení této soutěže se znovu ocitnete na schodišti v Akademii.

Kapitola V - Výuka nových kouzel

Level 1 - Výroba lektvaru
Následujte Hermionu dolů do sklepení, kde vás profesor Snape naučí připravovat posilující lektvar, zvyšující po jeho vypití energii a zdraví. Otevřete truhlici, vypadne z ní kůra z rujovníku a sliz z tlustočerva. Přistupte ke kouřícímu kotli a tak lektvar uvaříte. Vypít ho lze klepnutím na mezerník. Po celých Bradavicích je podobných kotlíků více a nyní, pokud budete mít u sebe dvě zmíněné ingredience, můžete si u těchto kotlíků vždy tento lektvar uvařit a doplnit si tak svoji energii. V animaci se dostanete se svými přáteli ke stěně s krví napsaným nápisem a uvidíte kočku paní Norisovou zkameněnou a zavěšenou na jednom ze svícnů. Objeví se i váš úhlavní nepřítel Draco Malfoy se svými kumpány a bude vyhrožovat, že vás varuje, abyste nedopadli také tak. V pokračování animace pak budete Hermionou dovedeni do učebny na výuku nového kouzla.

Level 2 - Výuka kouzelných formulí
Ocitnete se v učebně profesora Kratinohy ve druhém patře, vraťte se však nejdříve, ať na to nezapomenete, do sklepení k profesorovi Snapemu, kde otevřete druhou truhlici, je v ní totiž desátá karta. Od této chvíle se vám kapacita energie zvýšila, ukazatel energie se zdvojnásobil. Pak se vraťte zpět k profesorovi Kratinohovi, který vás naučí užívat nové kouzlo, Smeták. Také se zde dozvíte, jak a kým byla Akademie založena, zjistíte závažná fakta o Tajemné komoře, která je hlídána zlou příšerou. Pak se už známým způsobem obtahováním předlohy a klepáním na odpovídající kurzorové klávesy naučíte používat nové kouzlo, pokud výuku provedete bezchybně, získáte další body pro vaše družstvo.

Level 3 - Praktické cvičení s kouzlem Smeták
Harry Potter & Chamber of Secrets Nyní budete muset nově získané vědomosti a znalosti kouzla uplatnit v praxi. Opět budete sbírat malé zlaté hvězdičky, které prodlužují stanovený časový limit pro úspěšné dokončení tohoto cvičení. Za ušetřený čas obdržíte na konci bonifikační body pro své družstvo. Na obě sochy po stranách několikráte po sobě použijte kouzlo, dokud z nich nevytřískáte všechny fazolky. Narazíte na Ektoplazmu, vlevo jsou v nádobě fazolky. Zničte zelenou žíravinu a na znak na příčném trámu použijte kouzlo, posuňte trám co nejdále dopředu. Za ním zlikvidujte obě Ektoplazmy, seskákejte po výstupcích dolů a na pravé straně dole rozbijte zeď, v truhlici je karta. Vraťte se zpět k trámu a dostrkejte ho co nejblíže ke zdi naproti, pak si na něj vlezte a přeskočte na druhou stranu k hvězdě, seberte ji. Pokračujte dále, snězte žabku, z vázy vyberte fazolky. Vlevo si hru uložíte, pak pokračujte chodbou vpřed, zpacifikujte všechny kraby, aby vás neobtěžovali, z vázy vyberte fazolky. Objeví se zlý škůdce Protiva, zlikvidujte ho dříve, než ublíží on vám. Pokračujte v cestě a použijte kouzlo na sochu, otevře se cesta dál. Uložte si hru a jděte vpřed. Vlevo použijte kouzlo na znak, otevřete tak otočnou závoru. Použijte kouzlo na obě sochy, v té napravo jsou fazolky, ta vlevo zviditelní průchod ve stěně vzadu, odkud jste přišli. Vraťte se tedy, projděte vzniklým průchodem a seběhněte po schodech dolů. V malém válci je kůra, pak vlevo otevřete otočnou závorou, posbírejte fazolky a zničte další Ektoplazmu. O kousek dál je v truhlici karta, jděte po schodech, umrtvěte kraby, z truhlice seberte fazolky, vezměte i hvězdu. Z truhlice vlevo vyjměte kartu, sestupte po schodech, kde si hru uložte. Smlsněte si na žabce, vlevo zničte Ektoplazmu a slimáka dopravte na znak, který se pod zničenou žíravinou objevil. Napravo se otevřou dveře s truhlicí, ve které je karta. Potom slimáka přepravte dopředu a vlevo jej shoďte na plošinu s jeho symbolem, před tím ale ještě odstraňte z plošiny žíravinu. Vejděte dovnitř a totéž udělejte s druhým slimákem a druhou plošinou. Seberte malou hvězdu, vyberte fazolky z truhlice vlevo, sejděte po schodech, z vázy si vezměte fazolky. Použijte kouzlo na sochu a vlevo vyberte až do dna malý kufřík plný fazolek. Zlikvidujte Raracha a vpravo si otevřete stěnu, je tam za ní hvězda. Pokračujte dál a stoupněte si na plošinu, zničte žíravinu a plošina s vámi poklesne. Seskočte dolů, umrtvěte kraby. V kufříku je spousta fazolek, pak seberte hvězdu ve vchodu. Zničte žíravinu, stoupněte si na plošinu, obě plošiny se rozpohybují, tak si přes ně v pravou chvíli opatrně přeskákejte na druhou stranu k váze s fazolkami. Otevřete truhlici a zbavte se Raracha. V místnosti převraťte další vázu, vyskočte si na plošinu, která je součástí jakési váhy. Jděte na konec jejího ramena, otočte se a s rozběhem po ramenu váhy, na konci odrazem a skokem se tak dostanete na horní římsu k malé hvězdě, seberte ji a posbírejte všechny fazolky. Vpravo otevřete truhlici, vyskočí z ní Protiva, rychle ho zlikvidujte. Pak zabočte doleva a vstupte do veliké hvězdy. Tím jste ukončili toto praktické cvičení a získali pro družstvo další cenné body. Pokud se domníváte, že jste si nepočínali ve cvičení dosti úspěšně, můžete se vrátit a celou cestu si projít znovu, profesor Kratinoha vám to umožní a pokud dosáhnete lepšího času, opraví vám i výsledek vašeho snažení.

Level 4 - Vstupní síň
Jděte dopředu k hlavnímu schodišti a následujte Rona do slavnostní místnosti. Tentokrát se do místnosti odměn dostal zástupce (alespoň u mne, u vás to může být pochopitelně jinak) Zmijozelu. Potom dojdete s Ronem a Hermionou k již zmíněnému krvavému nápisu probírat všechny události včetně záležitostí kolem Tajemné místnosti, využijete nepřítomnosti školníka Filcha. Hermiona vás dovede na dívčí umývárnu, kde se nachází Ufňukaná Uršula. Máte dojem, že dědicem Zmijozelu je Draco, musíte to ale zjistit s určitostí. Potřebujete tedy kouzelný lektvar, abyste se mohli přeměnit za člena družstva Zmijozelu a zjistit tak všechny okolnosti kolem Tajemné komory. Ingrediece, které musíte sehnat na výrobu tohoto lektvaru, jsou roh lidožravého dvojnožce a nastrouhanou kůži z Hřímala. Takže se nyní rozdělíte, vy půjdete do sklepení k profesoru Snapemu. Seberte opět z druhé truhlice kartu, potom se vraťte a přejděte do chodby naproti. Na jejím konci vpravo zničte plazmu a použijte kouzlo na sochu. Vraťte se zpět na rozcestí chodeb a dejte se doprava. Sochy po obou stranách zbavte dokonale všech fazolek, kousek dál nalevo je truhlice, plná fazolek, naproti ní je za škvírou ve zdi socha, použijte na ni také kouzlo. Snažte se vyhýbat profesorovi Snapemu, neboť se mu vaše toulání po sklepení vůbec nelíbí. Před zavřenou bránou vstupte do chodby vlevo, na konci zničte plazmu.

Level 5 - Hledání rohu z lidožroutského dvojnožce
Rozstřelte zámek na dveřích před vámi, cestou rozšlapte všechny pavouky, aby vás neobtěžovali. Použijte kouzlo na oba znaky před vámi, skočte si na pohyblivou plošinu. V nejvyšší poloze rozstřelte plazmu, pak si přeskočte do otevřeného výklenku. Uvnitř jsou dvě truhlice, v každé je žabka. Skočte zpět na plošinu a přeskočte do nižšího výklenku. Ve váze jsou fazolky, použijte kouzlo na sochu. Zhoupněte se opět na plošinku a z ní přeskočte úplně dolů do chodby. Sestupujte opatrně po schodech dolů, některé stupínky jim chybějí, tak dávejte pozor, ať se nepropadnete a nepřijdete o život. Ničte plazmy, zlikvidujte Raracha. Poslední mezeru ve schodech přeskočte a jděte na konec chodby. Vpravo nahoře zničte plazmu, prohlubeň se naplní vodou a vy přejděte po vystoupivším můstku dále. Vlevo otevřete truhlici s kartou, vpravo za škvírou ve zdi je druhá truhlice rovněž s kartou. Vstupte do místnosti se dvěma slimáky, které nažeňte na plošinu s jejich symboly. Na sochu použijte kouzlo, z vázy seberte fazolky. Dolů sjede plošina s dvěma kraby. Ty musíte nahnat do zelených komůrek, tak se vám otevře cesta dále. Jděte proto do chodby vpravo, zničte dva Rarachy, vpravo plazmu, vysunou se schody. Pokračujte po nich až k váze nad vámi. Abyste se k ní dostali, vraťte se do předcházející místnosti a znovu zakouzlete sochu. Pak se rychle vraťte, zatočte doleva a doprava si přeskákejte přes virtuální plošinu k váze pro žabku a fazolky. Pokračujte v ničení plazem a po vytvořených schodech si vstupte dole doprava do chodby. V místnosti je truhlice s kartou a v kobkách na slimáky žabka a fazolky. Nejdříve tedy obě komory prohledejte a pak do nich nažeňte slimáky. Otevřela se vám další chodba, je v ní zlý trpaslík, zakouzlete ho, přistupte k němu, tak ho seberete a mezerníkem ho vhoďte do jeho díry, posbírejte vše, co z něho vypadne. Vyberte i truhlici, naproti použijte kouzlo na zeď, za ní je truhlice s kartou. Projitím přes knihu si hru uložte. Vpravo zničte plazmu, dolů spadnou schody, sejděte po nich, seberte fazolky a rozdupejte pavouky. Vejděte do místnosti se slimákem a srazte ho dolů. Vpravo v truhlici je Protiva, zažeňte ho kouzlem. Před vámi jsou znaky na čelech různobarevných trámů, použitím kouzla na ně přestavujete dole pod sebou různobarevné stěny. Výtahem vlevo sjíždíte dolů, druhým výtahem vpravo můžete vyjíždět zpět nahoru, pokud chcete stěny znovu přestavět. Správné nastavení můžete zkontrolovat v animaci, pro doplnění vám prozradím, že stěny je nutné nastavit tak, abyste dole před sebou viděli červená vrátka a vpravo dole otevřený vchod do chodby. Pak sjeďte výtahem dolů, kde zlikvidujte Raracha. Potom si podél levé zdi přeskočte na druhou stranu, naproti ve zdi otevřete červená vrátka, v truhlici jsou fazolky a kůra z rujovníku. Vraťte se, zabočte doleva, doprava a znovu doleva a vejděte do chodby. Sejděte dolů po schodech, v truhlici je karta. Posbírejte všechny fazolky i ty v regálech, k dalšímu regálu si přistavte kvádr, zde jsou nejen fazolky, ale i sliz. Vedle žebříku je druhý. Pak použijte kouzlo na znak ve výklenku, za vámi se otevřely dveře. Vejděte, posbírejte z vázy vpravo fazolky a pokračujte doleva. Zpacifikujte kraba a vyjděte po schodech nahoru, kde si u knihy uložte hru. Rozbijte plazmu a zlikvidujte Raracha, potom další plazmu vpravo před vámi, dole se roztočí plošina na rameni, přeskočte si na ni a ve vhodnou chvíli si přeskočte do výklenku vlevo. Zlikvidujte další dvě plazmy a přes další plošinu na rameni si přeskočte do dalšího výklenku. Vlevo jsou další plazmy, po jejich zničení si přes plošinku přeskočte do chodby. Vlevo je váza s fazolkami, potom projděte knihou a hru si tak uložte. Kouzlem odstraňte zámek na dveřích, vpravo seberte z truhlice kartu a jděte do chodby vpravo, zde vhoďte do díry trpaslíka a vyberte fazolky z vázy. Vyskočte si nahoru ke krabovi a shoďte ho dolů k díře, ať vás neohrožuje. Zničte plazmu a vyskákejte si po stupíncích nahoru. Vhoďte trpaslíka do díry, přeskákejte na druhou stranu k žabce, kde zprava na znak použijte kouzlo, skála se odsune. Za ní na sochu použijte kouzlo. Pak se vraťte a zničte plazmu, za ní je několik Rarachů, zničte další dvě plazmy vlevo, je tam tajný úkryt s truhlicí a fazolkami a kolem levé zdi přes úkryt projděte na druhou stranu ke dveřím se zámkem. Vratkých destiček přes propast si raději vůbec nevšímejte. Zničte zámek, vstupte do místnosti, vše důkladně prohledejte a posbírejte fazolky. Vlevo v regálu je sliz. Propadnete se dolů, zde srazte dva kraby dolů do vody, zničte plazmy a po kvádrech trčících z vody si přeskákejte do vchodu naproti vlevo. Tak se vrátíte zpět do místnosti, kde jste se před chvílí propadli podlahou. Seberte v regálu roh z lidožroutského dvojnožce. V animaci se ocitnete zpět v učebně pro vaření lektvarů u profesora Snapeho.

Level 6 - Souboj
Vyjděte z učebny ven, setkáte se s Hermionou, která však ještě nemá potřebnou ingredienci na lektvar, vy už ale ano. Následujte tedy Rona do místnosti soubojů. Před schody doleva za škvírou ve zdi je plno fazolek. Seberte je a pokračujte za Ronem. Dovede vás do soubojové místnosti, kde se utkáte v kouzelnickém souboji se zástupcem Zmijozelu. Stačí jen uhýbat jeho útokům a včas ne něj působit vašim kouzlem, tak musíte poměrně lehce souboj vyhrát. Tak získáte jeho fazolky a nepřidejte při tom o svoje. V animaci se pak ještě naučíte rozumět hadí řeči.

Kapitola VI - Výuka kouzla Difendio

Level 1 - Výuka bylinkářství
Nikde se nezdržujte a následujte a následujte Rona přes nádvoří na výuku bylinkářství k profesorce Prýtové. Tam opět, ale to už jistě znáte, musíte třikrát po sobě obtáhnout obrazec a reagovat včas a správně kurzorovými šipkami. Potom vám budou připsány body pro družstvo, tedy ve prospěch Nebelvíru.

Level 2 - Praktický výcvik s tímto kouzlem
Harry Potter & Chamber of Secrets Zaměřte kouzlo na zarostlý vchod, vpravo vyberte fazolky z truhlice. Pokračujte dopředu, v květináči jsou další, vlevo v truhlici také. Jděte na druhou stranu, na nádvoří zabočte doleva, rozbijte zarostlou bariéru, posbírejte za ním fazolky a pak na toto místo zažeňte slimáka. Naproti převraťte všechny květináče a konvičku, posbírejte všechny fazolky a do druhého zarostlého výklenku po zničení bariéry nažeňte druhého slimáka. Tak se vám otevřou dveře, kde seberte malou hvězdu a přes knihu uložte hru. Kouzlem přetněte lano, dostanete se k houbám, které vylučují dusivý plyn. Pak je zničte kouzlem, můžete je pak bez úhony naházet do hlubiny před zamřížovanými dveřmi s malou hvězdou. Od těchto dveří po obou stranách přetněte kouzlem provazy, odstraňte trnitý zátaras, vyleze trpaslík, už víte, jak na něj. Je ale možnost otevřít zátaras s trpaslíkem dříve, než začnete ničit houby. Trpaslíkovi totiž houby neškodí, naopak mu velice chutnají, takže je posbírá za vás a teprve potom ho můžete hodit zpět do díry. Získáte tak nějakou fazolku, nějaké jsou také naproti brány s hvězdou, seskákejte si tam po stupíncích a všechny je seberte. Je tam také truhlice, pokud ji otevřete, musíte kouzlem zahnat Protivu, který z ní vyleze. Pak se vraťte zpět nahoru, kouzlem vysuňte hranoly a přeskákejte na horní římsu. Posbírejte na ní všechny fazolky, uvnitř přetněte kouzlem provaz, dole se zvedne mříž před malou hvězdou. Přeskočte si pro ni, nalevo v truhlici je karta, pobijte všechny Rarachy, zpacifikujte slimáka. Přetněte lana u kvádru a posuňte ho až úplně dopředu. Za vámi se zvedne mříž, vejděte do vchodu a seberte tam malou hvězdu.

Pokračujte chodbou, napravo ve váze jsou fazolky, vpravo zbavte sochu všech fazolek a vyjděte na nádvoří. Před vámi jsou dvě trnovice píchavé, zničte je dříve z dálky, než budete zraněni jejich ostrými bodlinami, které vystřelují. Potom posuňte kvádr až dopředu a vylezte si přes něj do chodby. Přetněte provaz, skočte na plošinku, vyjeďte nahoru a přeskočte si k trnitému zátarasu, který zničte. Přestřelte před sebou lano, dole pod vámi se zvedly mříže. Jděte nejprve vpřed, odstraňte zátaras a posbírejte fazolky. Potom se přes plošinu vraťte zpět dolů. Projděte otevřenou branou, seberte malou hvězdu, zbavte sochu i vázu fazolek, projděte knihou, hra se uloží. Zbavte vázu fazolek, vlevo použijte kouzlo na pavoučí síť. Za ní přetněte vpravo lano, po plošině přejedete na druhou stranu, kde si přeskočte ke hvězdě, před tím ale rozstřelte další síť. Rozšlapte všechny pavouky na zemi, vlevo na sochu použijte kouzlo, pokračujte po schodech doleva nahoru. Přeskočte přes lávku na druhou stranu, přetněte lano, lávka sjede dolů. Seberte hvězdu, vpravo jsou fazolky, pak pokračujte doleva ke slimákovi. Vpravo převraťte vázu s fazolkami, umrtvěte slimáka, vpravo ve vázách jsou další fazolky. Potom zpacifikujte kraba, seberte žabku, posuňte si kvádr k výklenku nahoře, když jste před tím zničili dvě plazmy.

Pokračujte dál, zničte plazmu a přetněte lano. Dole pod vámi spadne bedna, která prorazí ve výklenku podlahu. Jděte však nejdříve doleva, tam je socha, zakouzlete ji, otevře se vám tajná skrýš, v truhlici je karta. Teď se můžete vrátit zpět, dole znovu zpacifikujte slimáka i kraba, skočte si do výklenku, jehož podlahu rozrazila spadnuvší bedna. Dole seberte hvězdu a zlikvidujte Raracha. Přeskákejte rychle přes plošinky, které se schovávají, dopředu, na konci chodby si hru uložte. Vlevo ve váze jsou fazolky, potom vstupte znovu na nádvoří. Zničte dvě bariéry vpravo a nechejte trpaslíky, ať požerou jedovaté houby, udělají tak práci za vás, stejně jim pak všechno seberete. Až se najedí, použijte na ně kouzlo, seberte je a vhoďte je zpět do jejich děr, posbírejte vše, co z nich vypadlo. Seberte i žabku, vyskočte si nahoru do chodby. Seskočte dolů, před vámi zničte úponici jedovatou. Vpravo seberte žabku, zpacifikujte další dvě úponice, v truhlici vlevo jsou fazolky. Pak běžte ke schodům, umrtvěte ještě jednu tuto potvůrku a po schodech pokračujte nahoru. Seberte hvězdu, vpravo přetněte dvě lana, spadne lávka, přejděte po ní, zlikvidujte dva Zelníčky, kteří po vás házejí zraňující odštěpky. Vzadu vpravo je váza a konvice, obě plné fazolek. U zavěšené lávky opět přetněte obě lana, přejděte po ní, vpravo si vyskočte nahoru. Zde zlikvidujte další Zelníčky, seberte kůru a hru si uložte. Sejděte po schodech dolů, zničte zátaras před vámi v podlaze, na plošinu, která se tak objevila, musíte nahnat slimáka. Zde to ale nebudete mít vůbec jednoduché. Slimáci jsou tu čtyři a tentokráte nezůstanou na plošinách, na které jste je zahnali, ale vylézají zpět ven, aby vás znovu zraňovali. Navíc je zde spousta trnovic píchavých, které vystřelují ostré zraňující bodliny. Nesnažte se je likvidovat, ale držte se jenom od nich v uctivé vzdálenosti, pak se vám nic nestane, dosti práce budete mít s agresivními slimáky. Jakmile tedy zaženete toho prvního slimáka na plošinu, uvolní se tak zámek u mříží.

Osvědčila se mi metoda utíkat kolem pravé zdi dopředu, vpravo sebrat z nádobky sliz, neustále sledovat slimáky a držet se daleko od agresivních rostlin. Úplně na konci rozstřelit zátaras nad plošinou, nahnat do ní slimáka, tak se mříže zvednou. Potom rychle a obezřetně utíkat do takto otevřeného prostoru a vstoupit do něj. Je to skutečně těžké, ale jde to zvládnout, i když zřejmě nějaký ten šrám utrpíte. Vpravo pod schody použijte kouzlo na sochu, pak se vraťte a pokračujte druhou stranou kolem schodů do podzemí. Rozstřelte plazmu i zátaras za ní, zlikvidujte Zelníčka, potom další zátaras, rozdupejte pavouky na zemi a seberte žabku. Rozstřelte pavučinu, vpravo vyberte vázu. Potom zlikvidujte obě lana vlevo a po plošině, která se tak objeví, přejděte na druhou stranu. Naproti rozbijte zeď a zničte plazmu. Vejděte dovnitř, zničte další dvě plazmy, v truhlici dole je karta. Pak se vraťte a vyjděte doprava na nádvoří, kde zpacifikujte tři úponice, posbírejte fazolky, pokračujte do chodby, kde seberte hvězdu, vpravo z vázy fazolky. Seberte žabku, rozšlapte na zemi pavouky. Vlevo rozstřelte zeď, zlikvidujte pavučinu, je tam truhlice a v ní karta, od této chvíle máte již tři ukazatele energie. Vraťte se, vlevo zlikvidujte další pavučinu, znovu rozdupejte pavouky, ve váze vpravo jsou fazolky. Pokračujte dále, uložte si hru.

Vpravo vyberte z vázy fazolky, umrtvěte slimáka, použijte kouzlo na sochu, seberte žabku a fazolky z vázy a vyjděte virtuálním vchodem na nádvoří. Po zviditelněné podlaze dojdete k hvězdě, seberte ji. Nažeňte slimáka do komůrky s jeho symbolem, otevře se vám cesta dál.Na škvíru na zdi vlevo použijte kouzlo, pod schody je spousta fazolek a plošina se symbolem slimáka, zatím si ji nevšímejte. Pokračujte dál, z obou stran spadnou mříže a budete uvězněni, zároveň se objeví tři slimáci. Dva z nich zažeňte do otvoru s jejich symboly, třetího pak dokopejte zpět na plošinu, na kterou jsem vás před chvílí upozorňovala. Ukáže se vám truhlice, ve které je karta. Pokračujte chodbou dopředu směrem k fazolce, na konci chodby zatočte doprava, vyberte vázy a dejte se do chodby vlevo k velké hvězdě. Nevstupujte však do ní, opatrně ji obejděte zleva, ve váze u zdi je sliz, pak hvězdu obejděte zprava a v truhlici u zdi najdete kartu. Teď už směle můžete vejít do hvězdy a ukončit tak toto praktické cvičení. Za ušetřený čas obdržíte od profesorky Prýtové body pro Nebelvír. Ocitnete se po animaci opět na nádvoří a pokud nejste spokojeni s dosaženým výsledkem, vraťte se zpět do dveří za vámi a celé cvičení si můžete projít znovu a dosáhnout lepšího bodového ohodnocení, profesorka vám po jeho skončení znovu body přepočte. To můžete opakovat několikrát, věřte, že se dá při tomto opakování si hodně polepšit.

Kapitola VII - Pozemky

Level 1 - Skleník
Harry Potter & Chamber of Secrets Po skončení animace se objevíte znovu na Pozemcích, teď už můžete novým kouzlem otevřít vlevo škvíru ve zdi, odstranit trnitý zátaras, posbírat fazolky, použít kouzlo na sochu, v truhlici pak je karta. Budete vyzváni Ronem, abyste s ním šli hledat kůži z Hřímala. Zatím za ním nespěchejte, stejně na vás počká. Vyjděte po schodech a dejte se doleva, na znak na zdi použijte kouzlo, uvnitř vlevo odstraňte zátaras a posbírejte fazolky, v truhlici jsou další. Vzpomínáte si, že ve sklepení v chodbě úplně vzadu bylo ve sloupu zviditelněné lano, na které vaše kouzlo nepůsobilo? Nemusíte tam chodit, zřejmě se tam ještě dostanete, ale mně to nedalo. Chcete-li, tak se vraťte do Akademie, dejte se doleva do sklepení, sejděte po schodech a pokračujte chodbou dopředu. Zabočte do chodby vpravo, vzadu rozstřelte na pravé straně plazmu a na sochu použijte kouzlo, naproti vpravo se ve sloupu zviditelnilo lano. Přetněte ho kouzlem, otevře se tajná skrýš, uvnitř je plno fazolek a v truhlici je karta. U kotlíku si také můžete uvařit uzdravující lektvar. Vraťte se zpět do přízemí Akademie a vyjděte ven na Pozemky. Vlevo u děvčátka si můžete koupit stříbrnou kartu, já si koupila pro jistotu hned dvě. Pak následujte Rona, který na vás čeká u sochy draka. Nejdříve oběhněte učebnu profesorky Prýtové dokola, najdete tak spoustu fazolek. Potom jděte k Ronovi, který na vás čeká u zataraseného vchodu do skleníku. Nejprve však zničte všechny jedovaté houby, u zdi rozstřelte zátaras před trpaslíkovou dírou. Můžete to také udělat obráceně a nechat trpaslíka houby sežrat a pak ho vhodit zpět do díry, stejně potom všechno z něho vytlučete. Odstraňte trnovitý zátaras u vchodu do skleníku, Ron zatím půjde ohlídat profesorku Prýtovou. Vejděte dovnitř, odstraňte další zátaras, zpacifikujte úponice, pusťte z díry ven trpaslíka, nechejte ho požrat houby a vhoďte ho zpět do díry, co z něj vypadne, posbírejte. Zničte všechny trnovnice, rozbijte další zátaras, vlevo vyberte z vázy fazolky. Pokračujte po schodech doprava nahoru, umrtvěte kraba, pokračujte po dalších schodech výš, opět převraťte kraba na záda. Vyjděte z chodby ven a po prkenných římsách vstupte do chodby vlevo.

Pokračujte vpřed, vzadu u zdi přetněte dvě lana, držící kolo. Kolo se roztočí a tak přistaví prkennou římsu k jinému vchodu. Seskočte si tedy dolů, znovu vejděte do vchodu a kolem již známých krabů vyjděte nahoru. Po prkenných římsách jděte až na konec, tam je další kolo. Zopakujte si tedy předchozí postup, posbírejte venku roztroušené fazolky a vraťte se zpět na prkna, pokračujte do chodby, kde si hru uložte. Jděte dále vpřed, rozstřelte trnitý zátaras, zdálky zničte dvě trnovnice, seberte žabku. V konvici jsou fazolky. Dovnitř altánku se zatím nedostanete, jděte tedy kolem levé zdi dopředu, umrtvěte úponice, zlikvidujte houby, na konci zničte trnovnice, vpravo seberte z květináče fazolky. Rozstřelte zátaras a za ním pavučinu, pak zlikvidujte obrovského pavouka, potom další pavučinu a pavouka a postupujte po schodech nahoru. Ještě jednou si vše zopakujte, vyjděte ven, zlikvidujte dva Zelníčky a seberte dvě žabky. Pokračujte dopředu, stoupněte si na výstupek v podlaze, vlevo před vámi se vysune lávka, přejděte po ní a seskočte si do skleníku. Zde vše důkladně prohledejte a prozkoumejte, ve vázách i konvicích je plno fazolek, je zde i sliz a v truhlici karta. Až budete mít vše posbírané, vylezte si na stupínek s nastrouhanou kůží Hřímala. V animaci pak předáte tuto ingredienci Hermioně, která odejde vařit lektvar. Vy následujte svého kamaráda do slavnostní síně.

Level 2 - Slavnostní síň
Zde se opět budou kontrolovat a vyhodnocovat dosažené výsledky za uplynulý týden. Mně se do dostal do síně odměň opět Draco ze Zmijozelu, copak asi děláme špatně??? No co se dá dělat, musíme se polepšit. :-))) Hra je hra, to platí zřejmě i zde.

Level 3 - Vánoce se blíží
Profesorka Gonagallová si udělala soupis všech žáků, kteří budou zůstávat přes vánoční svátky na Akademii a nepojedou domů. V tomto soupisu jste uvedeni i vy, Ron a Hermiona, dozvíte se ale, že zůstává i Draco Malfoy, což je vám silně podezřelé. Budete chtít využít účinků uvařeného lektvaru a získat tak od Draca přiznání ohledně Tajemné komory a zjistit, zda oním dědicem Zmijozelu není právě on sám.

Level 4 - Mezihra
Jděte tedy do dívčí umývárny a to tak, že vyjděte po schodišti, dejte se doprava, v chodbě na levé straně použijte kouzlo na pavučinu na zrcadle, uvnitř jsou fazolky a v truhlici karta. Za sochou si můžete u kotlíku uvařit ozdravný lektvar, ovšem, máte-li u sebe potřebné přísady. Pokračujte od sochy doleva, vstupte po schodech do dveří vpravo. Po dalších schodech jděte nahoru, spatříte znehybnělého Neviditelného Nicka. Profesorka vás odvede v animaci dál. Nad točitými schody nahoře vpravo je truhlice plná fazolek, pokračujte dál do učebny profesora Brumbála. Jděte ke zlatému ptákovi, jakmile se přiblížíte, shoří na popel. Ve výklenku na okně převraťte červenou vázu, jsou v ní fazolky. Vzadu v nice je truhlice s kartou. Jděte po schodech nahoru, na okně v truhlici jsou fazolky, použijte kouzlo na znak, otevře se prostor za knihovnou. Vstupte do tohoto prostoru, výtah vás vyveze nahoru, posbírejte po ochoze všechny fazolky a seberte kartu, pak sjeďte zpět dolů. Dole přistupte ke kouzelnému klobouku a promluvte si s ním. V animaci si pohovoříte s profesorem Brumbálem a zlatém ptákovi jménem Felix, dozvíte se, že po té, co shoří, se z jeho popela narodí nový jedinec, což je koloběh života. Po animaci se znovu sejdete s Ronem, kterého následujte do dívčí umývárny. Po cestě ještě vlevo přes prasklinu ve zdi vejděte do učebny ochrany proti černé magii, posbírejte tam všechny fazolky, vpravo u zdi je truhlice. Pak pokračujte za Ronem, schody se přetočí, vpravo použijte kouzlo na znak, přetněte lano. Jděte dopředu, ze sochy seberte fazolky, pokračujte doprava do ložnice. Na všechny čtyři obrazy v rozích použijte kouzlo, otevře se schodiště v podlaze.

Sejděte dolů, v truhlici je karta. Jděte směrem k fazolce, vlevo použijte na sochu kouzlo a sejděte po schodech doprava dolů. V obou vázách jsou fazolky, dole pod schody je v truhlici karta. Vraťte se znovu k soše, opět na ni použijte kouzlo, pak se vraťte zpět na schody a přes virtuální stupínek si vyskočte nahoru nad schody, v truhlici naleznete další kartu. Vraťte se zpět k přetáčejícím se schodům, vpravo za obrazem je truhlice. Pod schodištěm se objevilo další, sejděte po něm dolů a setkáte se znovu s Ronem. Za dveřmi vpravo je váza s fazolkami, pokračujte za Ronem na dívčí umývárnu, kde už Hermiona vaří lektvar. V animaci spatříte znovu mrtvou Ufňukanou Uršulu, od Hermiony se dozvíte, že by potřebovala do lektvaru ještě další přísadu a to kousek z Goylea. Najdete ho prý dole ve sklepení, kde si nacpává břicho. Najdete ho tak, že budete sledovat zbytky jídla, které po sobě na cestě zanechává. Sledujte proto Goyleovy stopy a dostanete se tak znovu na Zahrady.

Level 5 - Zahrady
Harry Potter & Chamber of Secrets Zničte houby, z truhlice seberte kartu. Použijte kouzlo na znak vlevo ve zdi, ze zdi vpředu vystoupí stupínky. Na krychli dole pod schody použijte kouzlo a přirazte ji ke zdi. Po stupíncích si přeskákejte až nahoru, posbírejte všechny fazolky. Dále už můžete jít po točitých schodech. Zde rozstřelte vlevo všechny trnité zátarasy, vstupte na římsu, vlevo rozstřelte další zátaras a po spadlém trámu si přejděte na druhou stranu. Na konci zničte pavučinu a přeskočte si dovnitř. Vpravo je truhlice, přeskočte si na trám. Z něj zničte pavučinu pod vámi a seskákejte dolů do výklenku. Přeskočte na druhou stranu, shoďte kvádr dolů. Seskákejte si za ním, dole ho posuňte ke knihovně, na ní seberte fazolky. V nice v přízemí použijte na sochu kouzlo, kvádr zčerná, vylezte si na něj a přeskákejte z něj doprava do tajného úkrytu. Je tam truhlice s kartou a nějaké fazolky. Potom se vraťte dolů a pokračujte dále po schodech, u knihy si uložte hru. Pokračujte po schodech dál k modré fazolce, rozšlapte na podlaze pavouky, vejděte do místnosti, posbírejte fazolky ve výklencích. Z podstavce shoďte obrovského kraba, vylezte si na podstavec, otevře se vám cesta vpřed. Vstupte, vlevo rozstřelte pavučinu, je tam truhlice. Pak v zahradě seberte trpaslíka a vhoďte ho do díry v chodbě naproti místu, kde jste před chvílí zničili pavučinu. V zahradě rozstřelte před vámi další pavučinu, vejděte do dveří, v místnosti poberte fazolky a vyskákejte si nahoru ke krychli. Shoďte ji dolů a seskočte si za ní. Posuňte ji k nadezdívce k houbám a trnovnicím, z krychle zničte trnovnice, pak rozstřelte zátaras u díry a nechejte trpaslíka, ať houby sežere, posbírejte fazolky a pak ho hoďte zpět do díry. Vyskákejte po stupíncích nahoru, na sochu použijte kouzlo, před ní za vámi se otevřel tajný prostor. Přeskákejte si tedy na druhou stranu, v odkrytém prostoru zničte trnovnice, posbírejte fazolky a seberte obě žabky. Vraťte se zpět k soše a vylezte do další místnosti. Místnost řádně prohledejte, je tam i sliz. Pak jděte dopředu k další soše, zakouzlete ji, vpravo od ní se otevřel tajný úkryt, kde je truhlice. Vyjděte na terasu, zlikvidujte všechny trnovnice a zpacifikujte úponice, seberte dvě žabky. Pak si vyskočte přes výklenek do další místnosti. Vyjděte na další terasu, seberte dvě žabky, vejděte do místnosti, kde nejdříve zlikvidujte Raracha. Potom si hru uložte.

Level 6 - Knihovna
V knihovně jděte doleva, znovu doleva, vpravo rozstřelte pavučinu a na sochu použijte kouzlo. Za vámi se zviditelní přístup do regálu s knihami, rozstřelte v něm zámek, je tam truhlice s fazolkami. Nyní se ale ještě vraťte zpět dolů a udělejte pořádek na nádvoří. Po hranolech seskákejte opatrně dolů ke slimákům a vejděte do otevřených dveří. Nažeňte dva kraby do výklenku s jejich symboly, totéž udělejte se dvěma slimáky, budete vyvezeni k truhlici, v ní je karta. Rozstřelte pavučinu a vyjděte ven, jste nazpátek u knihovny. Pokračujte přes knihovnu doleva, tentokrát však zabočte doprava, rozstřelte nad křeslem pavučinu a pokračujte dál. Propadnete se dolů, zažeňte kraba za mřížemi až ke zdi s jeho symbolem , vyjedete nahoru a pokračujte chodbou vpřed. Zastřelte Raracha, použijte kouzlo na sochu nahoře před vámi. Za vámi se zpřístupní schody dolů. Sejděte tedy po nich, vlevo použijte kouzlo na sochu, stoupněte si před otáčející se trámová ramena a nastavte je kouzlem vlevo na znaky na nich tak, abyste před sebou viděli tři červené obrazce na trámech nad sebou. Pak se vraťte nahoru, vlevo se otevřela mříž, za ní je truhlice a v ní karta a fazolky. Od této chvíle již máte na obrazovce čtyři ukazatele zdraví.

Sejděte znovu dolů a nyní nastavte ramena trámů tak, abyste před sebou měli tři modré čtverce nad sebou. Nahoře spadla mříž vpravo, jděte tedy tam, za ní je truhlice a v ní žabka a fazolky. Potom pokračujte chodbou vpřed, na sochu nad schody použijte kouzlo, zničte tři plazmy, v truhlici je Protiva, zažeňte ho. Pokračujte doleva, zničte další plazmy, na sochu použijte kouzlo, vlevo v tajném úkrytu je truhlice se žabkami. Běžte dále, na sochu opět použijte kouzlo a přeskočte si na druhou stranu dopředu, kde si hru uložte. Pokračujte po schodech dolů, rozstřelte dvě pavučiny a vyskákejte si po stupíncích do chodby nahoru, před tím však rozdupejte všechny pavoučky na podlaze. Nahoře zničte Raracha, zlikvidujte další dvě pavučiny, vyberte truhlici a vázu. Pak vlevo ustřelte zámek u poklopu na zemi a seskočte si dolů do vzniklého otvoru, kde seberte žabku. Vpravo v otvoru ve zdi přetněte lano, kvádr spadne dolů. Seskákejte po kvádrech dolů, zničte Zelníčka a trnovnice, nechejte trpaslíka požrat všechny houby, pak ho chytněte a vhoďte do díry vlevo. Vylezte si nahoru, zničte trnovnice a vyberte truhlu s fazolkami. Na horní rampě posbírejte všechny fazolky, v římse je díra v podlaze, v ní přetněte lano, dole spadla lávka. Seskočte přes kvádr v rohu dolů, zpacifikujte slimáka, zničte tři trnovnice vpravo u zdi, vraťte se a jděte ke spadlé lávce. Zmrtvěte dvě úponice, přejděte po lávce, uvnitř zničte dva Zelníčky a posbírejte fazolky a kůru po Zelníčcích. Přetrhněte lano nad dřevěnými lávkami, spadne truhlice, jsou v ní fazolky a karta. Vraťte se, znovu znehybněte úponice, dejte se kolem zdi doleva, na konci převraťte kraba na záda, použijte kouzlo na sochu, za vámi ve zdi se zviditelnila truhlice. Pak se vraťte kolem slimáka zpět a ustřelte zámek u dveří a vstupte dovnitř. Po obou stranách za zamčenými dveřmi jsou fazolky, před vámi leží Goyley, tak si z něho kousek seberte.

Kapitola VIII - Akademie

Level 1 - Dívčí umývárna
Po skončení animace se ocitnete znovu uvnitř Akademie a budete muset najít Hermionu a Rona, kteří na dívčích umývárnách vaří lektvar na převtělování a předat jim kousek Goylea, aby lektvar dokončili. Vydejte se tedy chodbou dopředu, doprava a na konci vlevo. Svým kamarádům předejte onen kousek, který jim chybí a oni lektvar dovaří, vy ho v animaci vypijete a převtělíte se do podoby Goylea. Pošlou vás do sklepení, kde se máte dostat do společenské místnost družstva Zmijozelu. Nejdříve ale otevřete truhlici, je v ní karta. Pak se vraťte chodbou, po které jste sem přišli zpět, přes všechny přetáčející se schodiště až dolů, vstupte vpravo do dveří a chodbou pokračujte až k hlavnímu schodišti. Sestupte po něm dolů a dejte se vpravo do sklepení. Pokračujte chodbou doprava, uvidíte člena družstva Zmijozelu, tak se mu držte v patách, dovede vás až ke vchodu do jejich společenské místnosti. Zde se od něj dozvíte heslo, které otevírá vstupní dveře. Zopakujte tedy po něm heslo “Čistá krev” a vstupní dveře se otevřou.

Level 2 – Sklepení: Zmijozel
Postupujte dále, za vámi zapadnou mříže. Stoupněte si na zelené kolečko ve středu podlahy, ta se s vámi přetočí a vejděte do chodby. Z obou soch po straně vyberte fazolky, pak použijte kouzlo na sochu před vámi. Vyjede krychle se znakem, použijte ne něj kouzlo, při tom stůjte na znaku na podlaze.Sjedete tak níže, vlevo přetněte dvě lana, držící kolo, to se roztočí a zvednou se mříže před vámi. Zneškodněte tři trpaslíky a naházejte je do díry, posbírejte všechny fazolky. Jděte vpřed, za vámi zapadnou opět mříže. Použijte na všechny tři sochy kouzlo, vyjedete tak nahoru. Jděte dopředu a znovu si stoupněte na zelené kolo na podlaze. Opět se podlaha přetočí, postupte si ke knize, kde si hru uložte. V animaci vám však nějaký dareba zničí most před vámi, takže se budete musit nějak dostat na druhou stranu. Nejdříve však použijte kouzlo na výklenek vpravo, pak na znak za ním, před mostem vpravo se otevřel ve zdi vchod, vejděte do něj. Po schodech seběhněte až dolů, zabočte doprava, zničte plazmu a dole vlevo vyberte truhlici, je tam spousta fazolek a žabka. Pak postupně použijte kouzlo na všechny tři znaky na zdi, nahoře vpravo od mostu vyjely ze zdi tři stupínky, takže se vraťte a přeskákejte si po nich k truhlici, je v ní karta. Přeskákejte zpět k mostu a na znak vlevo použijte kouzlo, vlevo od mostu se dají do pohybu plošinky, po kterých si vyskákejte dále a nahoře si vskočte do místnosti. Zapadnou za vámi mříže, uvnitř zničte všechny plazmy a použijte kouzlo na znak vlevo.

Dole na druhý okraj mostu tyto plazmy spadnou a nalepí se na něj. Pak použijte kouzlo na sochu, vpravo u zdi se otevře podlaha, seskočte si vzniklým otvorem dolů a před mostem si stoupněte na plošinku před mostem. Most se tak znovu zvedne a shora spadené plazmy ho v této poloze udrží, takže si po něm už nyní můžete přeběhnout bez obav na druhou stranu. Vyhněte se plazmám a pokračujte vpřed. Z vázy vyberte fazolky a vejděte do chodby. Na konci použijte kouzlo na sochu, jděte doleva a pobijte všechny Rarachy, na konci vstupte do zviditelněného výklenku, pokračujte chodbou dopředu. U sochy draka odbočte vlevo, znovu doleva, z obou soch po stranách vyberte fazolky. Pak použijte kouzlo na znak chrlící vodu, za ním je truhlice a v ní karta. V knihovně naproti je žabka, použijte tam kouzlo na kovový kroužek ve zdi. Při východu z knihovny v soše jsou pavoučci, všechny je rozšlapte. Ve společenské místnosti Zmijozelu posbírejte pomocí kouzla vše, co se dá, od žáků se dovíte, že vás hledá Draco Malfoy. Pokračujte od hořícího krbu dál doprava, znovu doprava, tak se setkáte s Malfoyem, následujte ho.Dozvíte se od něj něco o Tajemné komoře, která přináší každému jen samé neštěstí. Vymluvíte se Malfoyovi na bolesti v žaludku a sdělíte mu, že si budete muset zajít na ošetřovnu. Vydejte se tedy po schodech nahoru, ale zcela nečekaně přestane Hermionin převtělovací lektvar působit a změníte se nazpět do podoby Harryho. Tak teď jste na nepřátelském území zcela sami, copak asi uděláte?

Level 3 - Útěk ze Zmijozelu
Nyní se musíte dostat zpět za svými kamarády, aniž by si vás kdokoliv z žáků Zmijozelu všimnul. Použijte kouzlo na dva erby před vámi s nápisem “Lytherin”, z truhlice seberte kartu. Teď pozor! Dejte se doprava, počkejte, až všichni přejdou a nikdo nebude v dohledu, zabočte vlevo, nechejte odejít za roh žáka před vámi, pak vejděte do chodby vpravo a mezi zdí a sloupovím utíkejte co nejrychleji dopředu a na konci si vejděte do chodby. Při tomto vašem úprku nic nedejte na pokřik Zmijozeláků, pokud by se někomu z nich podařilo vás zastavit, dovedou vás k profesoru Snapemu a budete muset svůj pokus opakovat znovu. Naštěstí vás hra vrací zpět k již zmíněným erbům, takže můžete svůj pokus o útěk i několikrát po sobě zopakovat. V následující animaci se dozvíte, že duch Neviditelného Nicka zkameněl, takže když si teď nejsou v Bradavicích jisti životem ani duchové, co mají potom dělat ostatní živí. Všichni se bojí napadení a tak masově nakupují různé amulety a jiné obranné předměty na svoji ochranu. Zjistíte ale také, že Malfloy není dědicem Zmijozelu. Když to tedy nejste vy ani Malfloy, kdo to tedy vůbec je, to je otázka, vhodná pro Hamleta. V animaci se setkáte s Hermionou, která vás dovede do učebny profesora Lockharta na výuku nového kouzla. Následujte tedy Hermionu přes přetáčivé schody až do učebny výuky.

Kapitola IX - Kouzlo Houbuj

Level 1 - Výuka kouzla
Čeká vás tedy znovu už tolik známý způsob výuky nového kouzla Houbuj, tj. sledování obrazce, který je obtahován kouzelnickou hůlkou a vaše rychlá a odpovídající reakce na šipky, kterých se hůlka právě dotýká příslušnou kurzorovou šipkou na vaší klávesnici. Jistě jste si už tento způsob výuky kouzla důkladně vžili, takže nebudete mít žádný problém s trojnásobně opakovaným pokusem při výuce a zcela určitě tak získáte pro Nebelvír ten největší možný počet bodů. No a teď už jen musíte prokázat nabyté schopnosti a vědomosti v dalším časově omezené praktickém cvičení a za případně ušetřený čas tak dostat další body ve prospěch vašeho družstva.

Level 2 - Praktické cvičení
Budete poučeni profesorem Lockhartem o tom, co máte v tomto cvičení udělat. Opět je to hledání a sbírání malých zlatých hvězdiček, které vám přidávají čas k ubíhajícímu časovému limitu a za celkově ušetřený čas znovu obdržíte přepočtené body ve prospěch Nebelvíru. Jděte tedy dopředu a seskočte si dolů. Dole zlikvidujte dva trpaslíky a vhoďte je zpět do jejich děr. Po obou stranách vyberte vázy s fazolkami, potom ve výklenku použijte kouzlo na sochu. Vyskočte si zpět nahoru, na znak v podlaze použijte kouzlo a vyskočte si do výklenku před vámi, seberte malou hvězdu. Z něj si přeskočte zpět na zviditelněnou plošinku, uvnitř je truhlice s kartou. Přeskočte zpět do výklenku, kde jste sebrali hvězdu a pokračujte dále vpřed. Zde znehybněte Šotka, který je velmi jedovatý a rád kouše, potom hned Trpaslíka, oba vhoďte nazpět do děr a posbírejte fazolky. Vlevo se otevřela zeď, za ní je truhlice plná fazolek. Pak použijte na znak v podlaze kouzlo a přeskočte si dál. Nahoře jděte dopředu, vlevo na římse seberte fazolky a vlezte do výklenku. Zde kouzlem na znak v podlaze, odrazte se a přeskočte do výklenku naproti, kde seberte fazolky. Pak nalevo použijte kouzlo, zeď se otevře, seberte hvězdu, doleva přeskočte na pohyblivou plošinu a z ní doprava k další hvězdě. Chodbou dopředu a uložte si hru. Pak umrtvěte tři jedovaté Šotky, seberte žabku. Zničte plazmu na zemi, přesuňte vysoký kvádr až k dalšímu hranolu, to znamená dopředu a doleva, vyskočte si na menší kvádr u sochy ve výklenku, odrazte se, přeskočte si k soše. Použijte na ni kouzlo a posbírejte fazolky. Potom se vraťte na nízký kvádr, z něj si přeskočte na vysoký (vždy když uvidíte v podlaze zelený symbol péra, musíte na něj použít kouzlo a odrazit se, dál už to nebudu zdůrazňovat) kvádr, vylezte ještě výše a odtud se odrazte na železnou plošinu s hvězdou, seberte hvězdu. Otevře se vám tak cesta dál, pokračujte chodbou vpřed. Po stranách jsou červené nádobky, v obou je plno fazolek. V místnosti dole pod vámi vylezou čtyři krabi, musíte je velice rychle dostat do kobek za nimi, ty se uzavřou a v podlaze se tak otevře prostor s truhlicí, ve které se nachází karta. Potom si vyskočte do výklenku, odrazte se a přeskočte si na příčný trám, posbírejte na něm fazolky. Použijte kouzlo na znak, vysune se další trám, přeskočte si na něj. Pod hvězdou je další znak, zakouzlete ho, vysune se třetí trám, přes něj si doskočíte pro hvězdu na plošině. Seberte hvězdu, plošina s vámi sjede dolů, vydejte se dál do chodby, která se vám otevřela. Rozstřelte plazmu, skočte do otvoru, kde posbírejte fazolky. V místnosti použijte kouzlo na druhý horní obraz nahoře vpravo, dole za vámi se tak ukáže truhlice s kartou. Zlikvidujte Rarachy, pokračujte vpřed, vlevo ve výklenku najdete fazolky.

Seskočte dolů, vlevo je truhlice plná fazolek. Použijte kouzlo na znak mezi dvěma červenými sokly, potom na sochu, která se tak objeví. Pak si vyskákejte zpět nahoru na nejvyšší hranol, shoďte dolů kvádr a vyskákejte si na horní plošiny pro sliz a fazolky. Seskočte dolů, posuňte vysoký hranol až úplně dopředu, vyskočte si přes něj do výklenku s knihou, kde si hru uložte. Z plošiny si přeskočte na druhou stranu, v letu posbírejte fazolky, zničte plazmu, vpravo zpacifikujte kraba, vejděte do praskliny ve zdi, zlikvidujte další dvě plazmy. Umrtvěte dalšího kraba, za ním jsou dvě žabky. Vlevo rozstřelte další plazmu, vylezte si nahoru. Odrazte se a přeskočte si na trámek s fazolkami, posbírejte je, seskočte si dolů pro hvězdu, vedle ní v truhlici jsou fazolky. Vpředu zastřelte Rarachy, přeskákejte si na nejvyšší hranol, z něj potom doleva k hvězdě na plošině. Seberte ji, seskočte si dolů, vyberte z váz fazolky, použijte kouzlo na sochu. Teď si raději vyskočte znovu nahoru, kde si hru přes knihu uložte. Pak si seskočte dolů k soše, použijte na ni kouzlo, na znak na protějším hranolu použijte kouzlo také. Po virtuálních plošinkách vpravo si seskákejte dolů, kde přeskočte do výklenku vpravo. Odrazte se a přeskočte do výklenku naproti, kde je truhlice s kartou. Vraťte se zpět do prvního výklenku a po virtuálních plošinkách přeskákejte zpět k soše. Od ní si vyskočte do chodby nahoru a pokračujte dál. Otevřete truhlici, propadnete se tak dolů, zde zlikvidujte dva obrovské nebezpečné pavouky. Použijte kouzlo na oba znaky, posbírejte fazolky a vyjeďte nahoru. Zakouzlete sochu a pokračujte chodbou dopředu. Zlikvidujte dva Rarachy, vpravo najdete žabku, seberte z láhve kůru a přeskočte si na kvádr se znaky stop chodidel. Ten s vámi zajede dolů, v truhlici je karta, za znakem ve stěně fazolky. Použijte kouzlo na sochu, odrazte se a vyskočte do chodby nahoře, kde především postřílejte Rarachy. Pokračujte po schodech nahoru, otevřete truhlici a zažeňte Protivu. Z láhve seberte sliz a přetněte lano u kola na zdi, někde před vámi tak spadla lávka, po které tak za chvíli přejdete. Pokračujte do chodby, umrtvěte kraba a nad ní rozstřelte pavučinu. Odrazte se a vyskočte si nahoru. Zničte dva velké pavouky a seskočte si dolů. Teď jste už u zmíněné lávky, seberte tedy hvězdu a uložte si hru. V pravou chvíli se odrazte a přeskočte si mezi dvěma bušícími kladivy na druhou stranu, poté pokračujte dál chodbou doprava. Přeskočte si k veliké hvězdě, vejděte do ní a jste u cíle. Tím jste ukončili toto praktické cvičení s kouzlem Houbuj. V animaci se potkáte s Hermionou, která vás zavede do Síně slávy. Samozřejmě, že pokud nejste spokojeni s dosaženým časem a z něj vyplývajícím bodovým ohodnocením, můžete se znovu vrátit a celé toto praktické cvičení si projít znovu.

Level 3 - Síň slávy
Harry Potter & Chamber of Secrets Následujte tedy Hermionu do síně slávy, po cestě si můžete ještě koupit karty, pokud máte dostatek fazolek. Mezi sochami nahoře u hlavního schodiště použijte kouzlo na znak v podlaze a vyskočte si na horní římsu, je tam truhlice se spoustami fazolek a s kartou. Pak jděte za Hermionou, ale v předsíni použijte kouzlo na znak vlevo na zdi, rozstřele plazmu, potom pavučinu, seskočte si dolů, dole je truhlice s fazolkami a kartou. Vyjděte zpět po schodišti nahoru a teprve nyní vstupte za Hermionou do Síně slávy. Po vyhodnocení výsledků soutěže mezi družstvy za minulý týden a po sebrání fazolek v Místnosti odměn se znovu ocitnete na Hlavním schodišti Akademie. Od Rona se dovíte, že Ufňukaná Uršula má zase znovu velké problémy, následujte tedy svého kamaráda na dívčí umývárnu a odtud na dívčí záchodky.

Level 4 - Příběh z minulosti
Na dívčích záchodcích se dovíte od Uršuly, že někdo po ní něčím hodil, což ji strašně vylekalo. Zjistíte, že to byl deník, který je však úplně prázdný. Podle nadpisu je to deník Toma Raddleho, v animaci vám jeho duch porozpráví o příběhu, který se odehrál již v minulosti v souvislosti s vraždou dívky u Tajemné komory. Tom obvinil z vraždy Hagrida, tehdejšího studenta Akademie, sám byl za to vyznamenán a Hagrid byl ze studií vyloučen a stal se v Bradavicích zahradníkem, kterým je doposud. Vy však dobře víte, že Hagrid by nebyl schopen vraždit a rozhodnete se proto celé věci přijít na kloub. Mezi tím někdo ukradl deník, takže vám to všechno začne být nesmírně podezřelé. Ron vám prozradí, že pravdu lze zjistit pouze v Zakázaném lese a proto tam budete muset zajít. Následujte tedy Rona ven z Akademie na Pozemky.

Level 5 - Pozemky
Před Akademií však běžte nejdříve doprava a na znak ve zdi použijte kouzlo, vejděte a vlevo rozstřelte trnitý zátaras, za ním je truhlice plná fazolek a další karta. Vraťte se zpět a nyní si můžete už vedle vchodu do Akademie vyskočit na římsu pro fazolky a kartu. Sejděte naproti po schodech dolů, vpravo za škvírou ve zdi je truhlice plná fazolek. Teprve teď následujte Rona k Hagridovi, spatříte Lucie Manfloye, jak vchází do Hagridovy chatrče. Vyposlechnete si, jak Lucie chce Hagrida poslat do vězení, do věznice v Azkabanu. Lucie také oznámí řediteli Brumbálovi, že rada jednomyslně rozhodla o tom, že je zbaven své ředitelské funkce, s čímž ovšem profesor Brumbál nesouhlasí a nechce to vzít na vědomí. Lucie vyzve Hagrida, aby ho následoval, vy s Ronem potom jděte dál po cestě, kterou vám ukazují malí zlatí pavoučci.

Kapitola X - Zakázaný les

Level 1 - Strastiplná pouť
Tak se dostanete až ke spadlým stromům, přes které vám pomůže Ron přelézt, ale dál už musíte do Zakázaného lesa pokračovat sami. Jděte k soše draka a použijte na ni kouzlo. Zviditelní se odrazová plocha na kameni, otočte se, odrazte se a vyskočte si nahoru ke kmeni stromu, za kterým zničte pavouka. Pak se pomocí kouzla odrazte a přeskočte si na druhou stranu k Zelníčkům. Oba zlikvidujte a seberte kůru, která po nich zbude. Rozstřelte pavučinu, za ní je truhlice s fazolkami. Zničte pavučinu pod kládou, ta se uvolní a spadne dolů. Odrazte se a doskočte dolů na kládu, po dalších si přeskákejte dopředu k žabce. Umrtvěte úponici, rozstřelte zátaras a po visuté lávce pokračujte dopředu, propadnete se dolů. Nechejte trpaslíky požrat jedovaté houby, pak je naházejte do děr, posbírejte po nich fazolky a potom si po virtuálních stupíncích vyskákejte až nahoru, kde si hru uložte. Zlikvidujte pavučinu a za ní pavouka, pak další pavučinu, rozdupejte malé pavoučky a pokračujte tunelem dál. Na konci tunelu zlikvidujte dva Rarachy a pavouka. Potom si přeskákejte po plošinách až dolů, z poslední si přeskočte do stromu. Nemusíte při vysokých skocích nijak korigovat let, nechejte se volně unášet a seberete tak i ve vzduchu visící fazolky. Uvnitř stromu seberte žabku, odrazte se a vyskočte si nahoru do větvoví stromu pro kartu. Pak si musíte ale cestu po plošinkách dolů zopakovat znovu. Přeskočte si tedy zpět k mrtvému pavoukovi a po plošinkách znovu dolů do vnitřku stromu. Tam si přeskákejte po virtuálních plošinkách do otvoru. Přeběhněte přes lávku na druhou stranu, rozstřílejte všechny pavučiny, pozor na dva pavouky, zlikvidujte je. Pak zničte další pavučinu vzadu vpravo, vyskočte si na kamenný stupínek, rozdupejte malé pavoučky. Vyskočte si ještě výš, zde zničte všechny pavučiny, za jednou z nich i pavouka, spadne dolů přechod. Vpravo v truhlici je karta s fazolkami, pokračujte vpřed. Pomocí kouzla si přeskočte na první kámen, z něj dolů na kámen s kytkami, zlikvidujte dva jedovaté Šotky a vhoďte je do díry. Lze je zlikvidovat i tak, že si přeskočíte zpět na kámen, oni se za vámi rozběhnou a utopí se ve vodě. Pokračujte dopředu, odstraňte trnitý zátaras, za ním zabijte tři pavouky, cestou dál sbírejte fazolky. Pak rozstřelte další trnitý zátaras, za ním vpředu jsou tři Zelníčci, je to přesila. Nejlépe je zlikvidujete tak, že postoupíte o kousek dopředu, jeden se k vám rozběhne, zlikvidujte ho. To zopakujte ještě dvakrát a máte je z krku. Nezapomeňte po nich posbírat kůru a sebrat žabku. Přetněte lano u stromu, po stupíncích si vyskákejte nahoru, na kameny před vámi na konci chodby použijte kouzlo a přeskočte si na kámen se znakem. Vyskočte si nahoru a přeskákejte si po větvích stromu, které se před chvílí vysunuly. Sejděte na druhou, vpravo rozstřelte pavučinu, za ní je truhlice s kartou. Pokračujte vpřed až na poslední, z které si přeskočte k další truhlici. Z té na vás ale vyskočí trpaslík, znehybněte ho a vhoďte do díry. Rozstřelte pavučinu, za ní jsou jedovaté houby. Dvojí možnost jejich likvidace už dobře znáte, takže to už nebudu znovu vysvětlovat, jsou tam totiž i trpaslíci. Pak použijte kouzlo na kamenný sloup před vámi, ten se skácí, tak si po něm přejděte na druhou stranu, během cesty se však zřítíte. Otočte se, za vámi je truhlice s kartou, po jejím sebrání už máte pět plných ukazatelů vaší energie. Na druhé straně jsou za zátarasem vpravo dvě láhve se slizem, vlevo u kotlíku si můžete uvařit uzdravující lektvar. Přeskočte si pro obojí a pak si přeskočte do tunelu.

Level 2 - Souboj
Harry Potter & Chamber of Secrets V animaci spatříte obrovského náčelníka pavouků “Aragoga” a velké množství jeho podřízených, daleko menších pavouků. Aragog se vás zeptá, zdali náhodou nejste Hagrid, prohlásíte, že jste Harry Potter a přišel jste proto, abyste Hagrida zbavil všech podezření. Dozvíte se také, že Aragog není strážcem Tajemné komory a že ani není tím, kdo zabil v minulosti ono děvče u této komory, ale byla to prastará tajemná bytost jménem Bazilišek, alias Hadí Král, které se pavouci obávají také. Pustit zpět vás ale Aragog nehodlá, on i pavouci už delší čas trpí hladem a zachtělo se jim i jemu čerstvého lidského masa. Čeká na vás tedy litý boj s Aragogem a jeho přisluhovači na život i na smrt. Nejdříve proto zlikvidujte všechny pavouky na vaší úrovni, ty malé pavoučky rozdupejte. Pak postupně přetínejte nosné síťové sloupy, držící síť, na které se usídlil Aragog. Vždy po přetnutí každého sloupu se objeví jeden, někdy i více pavouků, které je nutno ihned likvidovat. Až takto zničíte všechny nosné sloupky pavučiny, čeká vás závěrečný souboj se samým Aragogem. Je třeba mu neustále uhýbat a při tom na něj vysílat vaše kouzlo, takže vítězství bude vaše. Po zabití Aragoga si pro vás přijede Ron se stařičkým Fordem Anglia svého otce, sdělí vám, že Hermiona rovněž zkameněla a je nezbytně nutné se proto ihned vrátit zpět do Akademie.

Kapitola XI - Akademie

Level 1 - Dívčí ložnice Nebelvíru
Ocitnete se znovu na přetáčecích schodech v Akademii. Následujte Rona, ale před tím ještě použijte kouzlo na znak u schodů vpravo, rozstřelte plazmu a přetněte lano. Otevře se tak znak v podlaze, pomocí kouzla se odrazte a přeskočte si na druhou stranu do výklenku s dvěma truhlicemi, jsou v nich karta, fazolky a žabka. Pak se vraťte k Ronovi, můžete ho teď následovat do ložnice, kde na posteli leží zkamenělá Hermiona, v ruce však drží ústřižek popsaného papírku. Je na něm napsáno, že nejnebezpečnějším zvířetem na světě je Bazilišek, jinak nazývaný jako Hadí Král. Rodí se z kuřecího vejce, které musí vysedět ropucha a dožívá se mnoha set let. Má jedovaté zuby a uhrančivý pohled, na koho se podívá, ten zemře. Bojí se ho i jinak obávaní pavouci, platí na něj pouze kohoutí zakokrhání, které je pro něho smrtelné. Teď jste spolu s Ronem přišli na to, že tato nestvůra se může zřejmě pohybovat potrubím, i mrtvá dívka byla přece v minulosti nalezena na umývárně. Dozvíte se také, že na Akademii byl vyhlášen poplach, neboť zmizela žákyně Ginny Weasleyová. Profesor Lockhart se rozhodne Ginny zachránit, nyní se tedy rozdělíte. Ron půjde s profesorem Lockhartem do jeho učebny a vy jděte do dívčí umývárny.

Level 2 - Dívčí umývárna
Jděte tedy do druhého poschodí do dívčí umývárny, kde se zeptejte Uplakané Uršuly, jak vlastně zemřela Olivie Hornbyová. Odpoví vám, že doposud byla všem jen pro legraci, ale na toto se jí dodnes nikdo nezeptal. Zemřela na umývárně, odkud se Uršule, která seděla v záchodové kabince, posmívala kvůli jejím brýlím. Na umývárnu přišel nějaký chlapec, Uršula pootevřela kabinku a v tu chvíli Olivie umřela. Chlapec potom něco kutil u jednoho z umyvadel, které však nefungovalo pak od té doby, co je tady Olivie zemřela. Pochopili jste? Jděte tedy k tomu nefungujícímu umyvadlu a promluvte na něj hadím jazykem, který přece ovládáte. Otevře se vám tak cesta do podzemí. Objeví se Ron s profesorem Lockhartem, Ron přemluví profesora, aby s ním sešel dolů. Sestupte za nimi dolů, neboť jste právě otevřeli vstup do Tajemné komnaty.

Level 3 - Tajemná komnata
Harry Potter & Chamber of Secrets Po sestoupení dovnitř profesor pomocí kouzla zařídí, aby se pro vás uvolnila cesta pro postup dále. Strop spadne ale tak nešťastně, že Ron s profesorem zůstanou na druhé straně závalu a pokračovat v cestě dál už můžete jenom vy sami. Ron vám sdělí, že se nemáte bát a chce, abyste šli hledat Ginny sami. Rozstřílejte tedy vzadu všechny zelené ektoplazmy, zpacifikujte kraby za nimi. V jedné z hrobek je socha, použijte na ni kouzlo, v další se tak zviditelnila truhlice, je v ní žabka. Pak si pomocí kouzla přeskočte na výtahovou plošinu, rozjede se s vámi dolů. V půli cesty si přeskočte na ambit, najdete tam dvě truhlice s fazolkami. Počkejte si na výtah a jakmile bude projíždět znovu kolem, naskočte si a sjeďte až dolů. Dole použijte kouzlo na znak, otevřou se dvoje mříže, za nimi jsou vázy s fazolkami. Pokračujte dále a přes knihu si hru uložte. Použijte kouzlo na pavučinu v podlaze a seskočte si dolů, kde zabijte tři pavouky a posbírejte sliz a kůru. O kousek dál zabijte další dva pavouky, zničte plazmu a pokračujte přes schody dál. Na podlahu použijte kouzlo a vyskočte si nahoru, pak seskočte dolů a proběhněte šikovně mezi sekacími lištami. Vpravo seberte žabku a pokračujte k truhlici. Spadne před vámi strop, ale nic si z toho nedělejte. Použijte kouzlo na veliký špičatý kvádr a vyskočte si doprava nahoru pro fazolky. Na zelené podložce se znakem se odrazte a vyskočte si nahoru. Boční stěny se dají do pohybu, tak rychle dopředu, ať vás nerozdrtí, ničte před sebou pavučiny a na konci seskočte dolů, než se jim podaří vás rozmačkat. Zabočte doleva a zničte plazmu, za ní pavučinu, vpravo za pavučinou je truhlice s žabkou a fazolkami. Potom zničte pavučinu vlevo a uložte si hru. Po stranách ve výklencích vyberte z váz fazolky a teprve potom si seskočte. Za vámi ve vázách jsou žabky. Jděte dopředu a opatrně zdálky, ať na vás nevystřelí krab, postřílejte všechny Rarachy. Pak se dejte doprava, použijte kouzlo na sochu, potom na podlahu a přeskočte si na druhou stranu. Obejděte kolem dokola chodbu, na sochu použijte kouzlo, jděte až na konec, teď už můžete kraba srazit do hlubiny.

Opět použijte kouzlo na sochu za sebou, potom na zem, pak skokem na druhou stanu k virtuálnímu stupínku. Použijte kouzlo na podlahu, vyskočte si nahoru, kde zlikvidujte tři jedovaté Šotky, naházejte je do díry a pokračujte dál. Na plošinách seberte fazolky, použijte kouzlo na znak na zdi, vpravo přetněte lano ve výklenku. Seskočte si za výklenek, který se posunul dozadu a seskočte si dolů, je tam truhlice s fazolkami. Použijte kouzlo na podlahu a mohutným skokem vskočte do tunelu, který se otevřel, když jste přetnuli lano. Nyní použijte kouzlo na znak ve stropě, zvednou se mříže po stranách, vyberte obě vázy, pak pokračujte vpřed. Dostanete se ke čtyřem krabům, zde nejdříve použijte kouzlo na dva znaky na kvádrech, posunou se dozadu. Pak zpacifikujte všechny kraby, musíte je udržet na zádech a dva z nich dostrkat do prostorů, které se otevřely posunutím kvádrů dozadu. Pak utíkejte do chodby naproti, použijte kouzlo na znak a seskočte si dolů. Zlikvidujte Rarachy a jedovaté Šotky, z váz seberte fazolky. Kouzlem na znak ve výklenku, vyskočte si nahoru, přeběhněte po lávce a přeskočte si na druhou. Znovu použijte kouzlo na znak, vyskočte si nahoru, jděte vpřed po fazolkách, seskočte dolů na plošinu, s kterou sjedete až dolů, kde si uložte hru. Na znaky v podlaze před mřížemi použijte kouzlo, zvednou se mříže, seberte žabky, před sebou umrtvujte soustavně oba slimáky a vhoďte je na propadliště v prostřední chodbě, kde jste v animaci viděli propadnout se třetího slimáka. Na konci v poslední chodbě vpravo si pomocí kouzla vyskočte na první pohyblivou plošinu, když jste před tím zespodu zlikvidovali všechny Rarachy. Vpravo přetněte lano, přeskočte si na další plošinu, opět přetněte lano, pak seskočte dolů na zem, kde posbírejte fazolky. Jděte doprava za rožek, tam nejdříve sestřelte Rarachy, pak seskočte dolů a pomocí kouzla přeskočte na plošinu před vámi. Přeskákejte si na další, nezapomeňte opět přetínat lana a seskočte k fazolkám. Nyní už můžete sebrat kartu v prostřední chodbě nad propadlištěm, to už se neotvírá. Tak se tam vraťte, seberte kartu a na konci seskočte dolů. Jděte doleva, seberte z vázy fazolky a uložte si hru. Teď musíte velmi rychle utíkat vpřed, za vámi se totiž valí obrovský balvan, hrozí nebezpečí, že vás rozdrtí na kaši. Musíte tedy nejen utíkat, ale přeskakovat, ničit trnovité zátarasy a na konci honem seskočit dolů. Tak vida, dokázali jste to, ale prohnal vás pěkně ten šutr, že? Seberte dole kůru a sliz, naproti si uložte hru. Pak pokračujte dveřmi dále, přetněte lano, přeskočte si na houpačku, na druhé straně vejděte do dveří. Nyní musíte proběhnout mezi sochami, chrlícími oheň, asi uprostřed cesty je vpravo stranách sliz, vlevo si můžete uvařit uzdravující lektvar. Pak pokračujte mezi sochami dále a na konci si uložte hru. Uvidíte polomrtvou Ginny, která se před časem na Akademii ztratila. Tom Raddley, z kterého se stal mocný čaroděj vám vyhrožuje smrtí, neboť je to on, který je dědicem Zmijozelu a chce vše dobré na Akademii zlikvidovat. Vyzve proto strážce Tajemné komnaty, kterým je tolik obávaný Bazilišek alias Hadí Král, aby vás zlikvidoval. Co si teď ale počnete, vždyť vaše kouzla jsou na takovou bestii až příliš slabá. V poslední chvíli se ale naštěstí objeví pták Fénix, od kterého obdržíte vzácný dar od profesora Brumbála, ředitele Akademie. Tímto darem je mocný kouzelný meč, jen pomocí jeho můžete Baziliška usmrtit.

Tak tedy do boje! Zlikvidovat musíte nejdříve hada, který vylézá z jeho tlamy. Meč ovládáte stejným způsobem, jako všechna předešlá kouzla, je jenom nutné dobře a správně mířit, hlavně sledovat, kam meč posílá svoje smrtelné záření. Po té však začnou vylézat hadi z pěti kanálků na zemi před vámi, i ty je nutno nemilosrdně zlikvidovat. Po zahynutí příšery zahyne i sám Tom Raddley a Ginna ožije, měla už ale vskutku namále. Moc ji všechno mrzí, ale byla po celou doby pod mocným vlivem Toma, který ji zcela ovládal. Pak společně s Ginnou odejdete k profesorovi Brumbálovi, kterého školní rada přes všechno úsilí Toma z funkce ředitele Akademie neodvolala. Ten vám oznámí, že teď, když je Bazilišek zničen a Tom Raddley, dědic Zmijozelu, rovněž mrtev a byla prokázána Hagridova naprostá nevinna, je v Bradavicích na Akademii znovu bezpečno a Hagrid se může vrátit zpět na svoje místo. Vyučování Černé magie bylo na Akademii zrušeno a zakázáno. Lucius Malfloy byl vyloučen ze školní rady, i Draco Malfoyovi byl utnut tipec a dočista mu sklaplo. Už se netváří tak sebevědomě, jako dříve před tím. Ginny je opět šťastná a spokojená, co si lze tedy přáti více? Ještě však není konec, čeká vás účast na závěrečné slavnosti, kde budou v zasedací místnosti vyhlášeny celoroční výsledky soutěže mezi jednotlivými družstvy. Můžete tedy následovat své přátele dolů po hlavním schodišti a pod ním doleva, ale doporučuji vám jedno, nikam nespěchejte, slavnost nezačne stejně dříve, než se tam objevíte vy. Doporučuji vám znovu si projít všechna místa jak na Akademii, tak i mimo ni a vše znovu prohlédnout, zda jste někde něco neopomněli udělat či najít. Zvláště je dobré prozkoumat ta místa, kde je k dosažení truhlice nebo fazolek zapotřebí onoho velkého skoku pomocí posledně naučeného kouzla Houbuj. Projít také můžete všechny učebny s výukou kouzel a znovu prokázat své schopnosti, teď už jistě ovládáte dokonalejší metody pro hledání tajných skrýší a karet, můžete si tak značně vylepšit své postavení v soutěži mezi jednotlivými družstvy, vše záleží jen na vás, rozhodnout se můžete dle vlastní libosti. Pokud jste jisti, že nic jiného už dělat nechcete, vejděte tedy do sálu na závěrečnou slavnost.

Kapitola XII - Závěrečná slavnost aneb vyhodnocení soutěže

Harry Potter & Chamber of Secrets Na slavnostním shromáždění na počest ukončení školního roku a vyhlášení výsledků soutěže mezi jednotlivými družstvy, vás přivítá sám ředitel Akademie profesor Brumbál, aby vítěznému družstvu osobně předal Putovní pohár. Vloni zvítězil Nebelvír, tak kdopak to bude letos?
Na 4. místě se umístilo družstvo Havraspáru, 3. místo obsadil Mrzimor. 2. místo patří Zmijozelu a na prvním místě, tak jako vloni, se umístil včele s vámi Nebelvír, což bylo přijato s všeobecným frenetickým nadšením a ovacemi, jen Draco Malfloy se tvářil velmi znechuceně, sklesle a zarmouceně. K vašemu vítězství samozřejmě přispěly i ty skutečnosti, že jste dokonale zlikvidovali veškeré zlo na Akademii v Bradavicích a nastolili zde znovu klid a pořádek. Tak to je tedy vše, vážení přátelé, i já se připojuji k ostatním gratulantům.