Jdi na obsah Jdi na menu
 


01 - Bolivia – Tiwanaku
Odměny v misi (tajné skrýše):

1 zlatá plaketa, 5 stříbrných a 10 bronzových.

Hra začíná animací, ve které jako mladá Lara i s vaší matkou cestujete letadlem, které znenadání začne hořet, je tedy nad slunce jasné, že následná havárie je nevyhnutelná, kabina totiž exploduje, spatříte dále, jak přeskakujete po skalách z jedné na druhou, zavěšujete se na římsy a předvádíte další všemožné kousky, je to i ukázka toho, co vše dovedete, takže se pozorně dívejte, poté už se ocitnete v reále v současnosti v první zahřívací misi. Ihned se vydejte vpřed do skalní soutěsky, kde seberte bronzovou plaketu (1/10), poté se vraťte a odbočte doleva, kde přeskočte přes malou propast na druhou stranu. Nato odbočte doleva a vpravo ve skalním výklenku seberte bronzovou plaketu (2/10), opět se vraťte zpět, tedy k jezírku a vyzkoušejte si akci, skopněte dolů do jezera kulatý kámen. Nyní seskočte dolů do jezírka, přeplavte ho nad hladinou, neboť není třeba se potápět na druhou stranu, kde vystupte na pevnou půdu. Popojděte dopředu a vytáhněte se na skalní terasu, v následující animaci pak si společně s Alisterem, který bude po celou hru vašim průvodcem a rádcem zkontroluje vzájemné komunikační zařízení, kterým budete dostávat rady a informace, též podávat dotazy a předávat poznatky, zároveň i zjišťovat stav plnění vašich úkolů, počet nalezených odměn a rychlost vašeho postupu, což vše dohromady bude mít vliv na konečné hodnocení vámi dosažených úspěchů, vyjádřených v procentech.

Po skončení animace pokračujte doleva, zatlačte na obrovský balvan před vámi, bránící vám v cestě dál, tak ho shodíte do propasti a vy si přes ni přeskočte na druhou stranu k vertikální liáně, na kterou si naskočte. Ručkujte po ní úplně až nahoru. Odtud si přeskočte doprava na druhou vertikální liánu a z ní opět doprava na skalní terasu, pokračujte dál doprava k malé propasti, před ní si naskočte na lano. Přetočte se na něm doleva, rozhoupejte se a v kulminační horní poloze si přeskočte dopředu do jeskyně. Rozsviťte si baterku, utíkejte dopředu, na konci seberte stříbrnou plaketu (1/5), popojděte vpřed, zavěste se a seskočte dolů. Utíkejte dopředu, na konci naskočte na lano (je to totéž, na kterém jste viseli před chvílí), tentokrát však se rozhoupejte a přeskočte do vchodu jeskyně vlevo.

Opět si rožněte baterku, proběhněte až na konec jeskyně a přeskočte si na terásku před vámi, tak se spustí animace, po ní zjistíte, že se upřeně díváte na římsu vpravo nad vámi. Naskočte si tudíž na ni, ručkujte doleva, ručkování lze zrychlit současným použitím akčního tlačítka, na konci si přeskočte zadním skokem dozadu a vběhněte po kamenech přes potok naproti ke skalní stěně, zabočte doprava. Pokračujte dál při skalní stěně, neboť po chvíli se uvolní obrovský balvan, tak ať vás nerozdrtí, popojděte vpřed a stoupněte si vpravo na balvan trčící z vody. Z něj si přeskočte na vodorovnou tyč před vámi, přeručkujte na ní doleva, znovu se roztočte a přeskočte na římsu mezi vodopády. Přeručkujte doprava, zde se nachystejte na přeskok na římsu vpravo (přeskočit musíte tehdy, když jste k cíli při vašem kývavém pohybu co nejblíže, jinak upadnete), přeskočte a spustí se animace, ve které spatříte prvního strážného, právě dostává hlášení, tudíž se o vás už ví. V reále se vytáhněte a ihned ho zastřelte z pistolí, poté se vydejte vpřed, stoupněte si na balvan vpravo a požijte dalekohled, zapněte si akční tlačítko, tak zjistíte, kde se před vámi nachází aktivní bod Tomb Raider: Legend . Vlevo seberte bronzovou plaketu (3/10), pokračujte dál, vylezte si na padlý strom po pravé straně, z něj přeskočte dopředu na římsu, přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru. Mohutný balvan zatlačte zpět dolů, tak v animaci spadne na kmen stromu, ten se převáží na druhou stranu.

Zavěste se tedy a seskočte dolů, vylezte si na kmen a přeskočte na jeho doleva vysunutou větev, na té se roztočte a rychle přeskočte na další balvan, přejděte si po něm až ke zlatým kulatým dveřím (to je ten aktivní bod, který jste před chvíli viděli přes váš dalekohled), na ně vystřelte vaše lano, kousek si couvněte a zatáhněte za něj klávesou pro aktivaci, tak dveře vylomíte. Vejděte dovnitř, nyní spatříte v krátké animaci dva na vás už čekající strážné, v reálu je skolte s pistolí, poté se zavěste na úzkou římsu mezi vodopády. Ručkujte doleva, pomáhejte si zrychlováním, ale římsa se stejně utrhne. Naskočte si tudíž na její zbylou část vlevo a zadním skokem si přeskočte na vodorovnou tyč trčící ze zdi, rozhoupejte se na ní a přeskočte si na terásku za vámi. Zde naskočte na lano, řádně se rozhoupejte a přeskočte na římsu nad tou, která se pod vaší vahou před chvílí rozpadla. Vytáhněte se, jděte pod vodopády doleva, na konci se otočte doprava vytáhněte se na malou terásku, kde seberte bronzovou plaketu (4/10). Spusťte se dolů, jděte pod vodopády doprava, na konci se otočte vpravo, přeskočte si na vodorovnou tyč, řádně se roztočte, přeskočte na další, opět se roztočte a přeskočte na kamennou terasu, rychle z pistolí zlikvidujte strážného. Popojděte vpřed, zastřelte dalšího vojáka, rozběhněte se a na konci se odrazte, v letu vystřelte lano, tak se přenesete na protější schody. Vystoupejte po nich doprava, popojděte vpřed, nad vámi vlevo použijte lano na bronzovou plaketu (5/10) a přitáhněte si ji k sobě. Pokračujte doprava, na konci odbočte vlevo, tak se spustí animace, ve které spatříte nejdříve vrtulník a poté pod vámi dole přijíždějící automobily s vojáky. Nejdříve shoďte dolů, nebo z pistolí sestřelte na vojáky několik balvanů, tak mezi nimi způsobíte zmatek a několik jich i zabijete, poté se po šikmé ploše sklouzněte až dolů a postřílejte přeživší vojáky. Vpravo seberte bronzovou plaketu (6/10), vraťte se zpět, na konci odbočte doleva a naskočte si na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte na druhou stranu.

Sjeďte po nakloněné skále dolů, zlikvidujte další vojáky, pomáhat si můžete i rozstřelováním na sebe poskládaných kamenů, kousek dál seberte bronzovou plaketu (7/10), poté se vydejte doleva ke schodišti. Vlevo od něj se vytáhněte na kamenný blok, vlevo na další a na konci vpravo rozstřelte kamennou desku, seberte stříbrnou plaketu (2/5). Vejděte chodbou do chrámu, pokračujte velice opatrně dopředu, zkuste kopnout do jednoho z kamenů na podlaze, tak zjistíte, že před vámi zeje propast, vámi vpřed kopnutý kámen ji otevře. Rozběhněte se tudíž vpřed, odrazte se a skočte, vy skoku použijte lano, tak se zachytnete a zhoupněte se na něm na druhou stranu. Vlevo vstupte do slepé uličky, seberte bronzovou plaketu (8/10), poté pokračujte doprava, tak se ocitnete v místnosti s několika svislými řetězy. Naskočte si tudíž na ten pravý a šplhejte po něm nahoru, ale ten se počne spouštět pod vaší vahou níž, rychle tedy přeskočte na sousední, ten se rovněž začne s vámi spouštět dolů, ale první bude stoupat nahoru. Přeskočte si na něj a ve vhodný okamžik z něj vskočte do skalního výklenku nahoře. Popojděte vpřed, naskočte na další řetěz, spusťte se po něm dolů, jděte vpřed a vskočte do vody. Ponořte se a plavte dál pod vodou, pozor na sledování ukazatele množství vzduchu ve vašich plících, na konci vyplujte na hladinu, vytáhněte se na sokl a seberte bronzovou plaketu (9/10). Poté seskočte zpět do vody, připlavali jste sem levým tunelem, takže nyní se potopte a plavte pod vodou vpřed tunelem pravým, který je zeleně nasvícený, na konci se vynořte a vytáhněte se na suchou zem. Vydejte se dolů po schodech, vlevo z chodby na vás zaútočí leopard, samozřejmě ho zastřelte. Zabočte doleva, seběhněte dolů po dalším schodišti, tak doběhnete k dvěma kamenným kvádrům, které se zavírají a otevírají, jako nějaký lis. Stoupněte si těsně před ně a jakmile se zavřou a počnou se znovu rozestupovat, rychle mezi nimi proběhněte dopředu, tak proběhnete k bedně. Vlevo jsou stejné dvě řady kamenných bloků, těmi již jen tak neproběhnete. Uchopte tudíž bednu a tlačte ji před sebou mezi oběma páry bloků, tak bezpečně krytí bednou projdete až na druhou stranu. Teď už nechejte bednu na místě, už svůj účel splnila, pokračujte vpřed po schodišti vpravo, tak se spustí hodně napovídající animace. Ocitli jste se nyní v místnosti, kde vidíte na podlaze tři nášlapné plotny.

Nejdříve se za vašimi zády vytáhněte nahoru a seberte bronzovou plaketu (10/10), poté seskočte dolů a první bednu na stávající podlaze přetlačte na nejbližší plotnu, tak ji zatížíte. Jděte na konec výstupku před prostřední nášlapnou plotnou a seshora zastřelte dole pod vámi leoparda. Nyní již můžete seskočit bez obav dolů, zabočte vlevo a jděte ke kamenné lávce, na níž stojí na jejím druhém konci bedna. Vytáhněte ji ven, tak se lávka převáží dolů a bednu nyní zatlačte na její konec, dobře ji umístěte. Vytáhněte se na horu a z místa, odkud jste picli leoparda seskočte na zvednutý konec lávky dole pod vámi, tak bednu vymrštíte nahoru k nášlapným plotnám. Vytáhněte se opět nahoru a tuto bednu přemístěte na prostřední nášlapnou plotnu, sledujte, že vrata před vámi mají tendenci se otevřít, ale něco je blokuje. Jděte tedy k poslední nášlapné plotně a stoupněte si k ní tak, abyste na zmíněná vrata dobře viděli. Vstupte na plotnu a sledujte vrata, jak se otevírají, jakmile se otevřou přesně do půlky, rychle s plotny seskočte, podotýkám, že vrata musejí být přesně v polovině, jinak se k zlaté plaketě nedostanete. Vyskočte si nyní na řetěz za vámi, po něm se vyšplhejte nahoru, z něj přeskočte na římsu a ručkujte doprava, přeskočte si na další římsu vpravo, z které se vytáhněte nahoru. Zde naskočte na horizontální řetěz, na konci seskočte a vpravo se zavěste, spusťte se níž, ručkujte doprava a přeskočte vpravo na tyč. Roztočte se a přeskočte k vratům, zavěste se na římsu vedle vrat, vytáhněte se na druhou a přeskočte na vrata, kde se zachytněte. Vytáhněte se dvakrát nahoru a seberte zlatou plaketu (1/1), přeskákejte si po římsách dolů a otočte se. Vlevo před vámi naskočte na římsu, ručkujte doprava až k vodorovnému řetězu, vyskočte na něj a ručkujte doprava, seskočte a seberte stříbrnou plaketu (3/5). Stejnou cestou se vraťte k vratům, skrčte se a projděte na druhou stranu, popojděte vpřed, spustí se animace, buďte ve střehu, na obrazovce se budou objevovat bílé šipky, které musíte opětovat stejnými kurzorovými klávesami, tak se bez úhony dostanete až za vrata, která se za vámi ihned zavřou. Pokračujte chodbou vpřed, na konci shora zastřelte leoparda a poté si po římsách seskákejte dolů. Hledejte aktivní skálu, kterou zatlačte dopředu, vejděte do takto otevřené chodby, na jejím konci seberte stříbrnou plaketu (4/5). Vraťte se zpět a všimněte si tyčí, připomínajících tak trochu televizní antény. Naskočte na tu, pod kterou je kamenný výstupek, tak se přetočíte, stále se roztáčejte a přeskakujte z jedné na druhou.

Zachytněte se za římsu, přeručkujte doprava, přeskočte doprava na další římsu a z ní zadním skokem na tyč, tak se na ni postavíte, z ní potom přeskočte do výklenku pro stříbrnou plaketu (5/5). Seskočte dolů, naskočte na první tyč, opět se roztáčejte a přeskakujte na další tyče, zachytněte se znovu za římsu, ručkujte doprava, přeskočte na další vpravo, z ní si vyskočte nad římsu nad vámi, ručkujte doleva, přeskočte vlevo na další římsu a ručkujte doleva, seskočte na zem. Vytáhněte se nahoru do chodby, pokračujte lomenou chodbou vpřed, jakmile doběhnete na konec, spatříte v animaci přes dalekohled něco, co jste již kdysi dávnou s vaší matkou viděli. Jakmile animace skončí, rychle se rozběhněte po visuté lávce dopředu a přeskakujte přes mezery, které střelbou způsobuje pilot z vrtulníku, na konci skočte a zavěste se za okraj pevniny, vztáhněte se nahoru. Nyní musíte postřílet celkem sedm strážných, sbírejte po nich zbraně, munici a lékárničky, neboť jakmile skolíte posledního, pak v animaci seberete předmět, který jste před chvílí spatřili přes dalekohled, jistě již sami tušíte, že je to první část vámi hledaného divotvorného meče. Jen malé upozornění, od ukončení této mise můžete kdykoliv na počátku další vstoupit do zvláštní mise „Croft Manor“, což je váš domov. Takže si nyní uděláme malou odbočku a navštívíme váš dům, odkud dostáváte vysílačkou zprávy od Alistera a Zipa.

Croft Manor – vaše panství

1 zlatý štít, 10 stříbrných a 16 bronzových.

Jakmile se ocitnete dole v obýváku, odbočte doleva a seberte v chodbě bronzový štít (1/16). Vraťte se a jděte naproti do kanceláře Alistera, za pultem vpravo vzadu aktivujte počítač, ležící na zemi, tak jste si vlevo otevřeli dvířka od trezoru. Jděte k nim a aktivujte spínač za takto otevřenými dvířky, poté vyjděte z místnosti ven a vstupte vpravo do dveří. Projděte lomenou chodbou a na konci seskočte do bazénu s vodou, vpravo pod vodou pod vámi je bronzový štít (2/16), plavte na druhou stranu, kde zatáhněte za páku, tak jste si otevřeli první ze dvou mříží pod vodou před vchodu do tunelu. Vynořte se na hladinu, vylezte z bazénu a po levé straně bazénu zatáhněte za podivnou kamennou rybu, za ní z výklenku seberte bronzový štít (3/16), poté nezapomeňte zatlačit sochu zpět. Vlevo je socha s kopím, použijte na ni vaše lano, tak kopí povytáhnete ven, stejná socha naproti už má kopí vytažené. U vedle protější sochy s vytaženým kopím vytáhněte sochu kamenné ryby, jděte dozadu, za lehátky vlevo seberte bronzový štít (4/16), přejděte k druhým lehátkům a malou sošku vytáhněte ven. Vytáhněte se na ní a přeskočte na tyč, roztočte se a přeskočte si na spodní římsu balkónu před vámi. Ručkujte doprava, přeskočte na sochu ryby a z ní na tyč sochy, roztočte se a přeskočte na horní terasu. Vpravo na skokanském prkně seberte bronzový štít (5/16), nyní se podívejte na podlahu, musíte natočit obě sochy tak, aby se jejich kopí zkřížila a odpovídala obrazci na podlaze.

Otočte tedy pravou sochu doleva a levou doprava, tak se kopí soch zkříží a mezi nimi vzadu se otevře deska s hlavou sochy. Aktivujte její jazyk, tak jste si dole v bazénu pod vodou otevřeli druhou mříž. Jděte na konec balkónu, otočte se doprava a naskočte na tyč sochy, roztočte se a skočte, ve skoku použijte vaše lano, zhoupněte se na něm a přeskočte si na druhou tyč. Na ní se opět roztočte a přeskočte na balkón, u sochy koně seberte dalekohled. Lanem zachytněte modrou kouli nad sochou a stáhněte ji dolů, poté ji přetlačte do jamky v podlaze, tak jste si snížili dolů rostlinu nad bazénem. Za druhou rybí sochou naleznete stříbrný štít (1/10), vraťte se na tu stranu balkónu, z které jste sem naskočili, přeskočte na tyč, roztočte se a skočte, v letu použijte lano, tak naskočíte na sníženou rostlinu nad bazénem, vytáhněte se na ni. Zachyťte se lanem za protější balkón, rozhoupejte se a přeskočte na protější balkón, seberte stříbrný štít (2/10). Nyní seskočte dolů do vody, vplujte do nyní již otevřeného tunelu, plavte vpřed, seberte stříbrný štít (3/10). Plavte dál, brána před vámi se sama otevře, na konci se vynořte na hladinu, vytáhněte se nahoru, teď se nalézáte v malé tělocvičně. Pod vámi ve vodě je bronzový štít (6/16), na souši si nejdříve přetočte všechno nářadí vaším lanem, které je označené oranžovými puntíky Tomb Raider: Legend. Přes můstek se odrazte na tyč, z ní doprava na vodorovnou tyč, přeskočte doprava na nízkou římsu, ručkujte vpravo, přeskočte na žebřík, vylezte po něm nahoru, skočte na plošinu vpravo. Ta s vámi popojede vpřed, přeskočte na další plošinu a seberte stříbrný štít (4/10).

Vraťte se znovu dolů k odrazovému můstku, přeskočte si až k římse, vytáhněte se výš a skočte dozadu na tyč, z ní pak na druhou, pusťte se a hned přeskočte do výklenku, seberte bronzový štít (7/16). Vraťte se dolů a prohlédněte si celé okolí, tak zjistíte, že je kolem vás plno výklenků, ve kterých jsou umístěny štíty, k těm se nyní musíte dostat přes tyče, lozením po skalách a římsách a roztáčení se na tyčích. Základním místem pro tyto přeskoky je spodní odrazový můstek, štíty jsou umístěny ve výklencích v rozích místností. Tak si přeskákejte vlevo pro bronzový štít (8/16), vpravo po tyčích pro další bronzový štít (9/16), seskákejte si až dolů. Lanem si přetočte žebřík a znovu si k němu přeskákejte, z něj skočte doleva na tyč a odtud do výklenku pro bronzový štít (10/16). Nyní si lanem otočte desku před horním vstupem, vraťte se zpět přes žebříky a plošinky, přeskočte doprava, ručkujte a přes tyče si přeskákejte pro bronzový štít (11/16). Vraťte se na odrazový můstek a přes žebřík a plošiny si přeskákejte doprava, spusťte se dolů a seberte stříbrný štít u vody (5/10). Přeplavte na druhou stranu, vraťte se znovu na odrazový můstek, přeskákejte si přes žebřík až k plošině, z ní na druhou a poté na zeď, přeskočte z ní doprava, ručkujte vpravo, zadním skokem skočte na tyč, z ní přes dvě další tyče na poslední plošinu. Přitáhněte se lanem, rozběhněte se a přeskočte si do výklenku pro stříbrný štít (6/10). Seskákejte si dolů a známou cestou se vraťte zpět do obýváku, kde se vydejte po schodech nahoru. Na bílý kruh nade dveřmi použijte lano, zatáhněte za ně, seberte bronzový štít(12/16). Přejděte na druhou stranu a vstupte do dveří vpravo, ocitli jste se ve vaší ložnici. Popojděte vpřed, odbočte do leva, na konci projděte dveřmi doprava. Nacházíte se v obývacím pokoji, vlevo sklopte dva meče, tak budete moci z otevřeného výklenku sebrat pistole. Vpravo je malá šatna, kde si můžete vybrat různé ustrojení z nabídnutých možností, vlevo vstupte do ložnice a za postelí seberte bronzový štít (13/16). Vraťte se zpět na chodbu, seběhněte dolů po schodech a po dalších vystoupejte nahoru. Z pistolí střílejte do bílého kruhu, tak budete moci z výklenku sebrat stříbrný štít (7/10).

Vraťte se po schodišti dolů, po druhém vystoupejte nahoru, vstupte do dveří vpravo. Jděte na konec chodby, projděte dveřmi a ze stolu seberte baterku. Vlevo od dveří rozstřelte prkna, za nimi seberte stříbrný štít (8/10). Vytáhněte odtud ven malou knihovnu a dotlačte ji na jednu z nášlapných desek vedle Alistera. Nad schody v regálech je druhá malá knihovna, použijte na ni lano a stáhněte ji dolů, poté ji přetlačte na druhou nášlapnou desku v podlaze. Vyběhněte nahoru po schodech a v poslední místnosti seberte bronzový štít (14/16). Vraťte se po schodišti zpět dolů a vstupte malými dveřmi, které jste si přesunutím knihovniček otevřeli do tmavé chodby, rožněte si baterku a seberte stříbrný štít (9/10). Postupujte vpřed, rozstřelte bedny, seberte bronzový štít (15/16). Jděte dále, tak objevíte dva jazykové spínače, oba aktivujte, u toho druhého musíte přečíst nápis na takto odhalené desce, tak zopakujete heslo, je to první podmínka pro získání zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do ložnice a odtud k bazénu, známým způsobem se přesuňte do prvního poschodí ke dvěma známým sochám s meči, tentokrát je otočte zády k sobě, tak jste si za nimi zpřístupnili druhou kamennou desku, kterou si opět přečtěte, splnili jste druhou podmínku pro získání zlatého štítu. Známou cestou se vraťte zpět do knihovny k Alisterovi, aktivujte modrou knihu, jděte nahoru nad schody a zatáhněte za meč, získáte poslední bronzový štít (16/16). Zlatou knihu zastrčte do knihovny, vracejte se zpět, po cestě zastrčte do knihovny zelenou knihu, seběhněte dolů a zatlačte do knihovny červenou knihu. Tak se vám otevře knihovna a z ní seberte poslední stříbrný štít (10/10).

Nezapomeňte si přečíst nápis na kamenné desce, tak splníte třetí podmínku pro splnění zlatého štítu. Nyní se vraťte zpět do chodby, seběhněte dolů po schodišti a po druhém vystoupejte nahoru, jděte doprava na konec chodby, jazykový spínač je k vám teď otevřen čelem. Vpravo od něj stáhněte lanem do vodorovné polohy tři tyče, nyní musíte jednat velice rychle. Aktivujte jazykový spínač, ten se počne otáčet, ale po chvíli se vrací zpět do původní polohy. Rychle si tedy po tyčích přeskákejte až na druhou stranu, kde vlevo aktivujte další jazykový spínač. Pokud jste byli dostatečně rychlí, dole pod vámi v obýváku vystoupí z podlahy socha. Sejděte tedy dolů, sochu natočte čelem k nášlapné ploše a sami si na tuto plochu stoupněte, tak v animaci socha zajede a vynoří se podstavec se zlatým štítem. Vraťte se zpět nahoru, naskočte na tyče a z prostřední si seskočte na podstavec se zlatým štítem (1/1). Seberte ho, seskočte dolů a nezapomeňte hru uložit, tak jste splnili v této misi všechny úkoly a nalezli i všechny štíty v tajných úkrytech.

02 - Peru - Return to Paraiso

1 zlatý artefakt, 2 stříbrné a 8 bronzových.

V úvodní animaci jste se ocitli na malém náměstí a je zřejmé, že z vašeho příchodu vesničané žádnou radost nemají, rychle zalézají do svých domovů a zavírají dveře a okenice. Popojděte dopředu a zahrajte si na fotbalisty, zkuste nakopnout míčem figurínu před vámi, poté se vydejte k ní a vyzkoušejte si na ní střelbu a všechny možné druhy útoků, především se na ní dají natrénovat dokonalá komba, což se vám může později velice hodit. Poté se vydejte do uličky vpravo, vpravo za vašimi zády je dvoustupňová terasa, vytáhněte se tudíž nahoru a přeskočte na střechu, rozběhněte se a skočte, v letu vystřelte lano, tak se zachytíte za pouliční svítilnu, zhoupněte se a přeskočte na protější střechu. Slezte naproti dolů na dvorek, zde seberte bronzový artefakt (1/8), přetlačte si bednu k protějšímu nízkému domečku, vylezte na ni a vytáhněte se na střechu, z ní pak seskočte doleva dolů. Vydejte se zpět k figuríně a od ní pokračujte vlevo pod kamenný oblouk, vedoucí na tržiště.

Tak se spustí animace, ve které si pohovoříte s velice smutnou dívkou jménem Anaya, dozvíte se, že vesnice je téměř vylidněna a že bude muset nasednout do svého auta a vyjet k nejbližší vesnici, aby varovala tamější obyvatele před jim hrozícím nebezpečím. No po skončení animace ale musíte nejdříve udělat pořádek zde, z nákladního auta vyskáčou vojáci, které rychle postřílejte, po krátké animaci pak další, kteří vyběhnou ze dveří a také na balkoně se objeví pár bastardů. Jakmile s nimi tedy zatočíte, jděte do slepé uličky vlevo, kde seberte bronzový artefakt (2/8), vraťte se ke schodům a vyjděte po nich nahoru. Vlevo mezerou v zábradlí přeskočte doleva na plošinu, vytáhněte se nahoru, utíkejte doleva, naskočte na tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, z ní pak si seskočte pro bronzový artefakt (3/8). Stejnou cestou se vraťte zpět dolů na tržnici, vylezte si na vlajkový stožár a z jeho vrcholu si přeskočte na balkón, jděte doleva a vpravo vykopněte dveře, v místnosti seberte stříbrný artefakt (1/2). Vraťte se ven, odbočte vlevo, rozběhněte se a skočte, v letu použijte lano, rozhoupejte se a přeskočte na protější balkón. Jděte vpřed a na konci vstupte vlevo do dveří, kde skolte banditu a posbírejte granáty, budou se vám velice hodit. Budete totiž napadeni houfem rozlícených vojáků, vyzbrojených i granáty, takže se snažte je likvidovat shora rovněž pomocí granátů, boj dole na zemi je pro vás velice nevýhodný a nebezpečný. Jestliže se po nějakém zásahu, byť nechtěně ocitnete zpět na zemi, raději rychle vylezte po žebři znovu na střechu a pokračujte v boji odtam. Poté co zlikvidujete první nepřátelskou vlnu, přijede nákladní auto, z něj vyskáčou další vojáci a můžete se pustit do boje znovu. Pokud je sestřelíte, můžete ke konečné likvidaci zbytku nepřátel použít i jejich kulomet na plošině nákladního auta, jen vám připomenu, že bez sbírání lékárniček po mrtvých nepřátelích včetně jejich automatických zbraní, munice a granátů v těchto početně nerovných soubojích nemáte vůbec čáku na vítězství. Jakmile se vám tedy podaří pobít všechny bastardy, slezte z náklaďáku, jděte vpřed, zabočte dvakrát doprava a seberte bronzový artefakt (4/8), vraťte se k nákladnímu autu, odbočte doleva a přistupte k motocyklu, v animaci na něj nasedněte a nyní budete muset dohonit náklaďák plný vojáků, snažící se dojet Anyau v jejím autě a zlikvidovat ji, aby nemohla varovat obyvatele před příchodem plundrujícího vojska.

Zde je důležitá vaše rychlost, je to závod s časem. Držte tedy neustále kurzorovou klávesu vpřed, vyhýbejte se skaliskům, rozstřelujte už předem všechny překážky a barely s trhavinou, signalizované vám žlutým výstražným trojúhelníkem. Sbírejte lékárničky, přeskakujte přes můstky, projíždějte skalními tunely, hlavně nezpomalujte. Tak dojedete několik nepřátelských motocyklistů, které sestřelujte z jejich strojů, nesmějí vás předjet. Postupně dojedete ke dvěma hořícím mostům, přes které, pokud dodržíte největší rychlost automaticky přeskočíte a po likvidaci dalších motocyklistů dojedete hledaná nákladní auta. Ta musíte předjet tak, abyste se dostali až k prvnímu, ze kterého sestřelte několik vojáků, poté rozstřelte i bedny na korbě a vyjeďte si na nákladovou plošinu náklaďáku. V následující animaci potom zlikvidujete šoféra prvního náklaďáku, tak se auťák převrátí, tím zničíte celou zbývající kolonu a přeskočíte si k Anyau do jejího džípu. Spustí se tak další animace, ve které dosáhnete s Anyau rozvalin, které se ale hodně změnily, brzy pochopíte, že jste se dostali nějakým způsobem zpět do vašeho mládí, setkáte se s Amandou, slezete za ní dolů po laně a v reále se ocitnete za mlada v zelené džungli.

Seběhněte dolů po schodech, skrčte se a vlezte do škvíry před vámi, jste v době vašeho mládí, takže nemáte svoji baterku, ke svícení tedy používejte světlice (K). Vydejte se dopředu a naskočte na horizontální tyč, po které přeručkujte na druhou stranu, kde si seskočte. Vydejte se dopředu, ale cestu vám přehradí spadnuvší obrovské balvany. Vraťte se tedy o kousek zpět, odbočte doleva mezi kamenné krápníky, obejděte několik beden a o kousek dál se opět skrčte a podlezte pod ostrými hroty do místnosti, kde na podlaze leží mrtvá Sarah. Vpravo jsou v podlaze nášlapné plochy, vstupně na ně, tak se ze stěny vynoří několik kopí, vás však teď zajímá to jedno jediné, trčící ze stěny v pravém úhlu. U mrtvoly je bedna, tu si nyní přesuňte ke zmíněnému kopí tak, abyste na ně z bedny doskočili Tomb Raider: Legend . Zavěste se potom z bedny na kopí, roztočte se na něm a přeskočte na druhou stranu, vpravo v koutě seberte další bronzový artefakt (5/8), poté se otočte a přeskočte si na římsu pod kamenným obloukem, kde se zachytněte. Ručkujte doleva a z konce římsy přeskočte vlevo do chodby. Zavěste se a seskočte dolů, tak se v animaci setkáte s Kentem, který je ale za mřížemi, přistupte k němu a tak si pokecáte, potom si mezi špičatými hroty protlačte kouli na druhou stranu až pod lano (pozor na nášlapnou podlahu, která vysunuje zraňující hroty), vyskočte si na ni a z ní si přeskočte na lano, vysoukejte se po něm nahoru a přeskočte na druhou stranu, podběhněte pod hroty. Na druhé straně si seskočte dolů, spustí se animace, v níž se konečně setkáte s Kentem, ale toho schlamstne divoká bestie. V reále bude chtít napadnout i vás, takže vezměte nohy na ramena, utíkejte vpřed, dvakrát přeskočte přes překážky a tak se této potvory zbavíte.

Bedny kolem vás můžete rozkopat, abyste si uvolnili cestu k nižší kamenné terase, na kterou se vytáhněte, z ní shoďte dolů kamennou kouli a přeskočte si na vyšší terasu. Tak spatříte vlevo za mřížemi Amandu, kterou vzápětí napadne další příšera, před kterou rychle uteče. Seskočte tudíž z vyšší terasy na vodorovnou tyč, pořádně se roztočte a z ní si přeskočte na lano, vyšplhejte po něm kousek výš, rozhoupejte se a přeskočte na protější stranu. Vpravo za rohem seberte bronzový artefakt (6/8), popojděte kousek zpět a vstupte vpravo do vchodu, pokračujte chodbou vpřed. Naskočte si na horizontální tyč a po ní přeručkujte na druhou stranu, kde si seskočte. Poté co se vydáte vpřed se spustí animace, ve které se znovu sejdete s Amandou, která se snaží vytáhnout ze zdi kamenný znak, ale tak jen přivolá bestii. Amanda znak vytrhne, bestie sice zmizí, ale počnou padat balvany a prostor se začne zaplňovat vodou. Navíc spadnou mříže, které vás oddělí od Amandy, která se počne topit, takže budete rádi, když se útěkem přes zatopený tunel spasíte sami.

V následující animaci se ocitnete zpět v současnost, kde si promluvíte s Anyau a proberete s ní zkušenosti a poznatky z minulosti. Jakmile se ocitnete v reále, vydejte se nejdříve mezi hromadu beden, kde seberte bronzový artefakt (7/8), poté se vydejte k protějším rozbitým bednám u vody, mezi nimiž se nalézá poslední bronzový artefakt (8/8). Nato vskočte do vody, plujte pod hladinou vpřed tunelem, odbočte do boční chodby a rychle vyplavte nad hladinu, kde se pořádně nadýchejte čerstvého vzduchu. Znovu se potopte, plavte ke dnu, proplujte pod mřížemi, tak se ocitnete v zatopené místnosti, kde vidíte čtyři modře nasvícená tlačítka. Ta musíte postupně zatáhnout k sobě, ale musíte jednat velice rychle, neboť tlačítka se po chvíli vracejí zpět do původní polohy. Jakmile tento úkol zvládnete, v animaci si z těchto prostorů vypustíte vodu a ocitnete se na suchu. Za jednou z mříží nyní v klidu seberte stříbrný artefakt (2/2), poté si přečtěte nápis na kamenné desce, dozvíte se tak něco o královně z Tiwanaku. Projděte dál levou stranou kolem kamenné desky ven východem, skočte na římsu vpravo, z ní na vyšší a vytáhněte se do výklenku. Rozběhněte se a skočte vpřed, v letu se zachytněte lanem, zhoupněte se a na druhé straně si seskočte. Odtud se pomocí naprosto stejného skoku přeneste až ke schodům, popojděte k nim, v následující animaci se počne zem pod vámi propadat, takže nyní budete opět muset na vaší klávesnici kopírovat na obrazovce se objevující bílé šipky (nahoru, nahoru, doprava), tak se zachráníte a vytáhnete se na pevnou zem. Popojděte dopředu, nyní se ocitnete v místnosti, kde se nachází několik obrovských kamenných koulí. Vlevo na sloupku vidíte jednu z koulí, použijte na sloupek lano a stáhněte sloupek dolů, tak získáte tuto kouli. V podlaze před vámi jsou tři důlky, tuto kouli tudíž dotlačte z vašeho pohledu do pravého důlku. Tím jste si zpřístupnili žebřík, po kterém vystoupejte nahoru pod horní kouli. Po několika římsách a žebřících si přeskákejte až k ní, zatlačte na ni, tak ji shodíte dolů.

Opatrně si stejnou cestou seskákejte až zpět dolů na podlahu a tuto kouli natlačte do prostředního důlku. Zbylou kouli na zemi zatlačte do levého důlku v podlaze, v animaci spatříte, že se tři modré paprsky propojily do jednoho místa a nahoře se vám zpřístupnila brána. Vylezte si k této bráně po žebříku, opět se spustí animace, ve které naleznete a seberete další část divotvorného meče. Jakmile animace skončí, popojděte zpět a vpravo si naskočte na římsu, z ní se vytáhněte na vyšší a odtud si přeskočte na protější žebřík. Vylezte po něm až nahoru, odbočte vlevo a pokračujte vpřed kolem místa, odkud jste před chvílí shodili dolů kouli až na konec. Z konce si přeskočte naproti na malou terásku, vytáhněte se na římsu, po které ručkujte až doleva, přeskočte na další římsu vlevo a ručkujte dál, na konci si po vodorovných římsách seskákejte na plošinu a otočte se. Naskočte na lano, otočte se mírně doleva povylezte na laně výš a přeskočte si na římsu nad poškozenou teráskou. Odtud ručkujte doleva, vytáhněte se na schody, vstupte do chodby a jděte ke kouli, kterou žduchněte dolů do chodby, po které jste sem přišli. Ta sjede dolů a rozrazí zeď, jděte k otvoru a seskočte na terásku. Nyní si z ní po římsách a žebřících seskákejte až úplně dolů a tuto poslední shozenou kouli přitlačte k té, která se už nachází v prostředním důlku. V animaci spatříte, jak na plošině sjel dolů zlatý artefakt (1/1), seberte ho a známou cestou přes římsy a žebříky se vraťte zpět k lanu, z kterého jste skákali na římsu nad rozbořenou teráskou. Naskočte opět na lano, tentokráte však se rozhoupejte a skočte na terásku vpravo, z ní potom na druhou. Pod vámi postřílejte vojáky, sklouzněte dolů, pokračujte vpřed a picněte dalšího strážce. Teď si pomocí vašeho lana přeskákejte až na malou terásku, z ní seskočte dolů a vydejte se k díře ve zdi, kterou prolezte a zlikvidujte další vojáky. Pokračujte vpřed, vytahujte se na terasy, šplhejte po žebřících a tak dojdete až k poslednímu lanu, po kterém si vyšplhejte ž úplně nahoru. Ocitli jste se nazpět v rozvalinách, nyní postřílejte všechny vojáky, jakmile skolíte posledního, spustí se animace, ve které odjedete společně s Anyau do další mise.

03 - Japan - Meeting with Takamoto

1 zlatá soška, 4 stříbrné a 6 bronzových.

Z úvodní animace zjistíte, že nyní jste oblečeni ve společenských šatech a zatím naprosto neozbrojeni, nemáte u sebe ani baterku, dalekohled, či lano. Nastoupíte si do zdviže a vyjedete až do třicátého poschodí, kde si vystoupíte. Vydejte se dopředu, sejděte po několika schůdcích dolů a abyste mohli něco dělat, je nutné si nejdříve pohovořit s barmanem, stojícím za pultem. Od barmana se dozvíte, že pan Nishimura o vašem příchodu již ví a že jste očekáváni. Od baru se tedy vydejte do chodby vpravo, na konci vejděte dodveří , tak se spustí animace, ve které si pohovoříte s panem Nishimurou, který vás upozorní na nekalé praktiky jistého zločince jménem Takamoto a sdělí vám, abyste se před ním měli na pozoru. Rozloučíte se a vyjdete z kanceláře, spustí se animace, ve které zjistíte, že do taneční místnosti před barem vnikla Tokamotova banda s ním v čele, po krátké vaší rozmluvě s tímto bossem dá tento příkaz svým nohsledům, aby vás odrovnali. Skočíte za bar pult a ejhle, kam všude mohou ženy ukrýt pistole, všechny bastardy teď musíte postřílet, ale samotný Takamoto vám unikne. Spustí se další animace, v níž se znovu setkáte s Nishimurou, sklidíte jeho uznání, ale i varování, že tento váš počin vám jen tak lehce neprojde.

Nakonec od něj obdržíte kartu    od výtahu, jděte tedy od baru na druhou stranu a pomocí karty si otevřete výtahové dveře, nastupte si. V animaci tak vyjedete až na střechu, za sklem spatříte pro vás zatím nedostupný motocykl  . Vydejte se tudíž doleva, vpravo rozstřelte barel s trhavinou, ten vybuchne a rozboří klec. Jděte vpřed, výbuch vám zpřístupnil vertikální tyč, naskočte na ni a vyšplhejte se po ní až nahoru, odtam si přeskočte na terasu vpravo a z ní se vytáhněte na střechu vlevo. Levou stranou přes skleněný střešní poklop dojdete doprava k nejvyšší střeše, vytáhněte se nahoru a vzadu rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (1/6). Seskočte si zpět dolů na skleněný poklop, jděte na jeho druhý konec, na západku použijte lano, zatáhněte za ně a tak poklop odklopíte. Nyní seskočte dolů, rozsviťte si baterku a seběhněte dolů po schodišti. Na konci za červenou motorku   vedle kartounové krabice rozstřelte další bednu a seberte bronzovou sošku (2/6), na protější straně je pět lepenkových krabic, jednu z nich vytáhněte a za nimi rozstřelte bednu, získáte tak stříbrnou sošku (1/4). Nyní nasedněte na motocykl, vyjeďte na terasu otevřenými dveřmi, za bočte doprava a poté znovu vpravo a zastavte. Před vámi můžete spatřit bleděmodře osvícený přerušený most, rozjeďte se tudíž plnou rychlostí mezi jeho dva modré sloupy, tak na motorce přes most přeskočíte, nyní se ale spustí animace, ve které budete muset na vaší klávesnici kopírovat na obrazovce se objevující příkazy.

Postupně tedy klikněte na levou kurzorovou klávesu, jakmile spatříte nahoře záblesk, použijte vaše lano, nato kurzorovou klávesu vpřed a nakonec u hořících barelů s trhavinou kurzorovou klávesu dolů. Jestliže jste vše učinili správně a včas, ocitnete se poté před schodištěm, vedoucím dolů k lešení. Nejdříve si po stupíncích přeskákejte dolů na spodní lešení, rozběhněte se dopředu, barely skopávejte dolů, přeskákejte si až na jeho konec, kde rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (3/6). Poté si přeskákejte zpět ke stupínkům, vytáhněte se přes ně až nahoru, otočte se a naskočte na horizontální tyč. Roztočte se, tak přeskákejte na další, před vámi se objeví traverza, zavěšená na kovové úchytce. Rozstřelte tuto úchytku, tak traverza spadne dolů, tím se vám zpřístupnilo lano, na které naskočte. Zhoupněte se na něm a přeskočte na druhou stranu, zde se zavěste na lano nad vámi, po kterém se sklouznete dolů na terasu. Otočte se doleva, lanem si přitáhněte plošinku a rychle si na ni přeskočte, vyčkejte až se přestane houpat. Nyní použijte vaše lano na svítilnu nad vámi, tak se za ni zachytíte, na laně se otočte doprava, zhoupněte se a přeskočte si terásku. Lanem si přitáhněte další plošinu, na kterou samozřejmě rovněž přeskočte a z této na poslední. Vystřelte vaše lano, tak se zachytíte, na něm se stočte doprava, rozhoupejte se a přeskočte naproti na terasu. Rychle si naskočte nahoru do zahrádky vlevo, tak se ochráníte před zle dotírajícími psy, z pistolí zlikvidujte nejdříve strážce, pomocí si můžete rozstřelováním výbušnin, označených žlutým výstražným trojúhelníkem. Poté zlikvidujte ze zahrádky granáty psy a můžete seskočit dolů na terasu, jděte vpřed, zabočte vpravo a projděte dvoudílnými dveřmi. Vydejte se prvně dolů po schodišti, mezi lepenkovými krabicemi rozstřelte bednu, seberte bronzovou sošku (4/6) a vydejte se po schodištích až úplně nahoru. Na konci si mezerou v zábradlí přeskočte na rozvodné trubky, popojděte doleva a naskočte nahoru na římsu, po ní ručkujte doprava a odtam zadním skokem přeskočte na roury vpravo. Na konci rozstřelte bednu a seberte stříbrnou sošku (2/4), stejnou cestu přes římsu a roury se vraťte na chodbu a seběhněte o poschodí níž, vpravo projděte dvoukřídlými dveřmi.

Nejdříve zlikvidujte všechny zde přítomné bastardy, potom vyjděte po schodech nahoru na konci vpravo otevřete kopancem levou plechovou skříňku, seberte z ní stříbrnou sošku (3/4). Poté se vraťte dolů, jděte doleva a rozstřelte skleněnou výplň a za ní bednu, tak můžete sebrat další bronzovou sošku (5/6). Všimněte si velkoplošné světelné reklamy, je zavěšena na dvou kovových kroužcích, které rozstřelte Tomb Raider 7 návod . Poté na ni použijte vaše lano a stáhněte ji tak do vodorovné polohy. Vytáhněte se na ni, seshora zastřelte dva strážné, pak seskočte dolů a projděte dveřmi, označené tabulkou EXIT. Odbočte doleva, naskočte na vertikální tyč, po které se vyšplhejte nahoru, odtud si přeskočte na síťovanou plochu vpravo, ručkujte po ni doprava a na konci se vytáhněte vlevo na plošinu. Z jejího konce si lanem stáhněte reklamní tabuli, přeskočte si na ni, rozběhněte se a přeskočte na vyšší plošinu, z ní si potom po žebříku vylezte až nahoru. Za vašimi zády si lanem stáhněte další reklamní tabuli, přeskočte na její tyč, roztočte se a přeskočte na tabuli. Odtud si vyskočte na svislou tyč, přeskočte na další plošinu a vytáhněte se na ni. Na jejím konci vpravo si naskočte na jinou vertikální tyč, po ní vyšplhejte nahoru, z ní přeskočte doprava a přetočte si lanem plošinu. Přeskočte z ní na vodorovnou tyč, otočte se a opět se roztočte a přeskočte si nazpět na stejnou svislou tyč. Z ní přeskočte na přetočenou plošinu, z ní pak rychle na druhou, neboť tato se začne pomalu, ale jistě vracet zpět do původní polohy. Z ní si přeskočte na další svislou tyč, šplhejte po ní nahoru, ale nyní musíte jednat velice rychle. Jakmile totiž vyšplháte až nahoru, tyč se po chvíli zřítí, takže si rychle než se tak stane přeskočte na nejbližší vodorovnou tyč, roztočte se a přeskákejte stejným způsobem přes další horizontální tyče až na konec, kde seskočte na terásku, i toto provádějte s nejmenším množstvím otáček na tyčích, neboť i ony po chvíli upadnou. Z terasy pokračuje dál dveřmi vpravo, postřílejte před vámi houfec stráží, sestřelte lustr a rozstřílejte vázy, tak si hodně pomůžete při likvidaci nepřátel. Seběhněte po schůdcích dolů, vpravo nahoře na balkóně zastřelte další dva útočníky.

Nyní se vraťte na tento balkón a na jeho konci rozstřelte bednu, seberte ze země poslední bronzovou sošku v této misi (6/6). Vraťte se po schodech až dolů a hned vlevo pod schody vejděte do tmavé místnosti, zde otevřete třetí skříňku zprava, seberte z ní stříbrnou sošku (4/4), i tato je poslední stříbrná v této části hry. Vraťte se a pokračujte dále dveřmi vlevo, z chodby vstupte doleva do bezpečnostní místnosti. Na zdi na konci rozstřelte hasící přístroj, tak v animaci spatříte, jak se spustilo stropní vodní protipožární zařízení, které vám odhalí skryté laserové paprsky, které aktivují automatický kulomet. Poté ještě aktivuje spínač, na řídícím panelu stiskněte tlačítko, tak si v animaci prohlédnete další tři lokace, kterými budete za chvíli procházet. Vyjděte ven a z podstavce shoďte kouli a tlačte ji před sebou do chodby, tak vás sice lasery zachytí a spustí se automatický kulomet naproti na zdi, koule vás však před jeho střelami ochrání. Jakmile kouli protlačíte přes poslední laser, kulomet zmlkne, opusťte kouli a pokračujte lomenou chodbou vpřed, na jejím konci projděte do místnosti dveřmi vlevo. Spustí se animace, v níž si vyslechnete hrozby od šéfa gangu Takamoty, po jejím skončení postřílejte několik gangsterů. Poté použijte na zavěšeného draka vaše lano, tím ho přitáhnete k sobě, rychle lano pusťte a tak tento setrvačností rozrazí skleněnou výplň nad malou skříňkou. Jděte tedy k ní, vyskočte si na ni a z ní se vytáhněte nahoru do chodby, skolte další dva gangstery. Nyní jděte chodbou doprava až na konec do místnosti, z které vám před chvílí v animaci vyhrožoval Takamoto, zde si můžete vyměnit, nebo sebrat zbraně, ovšem pokud už takové nenesete, v tom případě si alespoň doplňte munici. Uchopte malovanou bednu a tlačte ji chodbou zpět až na místo, odkud jste se sem vytáhli, pak ji shoďte dolů do místnosti s drakem, tak se tato rozbije. Seskočte si dolů a seberte zlatou sošku (1/1), poté se vytáhněte zpět do chodby, naproti si přivolejte výtah a nastupte si, tak v něm animaci vyjedete nahoru. Ocitnete se v místnosti, odkud již Takamoto nemá úniku a musí tudíž s vámi podstoupit závěrečný litý souboj na život a na smrt. Tato lidská bestie má kouzelné kopí, z kterého vás zraňuje zelenými paprsky, aby toho všeho nebylo ještě dost, jsou dole umístěny čtyři samočinně střílející kulomety. V animaci si opět užijete jeho výhrůžek a urážek, no říká se sice, že pes který štěká nekouše, ale Takamoto je soupeřem zdatným a tudíž i velice nebezpečným. Jakmile se tedy ocitnete v reále, nejdříve oběhněte místnost dokola, za jednom z balvanů je vertikální tyč, po které si vyšplhejte nahoru a odtud přeskočte na kulatou rampu k Takamotovi, tak jste se ocitli alespoň mimo dosah mnou zmíněných kulometů. Nyní ho musíte prohánět, seč vám síly stačí a pálit po něm z pistolí bez přestání. Kdykoliv váš zaměřovač zčervená, nemůže tento zloduch útočit, ale po chvíli zdrhne o kus dál. Sledujte pečlivě váš modrý ukazatel zdraví vlevo nahoře, jeho červený je nahoře vpravo. Uhýbejte nebezpečným střelám z jeho kopí, tak ho rozhodně poměrně brzy zdoláte. Nato se spustí animace, ve které jeho kopí zlomíte a získáte tak další část vámi hledaného divotvorného meče. Nakonec si pro vás přiletí ve vrtulníku sám pan Nishimura, vy po provazovém žebříku si k němu vylezete, uslyšíte od něj slova uznání a obdivu nad vaší statečností a mistrovským ovládáním vašich zbraní, jakož i díky za to, že jste ho zbavili celého gangu gangsterů včetně jejich kápa Takamoty, který soustavně přepadal jeho bar a odrazoval mu tak návštěvníky, z vděčnosti vás nakonec převeze do následující mise.

04 - Ghana - Persuing James Rutland

1 zlatá soška, 4 stříbrné a 5 bronzových.

Jakmile skončí úvodní animace, vydejte se dopředu, na konci cestičky odbočte doleva a jděte k vodopádům. Tak si v další krátké animaci prohlédnete přes dalekohled celé blízké okolí, no je to divoký kraj a zapadlý kus světa. Jakmile se ocitnete v reále, rozběhněte se vpřed a skočte do vody, při ponoření držte klávesu pro skrčení, jinak se roztříštíte o ostré skály a zemřete. Vynořte se na hladinu, plavte ke spouštěcímu mechanizmu a vytáhněte se na souš. Otočte se a hluboko ve vodě pod vámi vpravo i vlevo uvidíte dvě bronzové sošky, skočte tedy znovu do vody, seberte jednu z nich (1/5) a na hladině se nadechněte. Ponoření provedete klávesou pro skrčení, zpětné vynoření mezerníkem, směr plavání řídíte všemi kurzorovými klávesami. Ponořte se pro druhou, rovněž ji seberte (2/5) a znovu se vynořte na hladinu nabrat do plic čerstvý vzduch. Dole pod mechanickým strojem můžete vidět stříbrnou sošku, pro ni se zatím nesnažte doplavat, silný vodní protiproud v kanále vám doplavat si pro ni nedovolí, k ní se dostanete za chvíli z druhé strany po proudu. Takže se znovu vytáhněte na suchou zem k mechanizmu, vylezte na skalní terasu vpravo, otočte se doleva, vytáhněte se na horní skálu a z ní na tu nejvyšší. Zde se otočte doleva a přeskočte na lano, na něm se otočte doprava a přeskočte si na kamenné stavidlo. Pokud se trefíte k jeho hornímu otvoru, následuje další animace, v ní se spustí deska pro vchod do chrámu a také si promluvíte s Rutlandem, který se objeví nad vámi na vysoké římse, no za vámi sejít dolů chtít nebude. V reále si nejdříve skočte do vody pro stříbrnou sošku (1/4), na kterou jsem vás před chvílí upozornila, teď ji už z druhé strany po proudu seberete. Vytáhněte se na desku před vchodem do chrámu a vstupte dovnitř, seběhněte dolů po schodišti, poté zabočte doprava. Silný vodní proud vám nedovolí plavat vpřed, takže si lanem přitáhněte z protější strany vor, naskočte na něj, rozběhněte se vpřed a přeskočte na lano.

Rozhoupejte se a přeskočte si na druhé, opět se zhoupněte a přeskočte na suchou zem. Vydejte se doleva nahoru po schodech, vchod před vámi se vám sám otevře, vlevo za rohem zastřelte strážného, zabočte vpravo. Přeskočte tyč s ostrými trny, poté odbočte doprava a stoupněte si na nášlapnou desku před další tyčí, posetou trny. Jistě jste si sami všimli, že pokud na této desce stojíte, otevře se mříž na druhé straně, jakmile s ní ale sestoupíte, mříž počne sama pomalu padat dolů a vchod se znovu uzavře. Teď tedy musíte být přímo bleskově rychlí, stoupněte si na desku a počkejte si, až se mříž ocitne v horní poloze a odkryje tak vchod. Poté přeskočte první tyč pod druhou se dostanete kotoulem vpřed, další přeskočte a kotoulem se protáhněte pod znovu se spouštějící mříží do místnosti. V místnosti vás napadne spousta vojáků, jsou dole i nahoře na terase před vámi, nejvíce nebezpečný je seshora střílející kulometčík, kterého sejměte nejdříve. Jakmile se zbavíte první vlny útočníků, na scéně se objeví další, zatněte tudíž tipec i jim. Poté co se vám podaří zbavit všech otrapů, přeběhnete po pravé lávce na druhou stranu, vytáhněte se vpravo na terasu, seberte bronzový štít 3/5) a vydejte se doleva k nyní již opuštěnému kulometu. Stoupněte si za něj a vlevo před velkým sloupem ustřelte kamenný sloup, ten v animaci v pádu sebou strhne další sloupky a kolo se tak roztočí. Seběhněte tudíž dolů nazpět k tomuto kolu, rozběhněte se a naskočte si na jednu z jeho tyčí, nechejte se vynést trochu výš, poté přeskočte na lano. Otočte se doprava, rozhoupejte se a přeskočte si na visutou plošinu. Na torzo sloupku před vámi použijte lano a přitáhněte se k němu, přeskočte doleva na terasu. Dveřmi vlevo ještě neprojdete, to se vám podaří až při druhém návratu sem, tudíž si naskočte na lano, zhoupněte se a přeskočte na tyč stojícího kola, z ní na žebřík před vámi. Vylezte si po něm nahoru, vydejte se doleva a vystoupejte nahoru po druhém žebři vlevo, z něj přeskočte doleva na římsu a zachytněte se. Z ní vyskočte na vyšší římsu, po které ručkujte doleva, téměř na jejím konci si vyskočte na svislé lano nad vámi a vyšplhejte se po něm nahoru. Pokračujte vpřed, seshora zastřelte dole pod vámi leoparda a seskočte si dolů. Vytáhněte se nahoru ke schodům, jděte dál po druhých, seberte bronzovou sošku (4/5). Vlevo se vytáhněte na kamenný blok a přeskočte si na zavěšený kamenný kvádr, z něj si přeskočte na druhý a rychle utíkejte dopředu, neboť blok začne pod vaší hmotností klesat a přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Pokračujte vpřed, spustí se animace, tak zjistíte kudy dál, v reálu popojděte ještě kousek dopředu a seskočte doprava do vody. Plavte na druhou stranu ke kamenným schůdkům, vystupte si na ně a dojděte si pro stříbrnou sošku (2/4), nato seskočte znovu do vody, plavte na druhou stranu, kde se vytáhněte na plovoucí plošinu a z ní si přeskočte na souš.

Na plošinu použijte vaše lano tak si ji přitáhnete k sobě, znovu na ni naskočte a použijte lano na kamenný sloup vlevo, přitáhněte se i s plošinou až k němu a přeskočte na zem. Vlevo si vylezte až nahoru po dlouhém žebříku, zadním skokem přeskočte na kvádr, počkejte si chvilku, až se druhý dostane na vaši úroveň, přeskočte si na něj, utíkejte stále dál a na konci se pověste za okraj skály, vytáhněte se nahoru. Vlevo za sloupem seberte bronzovou sošku (5/5), poté se rozběhněte dopředu, skočte a vletu použijte lano, z něj si přeskočte na kamennou terasu před vámi. Nyní si přeskočte na škvíru ve skále vlevo před vámi, zachytněte se za ni, ručkujte kousek doprava a spusťte se na nižší škvíru, přeskakujte stále doprava přes římsy a škvíry, na konci si pak přeskočte k nášlapné desce v podlaze. Stoupněte si na ni, tak v animaci otočíte deskou před sochou a z ní spadne kamenný kvádr, tím se vám tato deska zpřístupní. Přeskákejte si přes ní až k soše, pořádně si jí prohlédněte. Socha má obě ruce v poutech a na prsou ji bliká hvězdice. Na druhé straně je též nášlapná deska, pokud na některou z nich šlápnete, uvolní se pouto na ruce sochy na příslušné straně. Přeskákejte si tedy doprava k druhé nášlapné desce, na ni přetáhněte bednu, teď jste natrvalo uvolnili levou ruku sochy z pouta. Přeskákejte si zpět k první nášlapné desce v podlaze a otočte se tak, abyste dobře viděli na sochu. Stoupněte si na desku v podlaze a počkejte si, až se deska před sochou dvakrát otočí a uvolní tak pouto i na její pravé ruce. Nyní musíte jednat rychle, neboť jakmile nášlapnou desku opustíte, deska před sochou se počne otáčet zpět do původní polohy a pravou ruku sochy by opět připoutala. Rozběhněte se tedy dopředu, přes zpět se otáčející se desku před sochou si přeskočte až k soše a rychle na výše zmíněnou hvězdici na jejích prsou použijte vaše lano a zatáhněte. Pokud jste byli dostatečně rychlí, potom ještě pouto nestačilo znovu ruku uzamknout a obě ruce sochy klesnou do horizontální polohy Tomb Raider 7 návod, spustí se animace a dole pod vámi se otevřou kamenná vrata. Sekočte si tedy dolů zpět do vody, plavte vpřed otevřenou bránou, držte se stále po proudu, tak doplavete k prvnímu žebříku, po kterém slezte dolů. Zachytněte se ta římsu pod vámi, ručkujte doprava a přeskočte si na druhý žebřík, i po něm slezte dolů.

V otvoru u padajícího vodopádu naskočte na třetí žebřík, slezte po něm až dolů, seskočte do místnosti, v animaci spatříte změny v prostředí, kde jste se už jednou nacházeli. Především vámi spuštěný vodopád zprovoznil i druhé obrovské koleso, které se nyní otáčí a tak otevírá bránu, přes kterou jste při první návštěvě zde nemohli projít. Vydejte se ale k levému kolu, znovu naskočte na jeho tyč, z ní na lano, zhoupněte se a přeskočte na protější terásku. Lanem si přitáhněte zavěšenou plošinu, přeskočte na ní, teď použijte lano na torzo sloupku vlevo před vámi a rovněž se přitáhněte, přeskočte doleva ke dveřím, které jsou již nyní přístupné. Pulzují v nich ale ostrá kopí, takže nechtějte proběhnout najednou, ale ve vhodnou chvíli, kdy se otevřou první, proběhněte jimi a zastavte se. Totéž si zopakujte ještě dvakrát, tak se bez úhony dostanete na druhou stranu. Uchopte kvádr vlevo před vámi a tlačte jej dopředu mezi rotujícími meči, tak projdete ve zdraví i přes tuto nástrahu, poté vyběhněte vlevo po schodech nahoru. Vpravo ze stěny vytáhněte kamenný blok a tlačte ho před sebou kolem dalších rotujících ostří, tak opět bez úrazu mezi nimi projdete. Na konci vyběhněte po schodišti nahoru, zabočte vpravo a seběhněte po dalším schodišti dolů k tyčím. V animaci zjistíte, že se za vašimi zády objevila obrovská kamenná koule, nyní tedy musíte jednat hodně rychle, aby vás nerozdrtila. V reálu tudíž první tyče přeskočte, utíkejte mírně doleva a další tyče zdolejte kotoulem, přeskočte přes malou proláklinu, tak se zachráníte a v animaci spatříte, jak koule spadla dolů do hluboké propasti. Otočte se doleva, naskočte na žebřík, slezte si po něm dolů, tam seberte stříbrnou sošku (3/4), vraťte se po žebři zpět nahoru.

Naskočte si na první vodorovnou tyč, roztočte se na ní a skočte, zachytněte se za štěrbinu ve skále, ručkujte doleva, přeskočte vlevo na štěrbinu, z ní se vytáhněte na druhou nad vámi. Brzy se ale uvolní balvan, rychle si tedy přeskočte zadním skokem na tyč za vámi, ať vás balvan nesrazí do propasti. Roztočte se, přeskočte na další tyč, na které se opět roztočte a přeskočte na skalní výstupek před vámi. Otočte se a naskočte na plošinu, ta s vámi sjede níž, přeskočte si na druhou plošinu a z ní na skálu. Otočte se a naskočte na tyč, na ní se roztočte a skočte, zachytnete se za skalní výstupek, ručkujte po něm doleva a vytáhněte se nahoru, i zde se v mžiku uvolní balvan nad vámi, proto si rychle přeskočte na tyč vpravo, roztočte se a přeskočte na další. Na této se otočte, roztočte se a skočte na vyšší tyč, kde se opět roztočte a přeskočte si ke štěrbině ve skále, za kterou se zachytněte. Rychle ručkujte doleva, neboť nad vámi se uvolní další balvan, vyskočte a zachytněte se za štěrbinu nad vámi, ručkujte doleva a přeskočte si na pevnou zem ke vchodu do chrámu. Vejděte dovnitř, vydejte se chodbou dopředu, tak v animaci naleznete matčin klenot, který jí daroval váš otec. Rozžehněte si baterku a po dlouhém tmavém schodišti seběhněte dolů, před propastí se rozběhněte a skočte, při letu použijte lano a na něm tak propast přeskočíte. O kousek dál je druhá propast, přeneste se přes ní stejným způsobem, pokračujte vpřed. Za prvním rožkem vlevo eliminujte stráže, jděte dál, narazíte na dalšího bastarda, dříve než se vám ho podaří zastřelit, zničí tento výtečník granátem spojovací most. Opět tedy se musíte dostat na druhou stranu pomocí lana, vydejte se doprava.

Na konci se otočte doprava a přes dvě vodorovné tyče si přeskákejte až ke skalní štěrbině, za kterou se zavěste. Z ní přeskočte doleva k malým dvířkům, na které použijte granát, tak je odstřelíte a v chodbičce za nimi seberte stříbrnou sošku (4/4). Naskočte zpět na skalní štěrbinu, nyní ručkujte a vytahujte se stále výš, nahoře pak zadním skokem naskočte na tyč, roztočte se, přeskočte na druhou, i na ní se roztočte a vskočte do místnosti, plné barelů s výbušninami. Vpravo od vás je početná skupina strážných, dobře se kryjte a postupně je likvidujte. Přejděte po lávce doleva, otočte se doprava a seskočte si níž, po chatrné visuté lávce přejděte na druhou stranu a vydejte se ke dveřím. Tentokrát vás musím upozornit na nutnost posbírat všechny razantnější zbraně a munici po mrtvých, doplňte si i zdraví na maximum, neboť to vše se vám bude v závěrečném souboji nesmírně hodit. Projděte východem a rychle se zbavte leoparda, jděte k hnědým vratům, po jejichž bočních stranách se nacházejí dvě schodiště. Vytáhněte se tedy k tomu levému, jděte vpřed, ale seshora se začne valit kamenná koule, rychle se zachraňte skokem doprava na lano. Poté, co se koule převalí, seskočte a znovu se vytáhněte na levé schodiště, opět se na vás bude řítit kamenná koule, stejným skokem na lano se zachraňte podruhé. Poté seskočte a jděte znovu k levému schodišti, opět se vytáhněte nahoru, ale tentokrát si přeskočte vpravo na lano, zhoupněte se a doskočte na pravé schodiště, vydejte se nahoru, ale vzápětí vás bude ohrožovat další koule, takže skočte zpět na lano. Jakmile koule zmizí, znovu se vytáhněte na levé schodiště, přeskočte doprava na lano, zhoupněte se a přeskočte z něj na pravé schodiště, tentokráte se už můžete v klidu po něm vydat až nahoru. Zde si stoupněte na nášlapnou desku v podlaze, počkejte si, až se úplně otevřou dveře před vámi, poté rychle seběhněte po schodech zpět dolů a vstupte do varta mezi oběma schodišti, která se též otevřela, na konci v chodbě za nimi seberte zlatou sošku a známým způsobem se vraťte nahoru k nášlapné desce v podlaze. Znovu si na ni stoupněte a počkejte si opět, až se dveře zcela otevřou, pak se rozběhněte a vklouzněte otevřeným vchodem do místnosti, tak se spustí animace, ve které si vyslechnete nadávky a výhružky od Rutlanda a po jejím skončení vás čeká již jen závěrečný duel s ním. Jeho červený ukazatel zdraví je opět vpravo nahoře, váš modrý vlevo.

Střílejte tedy do Rutlanda bez přestání z pistolí, on na vás sesílá zraňující zelené kouzlo, uhýbejte tedy jeho střelám, seč můžete. Nahoře nad vámi jsou čtyři terásky, na jejich spodní straně jsou kryty jejich držáků. Jakmile Rutlandovo zdraví oslabíte, skočí si na jednu z terásek zdraví doplnit, v té chvíli sestřelte kryt podpěrného držáku terásky. Na samotný držák potom použijte vaše lano a zatáhněte, tak terásku strhnete. Toto udělejte i u zbývajících tří terásek, tak tomuto bastardovi znemožníte další doplňování zdraví a tak ho přemůžete. V animaci získáte další součást hledaného meče a na motocyklu si to rychlostí blesku odfrčíte do další mise.

05 - Kazakhstan - Project Carbonek

1 zlatá koule, 3 stříbrné a 5 bronzových.

V úvodní animaci si prohlédnete celé okolí přes dalekohled, tak zjistíte, že dole pod vámi zuří divoká přestřelka, dostali jste se očividně do pěkného průšvihu. V reále tudíž popojděte dopředu, seskočte dolů a jakmile spatříte na obrazovce tlustou bílou šipku, klikněte na kurzorovou klávesu „dolů“, ta k si v pádu otevřete padák a hladce přistanete na střeše domku. Použijte střešní kulomet a postřílejte dole pod vámi všechny nepřátele, rozstřelujte i bedny a barely s výbušninou, tak pošlete k čertu mnohem rychleji a snadněji více spratků. Jakmile se zbavíte všech otrapů, opusťte kulomet a vytáhněte se na střechu vpravo, vlevo si naskočte na levou tyč vlajkového stožáru, řádně se roztočte a skočte, tak se zavěsíte na okraj protější střechy. Vytáhněte se nahoru, jděte doprava, kde rozstřelte bednu, získáte tak bronzovou kouli (1/5). Nyní seskočte ze střechy dolů na zem,.ale objeví se další nepřátelé, ty už musíte zdolat vlastními zbraněmi, někteří házejí granáty, takže na ně se zaměřte přednostně. Jakmile se jich zbavíte, jděte k domečku vpřed a vstupte dovnitř dveřmi vpravo, v místnosti zabočte doprava, na jejím konci doleva a vlevo seberte bronzovou kouli (2/5).

Vraťte se zpět ke vchodu do domku, vpravo na sloupu je žebřík, po kterém si vylezte nahoru, odtud nejdříve zlikvidujte strážného před vámi. Přeskákejte si po stříšce až na místo, kde se nacházel, po prknech vlevo se sklouzněte na střechu doleva a odtud postřílejte další nepřátele. Poté seskočte dolů, vydejte se k ošetřovně, za ní vpravo je vozík polní kuchyně, vlevo od něj potom pět na sobě naskládaných beden. Tyto rozstřílejte a tak objevíte díru v drátěném plotě, kterou projděte a na konci rozstřelte bednu, tak získáte stříbrnou kouli (1/3). Potom se vraťte zpět k ošetřovně, odbočte doprava a vlevo vstupte dveřmi dovnitř. V animaci zastřelíte povstalce, držící v zajetí dva vojáky, od kterých se dozvíte vše o plánech a záměrech povstalců. Vyjděte ven z ošetřovny a z kulometu velice lehce postřílíte nově se objevící nepřátele, poté se vydejte doleva k bráně a tlačítkem ji otevřete. Seshora na vás koulejí povstalci barely s trhavinou, takže tyto zlikvidujte z vašich zbraní zdálky i s několika povstalci u budovy nahoře, pak se k ní po cestě nahoru vydejte. Vstupte dovnitř, popojděte v před, tak v animaci u řídícího pultu spatříte několik satelitních snímků a odhalíte plány vzbouřenců. Sejděte od panelu dolů po malých schůdcích a vpravo si vylezte po žebři nahoru, odtam si naskočte na druhý žebř, i po něm vystoupejte nahoru.

Otočte se vlevo a naskočte na lano, po něm sjedete dolů, zde naskočte na druhé lano, po kterém sjedete na střechu domu s kulometem, kde jste tuto misi začínali. Dole pod vámi je spousta nepřátel, do boje s nimi se ale nepouštějte, i když zřejmě nějakou tu kulku slíznete. Seskočte si dolů a utíkejte k chlapíkovi ve žluté vestě, stojícímu u zavřeného vchodu před tunelem. Tohoto otrapu sejměte, tak se po chvíli v animaci otevřou vrata od tunelu, utíkejte dopředu ke vchodu, opět si nevšímejte po vás střílejících povstalců, ale naskočte na motocykl a vyrazte rychlostí blesku vpřed po kolejích. Nyní tedy nastane další honička, podobnou jste již jednou zažili, tato je však mnohem delší, náročnější a je rozdělena pomocí ukládání hry na tři etapy. Ujíždějte tudíž paralelně podél vlaku, volte tu nejkratší a nejrychlejší cestu, což znamená držet se vyjeté cesty. Nejdříve dojedete motocyklisty, které za jízdy sestřelujte, udržujte stále maximální rychlost, rozstřelujte nádrže s trhavinou a sbírejte lékárničky, vyhýbejte se překážkám, tedy stromům a skaliskům.

Vaším cílem a úkolem je dohonit ujíždějící vlak, později narazíte i na automobily, likvidujte je rovněž, velice důležité je nenechat se předjet. V poslední etapě potom odbočte doprava a uhánějte vpřed po cestě, tady už vás nikdo neohrožuje, důležité je mít stále maximální rychlost. Projedete přes několik mostů, držte se cesty, tak vlak dojedete, naskočte si vlevo na plošinové vagóny a stále uhánějte vpřed. Spustí se animace a v ní budete muset opět kopírovat na vaší klávesnici příkazy vám zadávané na obrazovce ve formě tlustých bílých šipek. Pokud tento úkol zvládnete, zachráníte se a v reále se ocitnete vpravo vedle hořícího vlaku. Zde se vytáhněte na plošinku zavěšenou nad vámi, přejděte na její konec a na rameno jeřábu nahoře použijte lano, rameno si přitáhněte a přeskočte si na lano.

Zhoupněte se na něm, přeskočte si na protější stranu, vlevo vylezte nahoru po žebříku a shora si přeskačte doprava na reklamní tabuli. Přeručkujte po ní doleva, odtam si přeskočte na horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte z ní na druhou, z ní pak na další reklamní tabuli, z které seskočte dolů na rampu. Z rampy seskákejte až dolů, vlevo za drátěnou ohradou rozstřelte bednu, získáte tak bronzovou kouli (3/5). Vylezte si ne bednu, z ní se vytáhněte nazpět na rampu, opět si lanem přitáhněte rameno jeřábu a rychle si přeskočte na lano. Z něj se honem přehoupněte na protější stranu, neboť pod vámi hoří, tak ať vás plameny nespálíte na škvarek. Odtam rozstřelte točící se ventilátor nahoře před vámi, rozběhněte se a skočte, zachytněte se za spodní římsu, z ní se vytáhněte na vyšší a z této pak se vytáhněte do větrací šachty, kterou jste si zpřístupnili rozstřelením vrtule ventilátoru Tomb Raider 7 návod . Vydejte se dopředu, nyní se sklouznete dolů, přeskočte narušené kabely, další podlezte, tak dojdete ke mřížím, za kterými leží mrtvý muž. Zvedněte ze země lístek, tak se dozvíte, že se jedná o vědeckého pracovníka, který zde zmrznul. Odbočte tudíž před mříží doleva, přeskočte si na vodorovnou tyč, na které se roztočte a přeskočte si na lano, na kterém se zhoupněte a přeskočte si z něj na protější stranu.

Při skluzu opět přeskočte jiskřící kabely, odbočte doprava, následné kabely podlezte, poté rozstřelte ventilátor. Vydejte se vpřed a odbočte do chodby vlevo, dříve než začnete klouzat dolů po šikmé ploše, rozstřelte dole ventilátor, teprve potom se sklouzněte dolů, ve skluzu přeskočte sršící kabely. Dole v chodbě narušené kabely přeskočte, druhé podlezte, poté se sesuňte doprava a zachytněte se za vodorovnou tyč, z ní seskočte dolů. Dole rozstřelte bednu, seberte bronzovou kouli (4/5), vylezte si na bednu, otočte se a skočte, ve výskoku použijte lano, rozhoupejte se a naskočte na horizontální tyč. Na ní se otočte na druhou stranu, řádně se roztočte a přeskočte na lano, na něm se spusťte o kousek dolů, nyní se rozhoupejte a přeskočte si naproti do chodby. Budete klouzat dolů, při tom rozstřelte před vámi ventilátor, nyní se nalézáte v místnosti s generátory. Vydejte se doprava, zažehněte svítilnu, téměř v koutku si naskočte na ventilátor topení, vytáhněte se na vyšší, odtud ručkujte až na konec doleva, kde se vytáhněte na železnou mřížovanou plošinu. Popojděte kousek doleva a na dveře drátěné klece použijte lano, tak dveře otevřete, přeskočte si do klece a rozstřelte bednu, seberte stříbrnou kouli (2/3). Přeskočte si zpět, po ventilátorech topení se spusťte dolů na zem, jděte doprava a vytáhněte se na velikou kovovou bednu. Z ní si přeskočte doleva na ventilátor topení, ručkujte vpravo, přeskočte si doprava na mřížovanou podlahu, z jejího konce na protější.

Odbočte doprava a na konci si vpravo přeskočte na lano, tak pod vaší vahou strhnete rouru od generátoru, který tak zprovozníte. Vydejte se tedy k němu a na jeho levé táhlo použijte lano, tak ho vysunete ven, zviditelnili jste si tak plánek všech energetických rozvodů a zároveň i odemknuli dveře vlevo od něj. Jděte tedy k plánku, pozorně si ho prostudujte a pokračujte dál přes dveře vlevo. Ocitli jste se tak v chodbě, která je plná zeleného jedovatého chladícího plynu, utíkajícího z poškozených rozvodů, tomuto plynu se teď budete tudíž muset vyhnout. Naskočte si na plošinu nad vámi, z ní na horizontální tyč, na ní se roztočte a přeskočte na druhou plošinu, z ní opět na tyč, na ní se rovněž roztočte a skočte na lano před vámi. Na něm se zhoupněte a seskočte dolů na protější rampu, otočte se doprava a přeskočte na plošinku, z ní si vyskočte na druhou nad vámi. Vpravo nad vámi je roura, po ní se pohybuje vpřed modré elektrické jiskření, to vás nesmí zasáhnout. Takže si počkejte, až se vrátí na vaši stranu a začne znovu postupovat vpřed, rychle si naskočte na rouru a ručkujte za ním dopředu, na konci si přeskočte doleva, kde se zachytněte, ručkujte kousek doprava, seskočte níž a odtud rovnou na kovovou plošinu. Nad vámi je další roura opět s elektrickými výboji, jakmile modrý výboj začne postupovat po rouře vpřed, naskočte si na rouru a ručkujte dopředu, na konci roury si seskočte na rampičku a z ní na zem, vydejte se ke dveřím, které se před vámi automaticky otevřou a projděte jimi. Tak v Animaci pohovoříte s Amandou, která se ale velice změnila k horšímu, vyslechnete si její výtky, poté dá příkaz strážím, aby granátem zničili spojovací most, což samozřejmě udělají, nastane výbuch a jen rychlým skokem vzad uniknete jinak jisté smrti. Jakmile se ocitnete v reále, můžete si vyzkoušet laserové dělo, které ale má velice málo potřebné energie, takže je zcela nefunkční, tedy zatím. Nyní sjeďte po šikmé kovové rampě dolů, postřílejte stráže, ty chránící se štítem zdálky likvidujte vašimi granáty. Vydejte se doleva až na konec, kde vlevo v koutě seberte poslední bronzovou kouli (5/5). Poté se vraťte ke svislé tyči, opět pozor na zraňující elektrické výboje, šplhejte po ní až nahoru, odkud si přeskočte doleva do výklenku, v něm se vytáhněte výš, přes dvě vodorovné tyče si roztáčením přeskákejte až na lano, na něm se přetočte doleva a přeskočte si na svislou rouru s rozdvojkou. Z ní si přeskočte ve vhodnou chvíli na další jiskřící svislou tyč, z ní v pravý čas na poslední a přeskočte si na protější stranu k mrtvole muže.

U něj seberte dopis, přečtěte si ho, tak zjistíte příčinu jeho úmrtí, poté se rozhlédněte, před ní je v drátěné ohradě barel s trhavinou. Odstupte si a před ohradu k barelu hoďte granát, po výbuchu se ohrada rozpadne a vy si dojděte pro poslední stříbrnou kouli (3/3). Vraťte se zpět a vstupte do dveří vpravo, jsou označeny zeleným světélkem, druhé vlevo označené červeným, jsou zatím nepřístupné. Pokračujte lomící se chodbou dopředu, před zeleným unikajícím plynem si vyskočte na plošinu vlevo a rychle se vytáhněte, ať vás plyn nezasáhne. Naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte na druhou, opět se roztočte a přeskočte do protější místnosti. Stráže likvidujte házením granátů, dělají totiž totéž a vaše granáty přivedou k výbuchu nálože v barelech a tak se těchto obejdů rychle zbavíte. Před pojízdným generátorem vidíte kolejničky, použijte na něj vaše lano a přitáhněte si jej k žebříku, vylezte na generátor a z něj si přeskočte na žebřík, po kterém vylezte nahoru a přeskočte doprava na plošinku. Tak se spustí animace, promluvíte si s Alisterem, v reále si přeskočte doleva na vodorovnou tyč, z ní poté na rampičku, odtud vpravo na lano. Rozhoupejte se na něm a přeskočte k desce nad modrou koulí, tak se na desce zachytnete, ručkujte doleva a zadním skokem si přeskočte na další horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte si na poškozenou rampu, z ní potom na žebřík vpravo. Tak se spodní část žebře spustí až na zem, takže kdybyste na další cestě byť i nechtěně upadli, odtud můžete znovu pokračovat dál, aniž byste museli znovu absolvovat spoustu obtížných skoků a přeskoků.

Z žebříku přeskočte doprava na rampu, nejdříve rozstřílejte skleněné výplně před vámi, pak z rampy přeskočte na lano, rozhoupejte se a přeskočte si přes nyní již odstraněné sklo z oken do místnosti. V ní naleznete další mrtvolu, u ní opět lístek, zvedněte ho, tak si ho přečtete a opět zjistíte důvod jejího skonu. Poté přejděte k ovládacímu pultu na pravé straně, kde zatáhněte za páku, v animaci zjistíte následky přehození páky, pozorně ji tedy sledujte. Po skončení animace projděte vlevo dveřmi, seběhněte vpravo dolů po schodech a pomocí lana přetáhněte na etapy generátor až ke zdi. Tak odhodíte plošiny na kolejích a generátor rozrazí zeď, pokračujte i vy dál vzniklým otvorem. Vytáhněte se nahou na plošinu, tím se vyhnete jedovatému plynu, přeskočte na tyč, roztočte se a seskočte na zem. Na lanech v lomící se chodbě visí modře jiskřící koule, použijte na ně vaše lano a jakmile kouli dostanete za sebe, rychle se uvolněným prostorem posuňte dopředu. Toto opakujte stále, dokud nepodběhnete pod poslední koulí a na konci vstoupíte do místnosti, kde se generátor zastavil. Lanem přetáhněte generátor až ke dveřím, teď generátor obejděte a stoupněte si na jeho levou stranu. Nyní použijte na západku dveří lano, zatáhněte, tak dveře otevřete a generátor tak vjede do drátěné ohrady a laserová věž dostane dostatek potřebné energie. Vpravo se otevírají a zavírají dveře, vyčíhejte si ten správný okamžik a protáhněte se mezi nimi do vedlejší místnosti. Popojděte vpřed, tak si v animaci prohlédnete štít a vezmete si ho, je na něm vykreslen i plánek vaší další cesty. Přistupte k mrtvému muži a seberte vedle něj ležící dopis, dozvíte se tak, co způsobilo jeho smrt. Stejným způsobem projděte pulzujícími dveřmi do druhé místnosti, nyní jste znovu u laserové, teď již ale aktivní věže. Zasedněte za ní a zaměřte se na bedny vlevo nad hlavami nepřátel, vytahujte je ven a házejte jim je na hlavu, tito bastardi mají totiž ochranné štíty a tak je velice těžké a zdlouhavé je zlikvidovat z vašich zbraní. Pokud vám bedna nad jejich hlavami už žádná nezbude, potom sestupte z věže a zbytky vojáků oddělejte z vašich braní, při tom se kryjte za bednami.

Jakmile se zbavíte posledního výtečníka, zasedněte znovu za věž a vytáhněte všechny čtyři bedny z horního výklenku nad rampou, tudy budete totiž muset za chvíli ručkovat, jen si dávejte pozor, ať neshodíte bednu postavenou na rampě, tím byste si znemožnili další postup. Nyní přesuňte vaši pozornost na zavěšenou plošinu vlevo. Z věže ji klávesami G a H přetáhněte vpravo, ta se však zastaví před mezerou v zábradlí, vy ji nyní musíte přetlačit až na konec. Takže na hák, na kterém je zavěšena zaměřte červený kurzor věže a rychle klepejte na klávesu H, tak plošinu dostanete přes smyčku až na konec. Teď se vydejte na rampu a zmíněnou bednu dotlačte až úplně na konec, tedy až k narážce vysunuté ze zdi. Na bednu si vyskočte a přeskočte doleva na římsu, ze které jste před chvílí odstranili bedny. Ručkujte kousek doleva, vytáhněte se výš a po této římse ručkujte až doleva za roh, kde si seskočte na zavěšenou plošinu, kterou jste sem tak pracně přetlačili. Otočte se a přeskočte na druhou plošinu, z ní doprava na plošinu u zdi, vytáhněte se na ni. Otečte se doprava, rozběhněte se a přeskočte na horizontální tyč, na které se roztočte a přeskočte do výklenku, tak seberete zlatou kouli (1/1). Přeskočte si zpět na tyč, roztočte se a přeskočte na plošinu u zdi a z ní si seskočte na plošinu dole vpravo pod vámi ke dveřím. Vstupte do nich, vytáhněte se na rampu, ať vás nezasáhne chladící plyn, rozstřelte šikmé spadlé trámky, použijte vaše lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se k němu, pusťte lano a znovu je rychle použijte na knoflík před vámi na protější zdi. Přitáhněte se i k němu, pusťte lano a rychle si přeskočte doprava na rampu. Na knoflík vpravo na zdi použijte opět lano, přitáhněte se, včas se skrčte, ať vás nezasáhne elektrický proud, sršící z tyče. Přeskočte si na další rampu, i zde nejdříve rozstřelte zkřížené trámy, zase použijte lano na knoflík vpravo na zdi, přitáhněte se a jiskřící tyč nyní přeskočte Tomb Raider 7 návod . Na konci seskočte na zem a lomící se chodbou přejděte až ke dveřím, vstupte do místnosti. V následující animaci si promluvíte s Amandou, počastuje vás výhružkami a nadávkami a vaše odpovědi ji natolik rozezlí, že na vás sešle ohnivou bestii. V reále se tedy musíte pustit do závěrečného souboje, kde zvítězit může jen jeden, samozřejmě že to musíte být právě vy. Na tuto bestii žádné střely neplatí, ani z přítomné věže, je vůči všem zbraním imunní. Takže na to musíte jinak, bestie po vás plivá zraňující ohnivé koule, kterým je zapotřebí se pokud možno vyhýbat. U kulaté obvodové zdi se nalézají celkem čtyři panely, na nichž jsou páky.

Tyto panely musíte tedy oběhnout a u každého zatáhnout za zmíněnou páku, tak si spustíte dolů ze stropu též postupně čtyři modré koule a zároveň zprovozníte i věž. Nyní musíte tyto koule zatlačit postupně mezi dvě malé modré koule a musí mezi nimi nastat jiskření, nesnažte je tam přesunout rozhoupáním, ale klikejte na ně rychle klávesou H. Toto musíte udělat i se zbývajícími třemi koulemi a tak spojit elektrický okruh. Problémy jsou zde ale dva, za první vás ohnivá bestie nenechává na pokoji a z křesla věže vás shazuje, druhým zádrhelem pak je skutečnost, že zmíněné velké modré koule se po chvíli vracejí do původní polohy, takže okruh, který pracně popsaným způsobem spojujete, se znovu rozpojuje. Nicméně s troškou štěstí a tréninku se tento úkol, na první pohled tak těžký splnit dá. Jakmile tedy elektrický okruh spojíte, rychle vyskočte z křesla, nad vámi spadla ochrana meče, použijte na něj tudíž vaše lano a meč je váš, můžete si oddechnout. Spustí se animace, ve které rozezlená Amanda odchází a vy se červeně nasvíceným tunelem budete plazit do další mise.

06 - England - King Arthur's Tomb?

zlatý kříž, 5 stříbrných a 9 bronzových.

Jakmile skončí úvodní animace, ve které si vylezete nahoru po okapové rouře, v reále se otočte a lano použijte na mříž nahoře u stropu, zatáhněte a tak ji vylomíte. Ve vedlejší místnosti je v kameni zapíchnutý meč, je to páka, otevírající vrata, ale zatím nemá energii, tak se musíte vydat nejdříve zapnout elektrický proud. Za vchodem s nápisem BIFT SHOP je bedna, povytáhněte si ji kousek ven, postavte si ji před zmíněný nápis, vylezte na ni a vytáhněte se nahoru do místnosti. Zde rozstřelte bednu, seberte bronzový kříž (1/9), poté použijte lano na malou mříž těsně nad podlahou, zatáhněte za lano, tak mříž vypadne. Skrčte se a vsoukejte se do vzniklého otvoru a seskočte na podlahu. Nyní se nalézáte na krátkém úzkém dvorečku, jděte k plotu a vyskočte si na rantl nad posledním oknem vpravo.

Přeručkujte si po něm vlevo, z jeho konce si přeskočte na vertikální tyč, po které se sklouznete dolů. Zde zatáhněte za páku, tak jste zapojili elektřinu, po stejné tyči si vyšplhejte až nahoru, přeskočte si doprava na římsu, spusťte se dolů na rantlík nad oknem, z něj na další vpravo a poté ještě na poslední, z něj na suchou zem. Pokud byste při přeskocích spadli dolů na zem, zahynuli byste, voda pod vámi je totiž pod proudem. Projděte dveřmi vpravo, a vydejte se do vedlejší místnosti s mečem, o kterém jsem se před chvílí zmínila, elektřinu jste zapojili, takže za něj zatáhněte, tak si otevřete protější vrata, projděte jimi do další místnosti, kde se nachází propadlá podlaha. Otvor v podlaze obejděte z pravé strany, rozběhněte se a zavěste se na malé okénko, vytáhněte se a přelezte do vedlejší malé místnosti. Zde rozstřelte bednu a získáte bronzový kříž (2/9), protáhněte se okénkem zpět, tak se na něj zavěsíte a zadním skokem přeskočíte díru v podlaze. Za příčnou lávkou vlevo vidíte tyč, rozběhněte se, skočte a zavěste se na ní, roztočte se a přeskočte si na další tyč, ta se s vámi přetočí ke zdi a dříve, než se vrátí do původní polohy, zadním skokem si přeskočte na třetí tyč. Opět se roztočte a přeskočte na tyč, připevněnou na vratech, ta pod vaší hmotností počne vrata otevírat, rychle zadním skokem přeskočte nad předcházející tyč, otočte se a přeskočte si dopředu dříve, než se vrata opět zavřou. Pokud byste při předchozích přeskocích spadli dírou do sklepa, vstupte na hromadu desek a po několika příčkách   si přeskákejte nahoru. Tak jste se ocitli v místnosti s další propadlou podlahou, vpravo nad loďkou z pistolí rozstřelte kovový ji přidržující kroužek, tak loďka spadne a vy si po ní přeskákejte na druhou stranu.

Vpravo nad podlahou je malé otevřené okénko, skrčte se a vlezte si dovnitř, tam rozstřelte bednu a seberte bronzový kříž (3/9), poté prolezte otvorem zpět a naproti zatáhněte za páku v podobě meče, tak spadne několik prken a odhalí se doposud skrytý tajný mechanizmus. Na jeho kladku, na které je namotáno lano, použijte vaše lano, zatáhněte a tak se vrata zpola otevřou, rychle lano pusťte a pomocí kotoulu proklouzněte pod znovu se zavírajícími vraty, tak se ocitnete v místnosti s vysokozdvižným vozíkem. Nejdříve si všimněte mříže vysoko na zdi, tam se nyní budete muset dostat, použijte na mříž lano, zatáhněte za ně a tak ji shodíte na zem, ukliďte si ji na druhou stranu, ať vám nezavazí, rozstřílejte též malé bedny a sudy, ať máte dostatek prostoru pro manipulaci s vozíkem. Poté si všimněte beden, mají dole otvory, do kterých lze zasunout držáky vysokozdvižného vozíku. Nasedněte tudíž do vozíku (E) a opatrně si přijeďte k jedné z beden, držáky zasuňte do spodních otvorů bedny (jízda vozíku se ovládá kurzorovými klávesami, jeho držáky zvedejte klávesou H a spouštějte pomocí klávesy J) a první bednu zavezte pod otvor do rožku úplně vpravo. Zajeďte si pro druhou bednu, kterou postavte vedle té první zleva. Vraťte se pro další bednu a s ní popojeďte k první bedně a tuto postavte na ní Tomb Raider: Legend . Poté si vystupte z vozíku, přes nižší bednu si vylezte na vyšší, odtud se vytáhněte do otvoru po vytržené mříži a vstupte do pracovny profesora, na stole si přečtěte jeho listiny, no v té pravé hrobce tedy nejste, takže alespoň seberte z podlahy stříbrný kříž (1/5) a vraťte se přes otvor a bedny zpět dolů k vozíku. Vydejte se na něm k zbylým bednám, najeďte do nich, tak je rozrazíte, sjeďte dolů po schodech a plnou rychlostí vrazte do kamenné hrobky naproti, tak ji rozbijete na padrť. Vystupte z vozíku, jděte ke střepinám hrobky a seberte stříbrný kříž (2/5). Znovu nasedněte do vozíku a rozjeďte se proti bednám vlevo, tak je rozrazíte a za nimi vybouráte zeď a vjeďte do chodby, rychle jeďte chodbou vpřed, tak projedete ve vozíku mezi zraňujícími hroty naprosto bez jakékoliv újmy na zdraví. Jakmile dojedete k mřížové bráně, zvednete ji pomocí držáků vašeho vozíku, tak pod ní projedete, pokračujte vpřed, projeďte mezi dalšími bodci a na konci rozrazte zeď. Popojeďte dopředu, tak se spustí krátká animace jakmile spatříte na obrazovce šipku, klikněte na stejnou na vaší klávesnici, tak sice vozík spadne do propasti před vámi, ale vy se zachytnete za okraj propasti, vytáhněte se tudíž nahoru, uštěpačný komentář Alistera vás ale nemine. Vpravo si přitáhněte lanem bronzový kříž (4/9), vlevo ve výklenku před vámi další (5/9).

Vlevo seběhněte po schodech dolů a v běhu před končícím schodištěm si přeskočte do výklenku vlevo, kde se zachytněte, přeskočte doprava na římsu, rychle ručkujte doprava (pomáhejte si klikáním na klávesu E), neboť tato se po chvíli zřítí. Jakmile doskočíte dolů, rychle se otočte a ubíhejte dolů po schodech, před mezerou ve schodišti si přeskočte na druhou stranu, neboť za okamžik se schody za vámi rovněž propadnou. Odtud odbočte na schody doprava, v běhu po nich dolů si přeskočte na vodorovnou tyč, roztočte se a přeskočte si do protějšího výklenku. Zachytněte se za jeho spodní okraj, pak přeskočte na římsu vpravo, přeskočte doprava na římsu a rychle ručkujte dál doprava (opět si pomáhejte klávesou E), na konci se rychle, dříve než římsa spadne, vytáhněte nahoru do vchodu. Tady pozor na ukládání, trochu fixluje, pokud se s vámi římsa utrhne, než přeručkujete ke vchodu, musíte se vracet zpět k poslednímu uložení, neboť hra se tady uloží, aniž byste kříž získali, je ale zajímavé, že pokud kříž získáte a seskočíte dolů, hra se neukládá, takže pozor na to, ať se nedivíte na konci mise, že vám chybí jeden bronzový kříž. Jděte v chodbičce doleva, na konci na vás čeká bronzový kříž (6/9), vraťte se zpět a seskočte dolů. Nyní tedy seběhněte dolů po schodech, v běhu naskočte na lano, zhoupněte se a přeskočte mírně vpravo na protější schody, z nich rychle doprava na druhé, neboť ty na které jste seskočili z lana se za okamžik se rozpadnou. Ze schodů si přeskočte na malé okénko vlevo před vámi, zavěste se na něj, ručkujte doprava a seskočte dolů do výklenku, kde se rovněž zachytněte za okraj a seskočte si až dolů, tak máte tento těžký a obtížný úsek za sebou. Pokračujte po schodech nahoru doprava, vejděte do chodby, zabočte doleva a přeskočte na vodě hořící olejovou skvrnu. Vydejte se doprava a vpravo za rohem šlehají ze země plameny, na bednu vpředu za nimi použijte lano a přitáhněte si ji k sobě, potom ji postavte na první mříž v podlaze. Vylezte si na ni, sledujte plameny před vámi a ve vhodný okamžik, kdy plameny na chvíli pohasnou, si přeskákejte na druhou stranu. Otočte se a vaším lanem si bednu přitáhněte k sobě, za rohem jsou další podobné plameny, opět si tedy přistavte bednu na první mříž a stejným způsobem přeskákejte na druhou stranu, opět se otočte a bednu lanem přitáhněte k sobě.

Poté bednu přistavte ke kamenné desce vpravo, vylezte na ní a vytáhněte se na desku, na druhé straně opatrně seskočte dolů. Zatáhněte za páku, uchopte bednu a přetlačte si ji do místnosti, natlačte ji pod levé rotující ostří, tak je zastavíte. Projděte do místnosti, kde vlevo seberte stříbrný kříž (3/5), poté se vraťte zpět. Vytáhněte bednu zpod ostří a přetlačte ji pod protější točící se ostří, jakmile ho takto zastavíte, vejděte do místnosti, uchopte bednu a tlačte ji kolem té první do místnosti, poté vytáhněte první zpod ostří, nyní tudíž máte obě bedny v místnosti. Jednu z těchto beden natlačte pod třetí točící se ostří, jakmile ho takto zastavíte, protlačte do místnosti druhou bednu a první vtáhněte za ní, opět máte obě bedny v další místnosti. Nyní si připravte podmínky pro získání zlatého kříže, přetlačte jednu s beden ke klenutí vlevo, vytáhněte se na bednu a z ní na terasu, kde zatlačte do zdi kamenný blok, označený I. Slezte dolů a bednu přistavte pod pravou klenbu, opět se vytáhněte až na terasu a do zdi zatlačte blok II. Vraťte se zpět dolů a kteroukoliv bednu přistavte pod čtvrté rotující ostří, kolem této bedny přetlačte druhou bednu do místnosti a první si přitáhněte k ní. Postavte obě bedny tak, aby stály v řadě za sebou a pak je obě současně natlačte na plameny tak, abyste je úplně přikryli. Vylezte si na první bednu, rozběhněte se a skočte, tak plameny ve zdraví přeskočíte. Napravo je další páka, zatáhněte za ni a vyběhněte si po dvou schodištích nahoru k nášlapným deskám v podlaze. Pokud si na ně stoupnete, potom se před vámi zvedne mříž, jakmile ale sestoupíte, mříž opět spadne dolů Skočte tudíž vlevo do vody a plavte na druhou stranu, kde se vytáhněte na souš. Po pravé straně vidíte za mříží bronzový kříž, rozhoupejte tedy pořádně lustr před ním a pusťte ho, tak rozrazí mříž a seberte lanem bronzový kříž (7/9). Poté se otočte a rozhoupejte stejným způsobem i protější lustr, tak vyrazí i tento naproti ve zdi mříže.

Na vzniklý otvor použijte lano, tak z výklenku vytáhnete rakev, která spadne do vody. Vskočte do vody, vytáhněte se na rakev a lano používejte na okolní svítilny po stranách na zdech, tak se budete přitahovat dál, na konci použijte lano na protější svítilny za nášlapnými deskami, tak se i s rakví vytáhnete k deskám. Na ně položte rakev tak (opět pomocí vašeho lana), aby rakev zatížila obě nášlapné desky, tak se mříž zvedne natrvalo a vy pod ní proběhněte do chodby, tak se přesunete k vodnímu kanálu. Seskočte si do vody, hned za vámi je pod vodou výklenek, ze kterého seberte bronzový kříž (8/9), vynořte se a nadechněte se. Naproti výklenku zatáhněte za páku, pokud máte problémy s vás strhávajícím vodním proudem, potom plavte pod vodou, honem naskočte na rakev a přeskočte doprava do výklenku. Jestliže propásnete vhodnou chvíli, nic se neděje, vstupte na rakev a lanem se přitahujte na místa, kam se potřebujete dostat. Pokud jste tedy naskočili do zmíněného výklenku, seskočte z něj na druhou stranu do kanálu, plavte dvakrát doleva, kde přehoďte další páku. Přijede k vám jiná rakev, vytáhněte se na ni, přitahujte se lanem za svítilny a odbočte doleva, na konci si přeskočte do výklenku pro stříbrný kříž (4/5). Nyní se musíte pomocí lana zachycováním za svítilny přitáhnout na konec protějšího kanálu, kde si vyskočte do vchodu a přeskočte vpřed, tak v animaci spatříte, že jste byli strženi proudem vody do jezera, v reále si přeplavte na druhou stranu, kde vystupte na souš. Ocitli jste se před skvostným chrámem, ale dovnitř se vchodem nedostanete, je totiž zamčeno. Před sebou vidíte tři svítilny, ty krajní jsou nižší, prostřední je zavěšena výš. Použijte tudíž na pravou svítilnu lano a přetočte ji tak, aby rameno trčelo směrem k vám, totéž udělejte i s levou svítilnou. Vlevo od ní vidíte modře nasvícené příčky na zdi, vyskákejte si po nich na terasu, nahoře se otočte doprava a přeskočte na horizontální tyč, roztočte se a přeskočte naproti na šikminu, po které začnete klouzat doprava dolů. Včas si naskočte na rameno svítilny, to se i s vámi vrátí do výchozího nastavení. Roztočte se na rameni, skočte a ve skoku použijte lano, tak se zachytnete za prostřední nejvyšší svítilnu, rozhoupejte se na laně a přeskočte na rameno svítilny před vámi, poté co se vrátí do výchozí polohy se na něm roztočte a přeskočte naproti na skálu. Vyskákejte nahoru, přeskočte doprava na škvíru ve skále, vytáhněte se na římsu, přeskočte doprava na další a z ní na řetěz, po kterém si vyšplhejte až nahoru, kde přeskočte na chrámovou střechu. Vydejte se doleva, projděte kolem dolů visícího lana a vpravo na konci seberte stříbrný kříž (5/5). Vydejte se zpět k vertikálnímu lanu, zachytněte se za ně, tak se po něm sklouznete dolů, tak se v animaci konečně ocitnete v útrobách chrámu. Uvnitř se vydejte k hrobce s nápisem BEDWYR a její víko přetáhněte naproti k nejnižšímu sloupu. Poté použijte na lustr lano a pořádně lustr rozhoupejte směrem ke zvonu, rychle se přesuňte k víku u sloupu, skočte na něj, vytáhněte se na torzo sloupku a přeskočte na kamenný válec, tak se tento vaší váhou sníží a lustr narazí do zvonu a spustí se animace. V ní najdete další část hledaného zázračného meče a dveře od chrámu se vám otevřou, vyjděte tedy znovu ven na prostranství před chrámem. V animaci spatříte, že se z vody vynořil obrovský a velice nebezpečný vodní had, který vás zraňuje nejen ranami jeho těla, ale plivá po vás i jedovaté sliny. Tuto vodní bestii nelze zdolat žádnými vašimi zbraněmi, musíte tedy na to jít tak říkajíc od lesa. Před vámi vidíte čtyři sloupy, opatřené pákami, nahoře visí koš.

Přistupte tedy k jednomu ze sloupů, přičemž na pořadí nezáleží a střílejte do něj z vašich pistolí. Jakmile had otočí hlavu a bude chtít zjistit, co se to děje, rychle použijte na páku vaše lano a zatáhněte, tak aktivujete koš a drak se o něj praští do hlavy, pokud jste to stihli včas, musíte toto spatřit v animaci a had zároveň tak ztratí jednu čtvrtinu jeho zdraví Tomb Raider: Legend. Stejným způsobem takto postupujte u zbylých třech sloupů, tak nakonec v poslední animaci had zdechne. Vlevo před vámi u zadního, nyní pobořeného sloupu vidíte světle modrý zbytek jeho těla mezi trsy trávy, skočte tudíž do vody a plavte k němu, vylezte si na ocas a pokrčujte po něm vpřed, na konci vpravo si vyskočte na výstupek, vytáhněte se a vstupte do chodby. Pokračujte vpřed, rozběhněte se a skočte, v letu použijte lano, tak se na něm zachytíte a přeskočte dopředu. Na konci naskočte na tyč, roztočte se a skočte, teď se budete v animaci řítit dolů po šikmině. Mezeru přeskočte a poté již jen opakujte na vaší klávesnici na obrazovce zadané příkazy, tak uniknete dračím spárům. Nahoře nad mříží z pistolí ustřelte železný kruhový držák, potom naskočte na mříž, z ní na lano a z něj seskočte dolů, seberte bronzový kříž (9/9). Znovu si vyskákejte po mříži nahoru, přeskočte na lano, řádně se rozhoupejte a přeskočte na druhou stranu k horním mřížím, kde zatáhněte za páku. Vejděte dovnitř a nyní se sklouzněte dolů, pokud nejste zapomnětliví, určitě to zde poznáváte.

Postřílejte strážné, ty tu prve nebyli, pozor na jednoho vlevo nahoře na terase. V těchto místech jsem vám radila, abyste na obou terasách zatlačili do zdí kamenné bloky I a II. Pokud jste tak učinili, pokračujte dál, bednu podstrčte pod rotující ostří a jděte vpřed. Zlikvidujte další stráže, přes plameny se nyní dá nadvakrát přeskočit, vydejte se dopředu a stejným způsobem si přeskákejte i přes další plameny, šlehající z podlahy. Tak dojdete k na vodě hořícímu oleji, naproti picněte nepřítele a přeskočte si na druhou stranu. Seběhněte po schodišti dolů, zbavte se dalšího obejdy a poté vlevo zatlačte do zdi kamenný blok III. Teď jste si za vámi otevřeli dveře od slepé chodbičky, vejděte tudíž tam a seberte zlatý kříž ( 1/1). Vydejte se doleva ke schodům, na jejich konci se otočte doleva a zachytněte se za spodek výtahové plošiny. Vytáhněte se nahoru, stiskněte tlačítko, tak vyjedete výš, kde nejdříve zlikvidujte dva útočníky. Na výklenek před vámi použijte lano, přitáhněte se ke zdi a seskočte rychle na schody vlevo. Vyjděte po nich nahoru, vytáhněte se do chodby a pokračujte dopředu, po cestě likvidujte stráže a jejich psy, tak dojdete až do místnosti. Stráže mající ochranné štíty „poctěte“ granáty, poté pokračujte po dřevěném schodišti nahoru, zde postřílejte poslední vojáky. Tak se spustí animace, v níž se setkáte se Zipem a Alistrem, pokusíte se složit meč, ale něco vám ještě chybí. Při pohledu na fotografii rodičů se vám udělá jasno, je to ta matčina brož, poslední součást meče. Kdepak ji ale matka ztratila? No přece při havárii letounu v Nepálu, takže vzhůru tam.

07 - Nepal - The Ghalali Key

1 zlatý pohár, 6 stříbrných a 9 bronzových.

Začínáte jako vždy úvodní animací, v reále se ocitnete mezi horskými sněhem a ledem pokrytými horskými masivy v Nepálu. Vpravo si naskočte na ledovou římsu a ručkujte po ní rychle doleva (pomáhejte si klávesou E), neboť tato se po chvíli utrhne. Na konci seskočte dolů, vytáhněte se na kamenný kvádr nahoru, z jeho druhého konce se sklouzněte dolů a včas si přeskočte na protější. Naskočte si na horní římsu, z ní se spusťte níž, ručkujte až na konec doleva a odtud si skokem vzad přeskočte na římsu za vašimi zády a rychle přeručkujte doprava, i tento kousek se totiž brzy rozpadne. Vytáhněte se na kamenný blok nad vámi, zde se otočte doleva, rozběhněte se a přeskočte na dřevěnou lávku a rychle utíkejte dál, lávka po chvíli též spadne. Z konce lávky si přeskočte na horizontální tyč, jen jednou se roztočte a přeskočte na protější stranu, přemrzlá tyč po chvíli ze zdi vypadne.

Vylezte na kamenný kvádr, na jeho druhé straně se spusťte dvakrát dolů a vy výklenku seberte bronzový pohár (1/9), poté se nadvakrát vytáhněte zpět nahoru na kvádr, rozběhněte se a skočte, v letu použijte na zvon nad vámi lano, zhoupněte se a nyní musíte rychle přes tři krápníky přeskákat až k římse (i krápníky se totiž po chvíli poroučejí), za kterou se zachytněte. Po ní ručkujte až úplně doprava, kde se vytáhněte nahoru a seberte stříbrný pohár (1/6). Seskočte si zpět na ledovou římsu, ručkujte zpět doleva, asi v polovině se vytáhněte nahoru na ledovou plošku. Kousek dál vpravo rozstřelte ledovou ucpávku, vejděte do chodby, projděte jí až na konec, kde se vytáhněte za rožkem vpravo na kvádr. Z něj po šikmé ploše sklouzněte dolů, včas přeskočte na šikmou plochu, tak sklouznete níž, z jejího konce si přeskočte na protější kamenný hranol. Otočte se na něm doleva, přeskočte si na plošinu, pozor na to, že se též rozpadá, takže rychle z ní přeskočte na vodorovnou tyč, na které se roztočte a skočte. Během skoku použijte lano, tak se lano zachytí za dolní část trosek letadla, hodně se rozhoupejte a přeskočte si na druhou stranu do jeskynního vchodu. Nyní se otočte a rozstřelte ledovou ucpávku mírně vpravo před vámi, ve skrýši je stříbrný pohár (2/6), přeskočte si pro něj, poté se otočte a skočte nazpět ke vchodu do jeskyně. Projděte ledovým tunelem až na konec, nad vámi letícího vrtulníku si nevšímejte, přeskočte si na ulomené křídlo z letadla, spusťte se níž a zadním skokem se přeneste na římsu za vašimi zády, z ní se spusťte dolů. Podlezte pod ulomenou vrtulí, tam seberte bronzový pohár (2/9), podlezte pod vrtulí zpět, jděte dopředu a seskočte si na výstupek vpravo. Odtud zastřelte leoparda, seskočte si níž a kolem trupu trosek jděte naproti, kde se vytáhněte nahoru na ledovou zeď.

Použijte lano na trosky na druhé straně a stáhněte je do propasti, poté přeskočte na druhou stranu a na konci vlevo seberte stříbrný pohár (3/6). Přeskákejte si nazpět k trupu letadla, nyní se musíte dostat do trupu, ale ten drží na ploše jen velice chatrně. Použijte tedy na zbytky motoru před trupem lano a vtáhněte je do trupu, tak tento zatížíte a nyní již můžete vstoupit dovnitř trupu. Popojděte až dopředu, tak v animaci seberete z palubní desky matčinu brož, poslední to součást divotvorného meče, ale trup se začne naklánět a padat dolů. Opět tedy musíte na vaší klávesnici kopírovat ukazující se bílé šipky, tak se skokem z padajícího trupu do propasti na poslední chvíli zachráníte. Nyní musíte jednat velice rychle, neboť všechno, na co doskočíte, nebo čeho se zachytnete, po chvíli se rozpadá. Mezi závějemi se rozběhněte dopředu, přeskočte na ledovou šikminu, z jejího konce na horizontální tyč, jen jednou se na ní přetočte, přeskočte na protější šikminu, z jejího konce na druhou, poté rychle na třetí. Jakmile spatříte před sebou varovný žlutý trojúhelník, honem rozstřelte ledovou stěnu před vámi, přeskočte na svah na druhé straně, z konce na vodorovnou tyč, na ní se pouze jednou roztočte a přeskočte si dopředu, můžete si vydechnout, máte tuto krkolomnou túru za sebou. Ocitli jste se v rozvětvené jeskyni, otočte se a lanem si přitáhněte bronzový pohár (3/9), opět se otočte, rozběhněte se dopředu a přeskočte na protější stranu. Otočte se doprava, naskočte na tyč, rozhoupejte se a skočte, zachytněte se za římsu, po ní ručkujte doleva, z jejího konce přeskočte znovu doleva a rychle ručkujte znovu doleva, neboť po chvíli se tato římsa zřítí. Spusťte se níž, skokem vzad si naskočte na vodorovnou tyč, roztočte se na ní, přeskočte na krápník a z něj na druhý, z tohoto pak doprava na ledovou plošinku.

Nezdržujte se, neboť tato po chvíli spadne dolů, rozběhněte se po ní vpřed a ve skoku se zachytněte za štěrbinu, po ní ručkujte doprava až na konec, kde se vytáhněte nahoru. Otočte se a lanem seberte bronzový pohár (4/9), poté se zavěste za protější okraj, přeručkujte doleva, zachytněte se za štěrbinu dole pod vámi, po ní opět ručkujte doleva. Spusťte se dvakrát po sobě níž, přeručkujte kousek vlevo a vytáhněte se do výklenku, zde seberte zlatý pohár (1/1). Stejným způsobem si přeručkujte a přeskákejte zpět až na okraj, z kterého jste lanem přitáhli čtvrtý pohár, vytáhněte se nahoru a vyskočte si na štěrbinu vpravo. Ručkujte doprava a přeskočte na římsu vpravo, zadním skokem naskočte na tyč, vylezte po ní nahoru, přeskočte doprava na římsu, ručkujte dále rychle doprava, přeskočte na další římsu, opět si po ní rychle přeručkujte doprava a vytáhněte se nahoru, než se tato římsa i s vámi zřítí. Ocitli jste se v jeskyni, ze všeho nejdříve postřílejte všechny nepřátele, pozor na ně, někteří házejí i granáty, ty si vezměte na mušku jako první, ulehčit a uspíšit si jejich likvidaci lze i rozstřelováním plynových lahví, několik bastardů je i na horních plošinách.

Na konci vlevo od vstupu do jeskyně naleznete bronzový pohár (5/9), nato se vytáhněte na nejnižší ledovou plochu a rozstřelte ledovou stěnu, do takto vzniklého výklenku si doskočte pro stříbrný pohár (4/6). Seskočte dolů a po protějších zledovatělých balvanech si doleva přeskákejte pro další bronzový pohár (6/9), od něj se rozběhněte doprava ke zvonu, skočte a vletu na něj použijte lano, přeskočte si na druhou stranu Tomb Raider: Legend . Zde se vytáhněte nahoru na malou kamennou stavbičku, z ní si naskočte na lano, po něm se sami sklouznete dolů. Jakmile se ocitnete na zemi, popojděte kousek dopředu, tak se po šikmině sklouznete do nitra jeskyně. Jděte dopředu, vlevo seberte bronzový pohár (7/9), poté si přeskočte na konci jeskyně na ledovou plovoucí kru, z ní potom na druhou. Ustřelte ledový převis nad vámi, skočte na něj, z něho na další kru a přeskočte doleva, kde se zavěste za terasu, vytáhněte se a přeskočte si na druhou stranu. Po krách plovoucích po proudu si po nich přeskakujte proti proudu, pozor ale, voda je studená a každý pád do ní má za následek podstatný úbytek vašeho zdraví. Tak doskáčete až k výklenku vlevo, do kterého přeskočte a seberte stříbrný pohár (5/6), poté si opatrně po plovoucích krách přeskákejte do protějšího vchodu, jděte kousek dopředu, odbočte na schodiště vlevo a vyběhněte po něm nahoru, kde ze všeho nejdříve picněte leoparda. Po pravém schodišti seběhněte až dolů, zde odbočte doprava do protisměru a rozstřelte kamennou desku, z výklenku seberte poslední stříbrný pohár (6/6). Nyní vyběhněte po schodišti zpět nahoru a stoupněte si doprostřed před mezeru v zábradlí, rozběhněte se dopředu, skočte a v letu se lanem zachytněte za zvon, totéž si zopakujte ještě dvakrát a z posledního zvonu se zhoupněte dopředu, kde si seskočte.

Zde opět nejdříve zlikvidujte leoparda, poté vyběhněte na horu po levém i pravém schodišti, tak naleznete poslední bronzové poháry, (8/9) a (9/9), pak s vraťte zpět dolů k výtahovým plošinám. Naskočte si na tu vpravo, tak tato s vámi klesne k podlaze, lanem si na ni přitáhněte menší bednu, sestupte a plošina zůstane dole, levá se zvedne. Nyní se středem vytáhněte nahoru ke zlaté desce v podlaze a přejděte na levou plošinu, tak na ní klesnete dolů, lanem si na ni přitáhněte zlatou bednu, sestupte z plošiny, tak tato zůstane dole a pravá vystoupí nahoru. Opět se prostředkem vytáhněte na horu ke zlaté desce v podlaze, vlezte na pravou plošinu, tak klesnete dolů a lanem si na ni přitáhněte i velkou bednu. Slezte dolů, tak pravá plošina zůstane dole a levá vystoupí nahoru i se zlatou bednou. Vytáhněte se středem nahoru ke zlaté desce a přejděte k levé plošině a lanem si přitáhněte k sobě zlatou bednu přetáhněte ji na zlatou nášlapnou desku, tak jste si dole pod vámi otevřeli dveře. Seskočte tedy dolů a projděte dveřmi, seběhněte dolů po schodech, tak v animaci konečně složíte meč a hned si ho vyzkoušíte. V reále projděte několikrát lomenou chodbou vpřed a z větší vzdálenosti použijte na dveře meč, tak je otevřete. Nyní musíte být mimořádně rychlí a navíc i obratní, neboť všechny sloupy na jejichž hlavice přeskočíte, se budou vzápětí hroutit. Projděte otevřenými dveřmi, tak se spustí animace, jakmile skončí, rychle si přeskočte na hlavici sloupu vlevo, z ní doprava, otočte se vpravo a přeskočte dopředu, otočte se doleva a přeskočte vpřed a z konce této hlavice dopředu, kde se zavěste za spodní okraj dveří, vytáhněte se nahoru. Tak se spustí animace, v níž se Zipem a Alisterem dohodnete, že se znovu vrátíte do Bolívie.

08 - Bolivia - The Looking Glass

Konečně jste se tudíž ocitli v závěrečné misi celé hry a to v místech, ve kterých jste se poprvé na samém začátku setkali v Bolívii s Rutlandem. Jakmile skončí výmluvná animace, počněte likvidovat vojáky a ostatní bastardy, nejdříve likvidujte kulometčíky. Bojujete divotvorným mečem, takže není nutné nepřátele zasahovat přímo seknutím, stačí jen z povzdálí mečem máchnout a zázračná síla meče ničí nepřátele na dálku. Stejným způsobem bourejte i všechna okolní skaliska, která zlikvidovat lze a tak si vytvořte prostor pro závěrečný finální souboj. Sbírejte průběžně po padlých nepřátelích lékárničky tak, abyste měli stále maximální zdraví, neboť jakmile se zbavíte posledního nepřítele, spustí se další animace a již byste si zdraví neposílili a i to vám bude zapotřebí k finálnímu souboji. Munici a zbraně po nepřátelích nesbírejte, ve finále bojujete pouze a jenom mečem. Poté v animaci spatříte, že jste dali na frak i Rutlandovi, který zamře v Amandině náručí. To tuto dívku rozezlí natolik, že strhne z krku svoji brož a promění se v ohnivou bestii.

Nyní je zapotřebí abyste zvítězili, zvolit tu správnou taktiku boje. Především se držte co možno nejblíže středového kruhu, neboť bestie se snaží vás svými ohnivými kouzly nejen zraňovat, ale i shodit dolů z kruhového bojiště do propasti. Vzhledem k tomu, že v průběhu boje nelze hru ukládat, po vyčerpání všech zásob vašeho zdraví, nebo poté co se bestii podaří srazit vás dolů do propasti, začínáte po znovunačtení hry celý souboj s bestií znovu od samého začátku, což je nepříjemné. Na bestii platí váš meč jedině tehdy, pokud se na ní objeví váš červený kruhový zaměřovací kurzor, tehdy vždy máchněte mečem. Sledujte pečlivě její oranžový ukazatel zdraví, který se po každém vašem úspěšném zásahu o něco zkrátí Tomb Raider: Legend. Jakmile se její zdraví sníží na minimum, bestie usedne, objeví se před ní žlutý výstražný trojúhelník a uvnitř bestie spatříte sedící Amandu, v tuto chvíli je trvale zranitelná, takže k ní rychle přiskočte a bodněte ji mečem (E), sice se po chvíli opět vzpamatuje a začne znovu útočit, ale její ukazatel zdraví se již neobnoví v celém původním rozsahu. Tento postup je zapotřebí znovu opakovat a jakmile tímto způsobem tento postup zopakujete úspěšně třikrát po sobě, máte vyhráno a bestii skolíte. Poté se spustí závěrečná animace, povedete dialog s Amandou již v její normální podobě, zbavené všech zlých kouzel, pohovoříte i s matkou, která nedá na rady a opět zopakuje předešlou chybu, dotkne se meče a bude znovu zle, však si vše vysvětlující závěrečnou animaci zaslouženě již vychutnejte sami.

= K O N E C =