Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Shrek`s Swamp
Vaším prvním úkolem bude nasbírat 18 šnečích očí. Stačí pobít všechny šneky a z každého z nich vypadnou dvě oči. Při jejich sbírání stačí vylézt na vysokou skálu nalevo od chatrče. Na jejím vrcholu leží velký kámen, když ho rozbijete, osvobodíte jednoho ze sedmi trpaslíků. Až posbíráte všechny oči, uvidíte animaci s otvírající se brankou. Za ní najdete páku, která vám otevře cestu do lesa.Kousek za pákou osvodoďte druhého trpaslíka. Pak pokračujte k Robinu Hoodovi, který na vás zavolá své zbojníky. Všechny je pobijte, abyste splnili druhý úkol.
Po souboji jděte nejdříve doleva. U plotu kousek od chatrče najdete dalšího trpaslíka. Teprve potom pokračujte k brance s červeným terčem. Kousek před ní osvoboďte čtvrtého trpaslíka. Pak udeřte do terče. Skřet za brankou vás požádá o pochytání 12 víl, které poletují všude kolem. Seberte přesýpací hodiny, které Fioně přidají deset speciálních útoků. Použijte ho a čas se na chvilku zpomalí. Díky tomu pochytáte snadno víly. Za odměnu vám skřet Larry otevře další branku, za kterou bude koláček. Ten přidá deset speciálních útoků perníkovému panáčkovi. Pobijte pirani a jako perníkový panáček hoďte lízátko do terče vpravo (útok ve výskoku). Probijte se skupinkou želv a u skály vlevo osvoboďte pátého trpaslíka.
Před další brankou najdete houpačku. Na jednu stranu postavte perníkového panáčka a jako Shrek použijte na druhou stranu útok z výskoku. Dostáváte se zpět k chatrči, před kterou musíte jako Shrek naházet všechny okolo pobíhající kuřata do kotle s polévkou. Nejprve je pár ranami omračte, pak zvedněte a nakonec hoďte do kotle. Po splnění úkolu pokračujte na křižovatku. Z ní se dejte nejprve doleva a jako perníkový panáček vyskákejte k červenému terči. Tím si otevřete branku, za kterou najdete kromě šneků a želv také šestého trpaslíka (visí nad skálou vlevo).
Vraťte se na rozcestí a zásahem do červeného terče si otevřete cestu ke krokodýlům. Až všichni vyskočí z vody, použijte Fionin speciální útok. Po zpomalení času pohodlně proběhněte na druhou stranu. Pokračujte až k malému ostrůvku, nad kterým visí klec s posledním trpaslíkem. Nalevo najdete červený terč, kterým si k němu spustíte můstek. Jako perníkový panáček přeběhněte na ostrůvek a lízátkem rozbijte kámen. Tím osvobodíte posledního trpaslíka. Pokračujte ke spleti kořenů se zámkem. Použijte speciální oslíkův útok. Jako Shrek vezměte zelenou bednu a doneste ji ke skále napravo od poslední branky. Jako perníkový panáček vyskočte nahoru, zatáhněte za páku a dojděte k domku na konci úrovně. Jako Fiona pak mačkejte symboly v pořadí, v jakém padají do hnízd.

Spooky Forest
Vaším hlavním úkolem v této úrovni bude chránit myši, o které nesmíte za žádnou cenu přijít. Snažte se tedy postupovat před nimi a razit jim tak cestu. A první překážkou je kovová brána. Tu, jako všechny ostatní v této úrovni, otevřete zazvoněním na malý zvon, který vždy najdete někde kousek. Ten první visí dost vysoko, takže budete muset použít Karkulku. Hoďte do zvonu jablko a můžete pokračovat dál. Rychle pobijte protivníky v okolí cesty a až dojdete k velkému mluvícímu stromu, tak na něj použijte oslíka a jeho speciální útok.Pokračujte k další bráně. Tu vám otevře Karkulka hodem do zvonu, který vidíte pod vodopádem. Za branou musí Karkulka rychle hodit jablka na pasti, které by vám jinak zabily myši. Pobijte další protivníky a myš vám otevře bránu s dírou v pravém sloupku.
Jako oslík rychle přeběhněte děravý most a z druhé strany použijte speciální útok na strom. Po něm přejdou myši na druhý břeh. Předběhněte je a za velkým mostem použijte páku vpravo. Tím si spustíte dřevěný most a dostanete se k soše draka. Před ní je hromada sýry a vaši skupinku zde napadne početná tlupa protivníků. Pobijte je a splňte tak jeden z úkolů. Po boji pokračujte ke druhé bráně. Zde nejdřív hoďte jablko do zvonu, pobijte krysy a nakonec zatáhněte za páku. Předběhněte myši a jablkem zneškodněte past se sýrem. Jako oslík složte speciálním útokem dva stromy u vodopádu. Nad ním si můžete u skřítka koupit vylepšení pro své bojovníky. Pak se přepněte na Fionu a zpomalte čas. Jen tak projdete krz hejno netopýrů.
Před hospodou pobijte dvě skupinky venkovanů (na rytíře použijte Karkulku a její jablka). Pak vám myš otevře bránu napravo od hospody. Před vámi je několik mostů, kolem kterých můžete nasbírat spoustu mincí. Budete je potřebovat, protože za chvíli přijdete k bráně, kterou vám skřítek otevře jen za 100 zlatých. Za bránou začíná hřbitov. Zde půjde vaším myškám o život. První bude na řadě Karkulka, která musí jablky zneškodnit pasti. Až se myši dostanou k otevřeným hrobům, přepněte se na oslíka, který musí speciálním útokem kopnout do náhrobků a hroby tak zakrýt. Asi uprostřed hřbitova myši prolezou dírou napravo od cesty. Jako Karkulka popoběhněte k plotu s velkou dírou a jablky pobijte černé krysy. Před koncem hřbitova budete ještě muset zneškodnit pár pastí a zakrýt nějaké ty hroby.
Za hřbitovem prorazte kládu a seskočte k jezírku. Napadne vás skupinka protivníků, dejte si pozor na krysy, které půjdou po vašich myškách. Až všechny protivníky pobijete, tak jako Karkulka rychle zneškodněte pasti na můstku vlevo. Pokračujte k bráně, kterou vám otevře oslík speciálním útokem. U perníkové chaloupky vás čeká závěrečná honička. S drakem musíte prokličkovat údolím plným překážek a zachránit Fionu v řítícím se kočáře.

2. Far Far Away
Ve městě musíte splnit několik jednoduchých úkolů. Na první křižovatce zahněte doprava a promluvte si s králem. Vaším prvním úkolem bude naházet slepice do ohrady v domě naproti vám. Po splnění úkolu běžte na křižovatce směrem doleva. Teď budete muset posbírat šperky, které bude troll ztrácet z děravého pytle. Běhejte za ním a sbírejte šperky, které zůstanou na zemi. Pokud se vás troll pokusí napadnout, začněte před ním utíkat, dokud se nevrátí na svou trasu. Šperky sbírejte tak dlouho, dokud nesplníte limit. Nyní pokračujte k druhému úkolu na pravé straně ulice. Zde budete muset jako Shrek naházet rváče do policejního antonu. Omračte je útokem z výskoku a pak je hoďte na volné místo ve voze (házejte je spíše do zadní části).
Další úkol najdete opět nalevo (stoupněte si na dvě kruhová tlačítka). Tentokrát budete chránit nakupující Popelku. Stačí hrát za Shreka a stále používat útok z výskoku. Tím budete protivníky omračovat a vaši spolubojovníci je pak snadno vyřídí. Vaším dalším úkolem na levé straně bude najít sedm kousků skořápky. Nejdřív pobijte všechny protivníky a pak jako Karkulka posbírejte skořápky. Všechny je najdete buď ve vzduchu, nebo na římsách (poblíž každé skořápky je trampolína). Vaším posledním úkolem je zabít 175 krys. Hrajte jako Shrek a užívejte útok z výskoku. Po splnění úkolu si promluvte s králem a zvolte si zakončení úrovně.

3. Ogre Killer
Před vámi je první velký souboj. Princip je jednoduchý - všichni členové skupiny mají nad sebou otazník a z horní části obrazovky budou padat symboly tlačítek. Mačkejte tlačítka ve chvíli, kdy jsou přesně na otazníku. Pro splnění stačí, když vydrží souboj aspoň jeden z členů vaší skupiny.

4. Walking the Path
Hned na začátku narazíte na skupinku šneků. Musíte nasbírat 50 šnečích očí. Rotující ostnaté klády zastavte pákou nalevo od cesty. Další překážkou je skupinka očarovaných dýní. Věnujte se té největší a starost o ty malé nechte na ostatních. Pokračujte až k zátarasu tvořenému kládami. Nalevo od cesty seberte jako Shrek ozubené kolo a opravte jeřáb, na kterém klády visí. Na rozcestí pobijte šneky a pak jako oslík otevřete speciálním útokem branku před domem. Počkejte si na zastavení rotujícího sudu a pak ho rozbijte. Seberte ozubené kolo a běžte s ním k rotujícím ostnatým kládám. Jako kocour v botách vyskočte na pařez u cesty a po laně přeběhněte k páce (speciální vlastnost), kterou klády zastavíte. Pak opravte jeřáb s kládami.
Až dojdete k dalším rotujícím ostnům, všimněte si houpačky vpravo. Na jednu stranu postavte kocoura a jako Shrek ho útokem z výskoku vystřelte na uříznutý strom. Jako kocour přeběhněte po laně a zatáhněte za páku. Pokračujte k domku, před kterým musíte pobít skupinku protivníků. Pak opakujte stejný postup jako na předchozí křižovatce a uvolněte si ozubeným kolem cestu doprava. Pak ale pokračujte doleva a probíjejte se až ke kozlíkovi jménem William Gruff. Ten vás požádá o pomoc. Dělejte mu ochranku a probijte se s ním až k dalšímu domku. Zde je váš úkol splněn.
Následuje úsek s několika cirkulárkami. Někde opodál je vždy páka, která je zastaví. Pokud se kotouče pohybují, tak se přepněte na kocoura a kolem cirkulárek jednoduše proběhněte. Páka je na druhé straně. Často ale narazíte na situaci, kdy je páka na druhém břehu malé říčky. Pak musíte jako kocour přeběhnout po laně. Posledním typem překážky jsou klády. To je na řadě zase oslík, který musí kopnout do jeřábu, který klády odstraní. Na konci tohoto úseku se musíte jako kocour probít po levém břehu k páce, která zastaví rotující ostny.
Zaplaťte skřítkovi 200 zlatých a pokračujte k mostu, před kterým potkáte podruhé kozlíka Gruffa. Promluvte si s ním a opět ho převeďte přes most plný hladových protivníků. Cestou nezapomeňte vzít ozubené kolo a jako kocour zatáhněte za páku, která ovládá zasunovací bodce. Na konci mostu vás čeká souboj z rozzuřeným trollem. Jakmile po vás hodí bombu, tak ji jako Shrek seberte a hoďte ji na něj. Pak začne troll zuřivě pobíhat kolem. Neútočte na něj a jen utíkejte. Pak ještě zopakujte trik s bombou a dostanete se k vodopádům na konci úrovně. Zde se musíte jako kocour dostat až k zasklenému výtahu. Použijte trampolíny a vyskákejte až nahoru.

5. Jack and Jill´s Farm
Několika údery rozbijte obří mrkev a dostanete se do ohrady s krávou. V bližším pravém rohu ohrady najdete jablko s červem. Rozbijte ho a červa seberte. Podobných jablek je v úrovni deset a vaším úkolem je posbírat všechny červy. Vraťte se ke krávě nedaleko vrat a párkrát ji udeřte. Údery ji donuťte dojít k vratům, které vám otevře jediným kopem. Doběhněte až k terči, do kterého musí perníkový panáček hodit své lízátko. Přeběhněte přes most a krávu dožeňte k vratům.Pobijte skupinku protivníků a rozbijte všechny obří mrkve. Jako Shrek přeneste zelenou bednu k věži nalevo od pily a nahoru vyskákejte s perníkovým panáčkem. Ten lízátkem zasáhne terč a zasune tak pilu. Za ní se dostane k roji vos. Jako perníkáček jim hoďte koláč a pak proběhněte do středu farmy. Odtud vedou čtyři cesty na konci každé z nich najdete jeden úkol.
Napravo od vchodu najdete cestu ke stodole. Před ní musíte rozházet všechny kupy sena, abyste našli velikou jehlu. Cesta nalevo od domku vede na kukuřičné pole. U něj je vaším úkolem pobít všechny slepice, je jich celkem 25. Při plnění tohoto úkolu budete opět muset použít krávu na otevření vrat. Nyní běžte ke studni nalevo od vchodu. Zde budete muset jako perníkáček proběhnout mezi obřími rajčaty. Po stranách cesty jsou malé výklenky, ve kterých se můžete schovat. Široké propasti překonáte přeskakováním po kopretinách. Na konci najdete vědro, jehož sebráním splníte úkol.
Jako poslední si zvolte cestu napravo od domku. Dostanete se do velké ohrady s pilami. U té vpravo musíte s kocourem vyskákat k provazu s ostny. Když přeskakujete osten, musíte znova zmáčknout trojúhelníček. Jen tak dopadne kocour opět na lano. Zatáhněte za páku a probijte se k bedně, kterou musíte donést k druhé pile. Probijte se až k vratům, které vám prorazí oslík speciálním útokem. Před vámi je čtvrté prasátko, které vás požádá o ochranu fazolkového stonku před krysami. Jako Shrek používejte stále dokola útok z výskoku a úkol snadno zvládnete. Nyní musíte vzbudit krávu spící za obří mrkví. Dožeňte ji k bráně před obrovským kurníkem. Cestou musíte nalákat vosy na koláč. V kurníku je vašim úkolem nachytat nejméně 50 vajec. Pokud se vám to povede, znovu oslovte prasátko a požádejte ho o ukončení úrovně.

6. Fairy Godmother´s
Probijte se až do chodby s rudými paprsky. Pobijte všechny rytíře a jako Shrek přeneste křišťálovou kouli na stojan, který vidíte mezi prvními paprsky. Až všichni přeběhnou na druhou stranu, kouli opět seberte a použijte ji na druhou stěnu tvořenou paprsky. Probijte se k dalším paprskům, před kterými najdete dvě křišťálové koule zamčené ve vitrínách. Jako oslík rozbijte vitríny a pak opět pomocí koulí překonejte paprsky. Pomocí ozubeného kola si otevřete dveře trezoru. Uvnitř přijde řada na Karkulku. Musíte házet jablka na vílu a přitom přeskakovat z pásu na pás. Po chvilce se začnou pásy pohybovat a pak přibudou ještě bedny. Naštěstí nemusíte na vílu mířit.
Po soouboji následuje krádež lektvaru. U stěny vidíte tlačítka, která ovládají výtahy. V přízemí použijte Karkulku. V prvním patře musí oslík rozbít vitrínu a pak se postaví ke druhému tlačítku. Jako Shrek vyneste ozubené kolo do druhého patra. Pak se postavte ke třetímu tlačítku. Nakonec přijde na řadu kocour, který se musí dostat až do nejvyššího patra. Tam rozbije vitrínu s lektvary. Až seberete červenou lahvičku, tak bude následovat honička. Vaším úkolem je alespoň s jednou postavou doběhnout na konec chodby. Kocour je nejobratnější, takže vám doporučujeme se na něj přepnout.
dostáváte se do velké laboratoře. Probojujte se na její druhý konec, kde musíte jako oslík kopnout do obrovské nádrže se zeleným lektvarem. Ten vám prorazí cestu do dalších místností, kde si zabojujete s krásným princem. Vždy když dostane pár ran, tak na vás přivolá skupinku rytířů. Celkem budete muset absolovovat 4 kola boje. Pak se dostanete na velkou plošinu, kde musíte nejprve pobít rytíře a pak ozubeným kolem opravit stroj vpravo. Probojujte se několika skupinkami nepřátel, až na vás v krátké animaci princ pustí obrovský kotel. Opět se přepněte na kocoura a doběhněte až k východu (dejte si pozor na nepříjemné lisy).

7. Prison Break
Začínáte na cimbuří, kde se musíte vyhnout světlometům. Proklouzněte těsně za světlem a stoupněte si na tlačítko, kterým světlomet vypnete. U druhého světlometu to zopakujte s Karkulkou, která bude muset navíc hodit jablko do terče. Na konci si stoupněte se dvěma postavami na tlačítka a některou z dalších vejděte dovnitř. Na druhé plošině dotlačte kamennou kouli do přístroje napravo od mostu. Až se spustí, tak pobijte pavouky a jako vlk vytlačte kouli do kopce. Nahoře ji použijte do podivného přístroje a pákou si otevřete bránou. Pak dotlačte kouli ke kopci a ona vám prorazí další bránu. Seběhněte dolů a rychle propusťe prvního vězně (celkem jich bude osm). Dalšího najdete za polorozpadlou stěnou vlevo (značíte ji vlkovým speciálním útokem).
Na konci cimbuří vyskočte se dvěma postavami na měchy a skákáním si vysuňte schody. V další části můžete tlačítkem uvolnit kamennou kouli, kterou zneškodníte hlídkující rytíře. Pokračujte až k zavěšené kleci, na kterou musíte seskočit ze schodiště nad ní. Tím si uvolníte cestu dál a pustíte první prasátko. Doběhněte k malé kleci, z které musíte propustit první slepou myš (celkem jsou tři). Pumpováním vysuňte schody a pokračujte k věži, u které musíte jednou postavou přeskočit na zavěšenou klec. Další postava ji pak pomocí měchu vytáhne nahoru. Zatáhněte za páku a na křižovatce za padacím mostem pokračujte doprava. Na velké plošině zasáhněte terč a pak vytlačte kouli k přístroji o patro výš. Tím osvobodíte dalšího čuníka a přisunete si schody (koulí si můžete prorazit cestu ke skřítkovi).
Pokračujte dál a další světlo vypněte zásahem do terče. Potom vyskákejte na ochoz nad celami a doběhněte až k tlačítku, které vám zhasne další světlo. Pokračujte dále se čtveřicí klecí. Pobijte pavouky a jednou z postav si stoupněte na tlačítko u pravé klece. Další postavou vyskákejte na tuto klec a třetí postavou šlapejte na měch (pokud nemůžete postavy oddělit, tak použijte druhý ovladač). Nahoře zatáhněte za páku a na konci vězení jako vlk vyběhněte po schodech smrti.

8. The Mines
Na otevření dveří s podkovou použijte proměněného oslíka. Probojujte se do jeskyně, ve které jsou dveře za vodou. Tu vypusťte pákou vpravo. V další velké jeskyni tlačítkem spusťte most a pak jako kocour vyskákejte na skálu vlevo. Po provaze přeběhněte k mechu, který vytáhne klec a osvobodí prvního trpaslíka. Po rozhovoru s ním pokračujte do jeskyně plné pavouků. Použijte Shrekův útok z výskoku a zničte hnízdo pavouků. Pak prokopněte dveře vpravo a po další bitvě vysuňte pomocí měchu schody vedoucí na vyšší římsu. Nahoře jako kocour v botách vyběhněte k páce, kterou vysunete větrný mlýn. Na něj použijte speciální vlkův útok. Pak za mostem zlikvidujte několik útočících žab.
V dlouhé jeskyni rozbijte bílé krystaly a pomocí dvou měchů osvoboďte druhého trpaslíka. Nyní přichází opět řada na kocoura. Přeběhněte po laně a zatáhnutím za páku natočte most. Za ním se přepněte na Shreka, který má nejúčinější útok. Víla oživí kamenného vojáka, který je dost nepříjemný. Až přestane útočit, tak na něj rychle použijte speciální útok. Postup opakujte až do jeho zničení. V další místnosti pobijte pavouky a měchy si vysuňte kamenný most. Za ním pobijte další pavouky a po vysunutí schodiště zachráníte třetího trpaslíka.
Před vámi je obrovská jeskyně, kterou se budete muset probojovat po malých plošinkách. Používejte hlavně Shrekův speciální útok, kterým své protivníky snadno srazíte do propasti. Na konci úrovně pak po boji s posledním kamneným bojovníkem čeká honička v důlní šachtě. Kromě míst s kolejemi na vysokém náspu se stále držte přímo na kolejích. Tak se vyhnete všem krystalům a rotujícím sloupům s ostny. Nejtěžší je naučit se přeskakovat vodorovné překážky. Útok probíhá automaticky, tak se věnujte jen překážkám.

9. Cookie, Cookie

Vaším prvním úkolem bude uhasit všechny ohně a zachránit všechny uvězněné lidi v domech. Doběhněte k vodnímu dělu přímo před vámi a uhaste ohně v ulici. Dělem můžete také prorazit dveře, takže splníte oba úkoly najednou. Na konci ulice ale ještě musíte zaběhnout na malý dvorek, kde ohně uhasí vlk svým speciálním útokem. Po záchraně první ulice pokračujte dál a probojujte se k velkému nákladnímu výtahu. Kocour vyskáče na střechu a vytáhne ostatní pomocí měchu. Nyní musíte použít vodní dělo na likvidaci hasičů na protějším domě. Pokračujte dál směrem doprava a shoďte billboardy pomocí výbušných sudů.
Až zlikvidujete všechny hasiče, tak si počkejte na perníkového obra. U poslední střechy vám nastaví ruku a sundá vás zpět na ulici. Postupujte až do místa, kde je uprostřed ulice dlouhá díra.Obr bude vaším pomocníkem při dalším postupu a bude útočit na místa, na která hodí perníkový panáček svůj koláč. S pomocí obra se probojujte až ke hradu. Zde musíte pomocí děla střílet tak dlouho do útočících balonů (útočí ze čtyř stran), dokud se perníkovému obrovi nepodaří vytrhnout padací most.

10. Final Battle
Závěrečný souboj začíná útokem rytířů. Dostaňte se jim do zad a nebudete s nimi mít větší problémy. Ve druhém kole se držte na obvodu arény a všechny skřety snadno zlikvidujete. Na řadě je dvojice trollů. Doporučujeme vám na ně použít Fionu a bomby na ně odrážet těsně před jejich explozí. Pak přijde první kolo kouzlení. Držte se mimo modré kruhy a naučte se odhadnout směr dalších kouzel. Jakmile víla klesne k zemi, tak na ni zaútočte Shrekem, který ji dokáže nejvíc zranit. Před vámi je souboj s princem, na kterého platí hrubá síla. Zaútočte na něj s celou skupinkou a nemá šanci. Následuje nepříjemná skupina trollů. Pokuste se soustředit útoky na jednoho z nich. Jen tak se dostanete dost brzy k léčivé lahvičce. Nakonec stačí zneškodnit samotnou vílu a hra končí.