Jdi na obsah Jdi na menu
 


The Mountain Caves:
Hlavní problém prvního levelu je s otevřením velkých dveří na konci. Na každé jejich straně je jedna místnost se závažím, které je potřeba dát dolů. Háček je v tom, že se postupně zasouvají zpět, takže jejich stáhnutí musíte udělat v opačném pořadí - jako první zvládnout to pravé, pak rychle slézt dolů, vyšplhat na levou stranu, stáhnout závaží a rychle zase slézt dolů, kde dupnete na plošinu, čímž se vám dveře otevřou (také se vysune hrazda, díky které se pak můžete dostat výše za ukrytými artefakty).

City of Vilcabamba:
Vše začíná v malé vesničce s několika domky a jezírkem uprostřed, kde ke svému postupu dál potřebujete najít klíč. Proto skočte do vody, proplavejte tunelem a zatáhněte za páku, která vám otevře horní poklop. Pak již stačí jednoduše prolézt ony dva domky, v druhém odsunout bednu, za níž je další místnost s klíčem. Pak rozstřelte dveře a jděte k zámku. Jen si dejte pozor na medvěda, pokud jste ho již předtím neposlali do věčných lovišť.

Branou do dalšího levelu jsou obří dveře a ty mají opět na každé straně dvě místnosti, tentokrát s bazénkem. Do obou vlezete, vyskáčete nahoru, až se dostanete k rozdělenému můstku, který musíte přeskočit - dejte si pozor na netopýry. Pak před sebou uvidíte páku, na kterou když Lara skočí, otočí ji a tím odemkne jeden zámek ke dveřím. Tohle samé pak uděláte i na druhé straně.

The Lost Valley:
U vodopádu musíte najít tři ozubená kola, která pak postupně zasunete do obrovského mechanizmu vpravo - ten "ucpe" vodopád a vy budete moci jít dál. První kolo leží vlevo u skály, po té také vylezete nahoru nad vodopád a vydáte se až na úplný konec, kdy v místě mezi dalšími dvěma vodopády najdete druhé kolo. Pak klidně skočte do vody a nechte se vyhodit zase dolů (když však skočíte na soukolí, které je hned vedle, dovede vás k páce, která vám otevře tajnou podvodní místnost s pokladem, do té se však dostanete také až ucpete vodopád).

Máte tedy dvě ozubená kola, jež postupně dejte do mechanizmu, čímž se zprovozní některé jeho části. Vylezte nejvýše, jak to jen půjde, až se dostanete k otočné dřevěné plošině, na tu však neskákejte. Když se k ní otočíte zády, vpravo uvidíte další římsu a na tu s rozeběhem skočte. Pak přeručkujte, skočte na provaz a z něj na další římsu, čímž se dostanete k další chodbě. Tou projděte a nenechte se zmást složitostí tamních skákacích nástrah, je to udělané tak, abyste se mohli stejnou cestou vrátit zpátky.

Takhle jste se dostali na pláň, kde vás začne obtěžovat několik dravých dinosaurů, když je všechny zabijete, objeví se první boss, Tyranosaurus Rex. Jeho zdolání je celkem jednoduché, jen musíte vědět, jak na něj. Figlem je totiž střílet tak dlouho, dokud se mu nenaplní speciální ukazovatel, v ten okamžik se na vás bezhlavě rozeběhne a vy mu s úskokem a zpomalovačkou můžete dát ultimátní zásah, díky kterému nabourá do stěny nebo jednoho z válců s bodáky. Úkol je tedy jasný, musíte se stavět k bodákům a střílet na Rexe tak, aby si následně naběhl přímo do nich.

Tomb of Qualopec:
Hrobka Qualopeca má “bezpečnostní” systém, který na vás vypustí velkou kouli a pak chodbu uzavře trojicí mříží. Vy tedy budete muset najít tři páky, které postupně všechny mříže otevřou. Dvě jsou v postranních místnostech, třetí je pak nad vstupem, kterým jste přišli. Rozjetá koule vám rozbila středový mostík, což je jen dobře, protože tím odhalila jeden sloup, se kterým můžete manipulovat. Abyste se ale dostali do jedné z místností, musíte rozstřelit ještě ke stropu zavěšené kamenné kolo s ornamenty. Oba dva sloupy pak přetáhněte na danou stranu, postavte je ve stejných vzdálenostech, vylezte zpět nahoru a pak po nich přeskákejte.

Pravá chodba vás dovede do místnosti s několika vlky a dalším skákáním - k vylezení na římsy použijte klec, která je na horním ochozu. Pak pomalu přehopsáte až na tyče kousek od páky, odtud musíte skočit a chytit se právě za páku, kterou tak silou svého těla stáhnete dolů. Podobně je tomu v druhé místnosti. Třetí páku najdete nad vstupními dveřmi ke hrobce. Abyste se tam dostali, přeskákejte k mřížím, kde nalevo najdete poškrábanou sochu, po ní můžete vylézt výše a zhoupnout se na vchod do hrobky. Odtud se pak můžete přehoupnout na druhou stranu (pozor, jsou tam dva úchyty na kotvičku), zmáčknete páku a poslední mříž je pryč.

St. Francis Folly

V letohrádku Svatého Francise musíte otevřít hlavní dveře vedoucí do podzemí. Proto postupně vylezte a přeskákejte na sloupy, díky nimž se pak dostanete na balkónek. Z něj pak hravě s kotvičkou přeskáčete opět na začátek, kde najdete obraz s několika body (je nutné stoupnout na plošinu), které můžete trefit pistolí - musíte však rozstřelit jen vybraná místa, která jsou zobrazena na obrazu trochu dále, tím se vám otevřou další dveře. Abyste se však dostali za mříž, musíte přeskákat dál otevřenými dveřmi, kde najdete jiný obraz. Když vystřílíte i jeho kameny, mříž se zvedne. Kotvou pak kouli vytrhnete z podstavce a můžete ji doválet do půlky nádvoří, kde je nášlapná plošina, která vám otevře dveře. K těm pak vyskáčete opět přes sloupy a zevnitř pákou otevřete hlavní vstup, kam opět dovalíte kouli na plošinu a můžete tak jít dál do podzemí.

Dostali jste se do obrovské místnosti s konstrukcí uprostřed. Různě po stranách jsou další čtyři místnosti, kde musíte překonat jejich specifické nástrahy, abyste sebrali čtyři klíče a otevřeli si tak dveře, které jsou úplně dole.

Poseidon - musíte uvolnit dřevěnou desku na dně, která pak bude na vodní hladině plavat, když vylezete po středovém sloupu výše. Postupně místnost zatopíte celou (zatápění a odčerpávání vody je odvislé od ucpávání vodních chrličů bednami). Musíte se však kotvičkou postarat o to, aby dřevěná plošina byla nakonec ve výseči mezi dvěma mostíky a vy jste se z ní mohli dostat do jinak nepřístupné místnosti.

Hephaestus - v místnosti je pohyblivá podlaha a koule, která na vysunuté desky vypouští elektrické výboje. Musíte tedy postupně zmáčknout čtyři tlačítka, v každém rohu podlahy jedno, aby se vám otevřela mříž a vy jste mohli jít dále. V sále za mříží je několik sošek, které musíte postavit na místa uprostřed. Kamene pak využijte k tomu, aby ho rozbila velká ruka s kladivem a vy jste rychle z kladiva skočili na plošinu vedle. Z ní pak hravě přeskočíte k poslední sošce, kterou shodíte dolů a s postavením se na pozici se vám otevře další klíč.

Atlas - v místnosti se sochou Atlase a zeměkoulí na jeho ramenou je klíč přímo pod ní za bodáky, vy musíte tedy kouli uvolnit, aby ostří zpřelámala. Musíte však také utíkat zpátky, skočit na hrazdu a z ní rychle dál, aby vás valící se koule nepřeválcovala. Pak se vrátíte zpátky a další klíč je váš.

Damocles - poslední místnost má jednoduchou cestu tam, ale těžkou zpátky. Klíč získáte hned, ale pak se musíte dostat ven skrze velmi ostré nástrahy. Vylezte tedy na plošinu nad klíčem a skočte do pravého výklenku, kde najdete páku - za tu zatáhněte. Poté jděte do vedlejší místnosti, kde postupně zajíždějí a vyjíždějí meče ze země, je důležité si nastudovat systém, jakým věc funguje a pak to opatrně proběhnout. Také si musíte dávat pozor na meče, které padají ze stropu, proto je lepší se držet u stěn. Takhle se dostanete k dalším vysouvacím ostřím, které opět několik cyklů sledujte a pak opatrně projdete. Díky kousku zlomeného sloupu se dostanete do výklenku k další páčce, díky které se vám otevře cesta, takže již nebudete muset jít středem místnosti, ale kolem. Přeskákejte do dalšího výklenku, z něj na římsy a pak zhoupnutím kotvičkou skočíte na druhou řadu sloupů. Díky té se pak dostanete na balkón s otočnou pákou, kterou si otevřete dveře pryč. Musíte být však velmi rychlí, abyste se dostali ven.

Po použití všech klíčů se vám otevřou dveře do další úrovně.

Coliseum:
Dostanete se do zapomenutého kolosea. Vaše první kroky by měly směřovat do jeho podzemí, kde se dostanete ke schovanému klíči (stačí použít kotvu a přitáhnout si malou bednu). Díky tomu se pak můžete dostat na střechu první budovy a díky kotvě a zářezům na sloupech pak přeskočit na druhou. Dveřmi se pak dostanete do Midasova paláce.

Palace Midas:
Hlavním úkolem u sochy Midase je najít několik železných destiček, přeměnit je ve zlato, dát je na místa pod sochou a tím tak otevřít mříže v bazénku před ním. Dveře do každé místnosti otevřete pákou, ke které buď vyšplháte nebo se k ní dostanete skrze jinou místnost. V první tak musíte na čas přeskákat sérii vysunutých plošin dříve než zajedou. V druhé zase strhnete prastarý oltář a pak prohopsáte po troskách, abyste se dostali na jinak nedostupné místo v prostranství s Midasem. Ve třetí pak překonáte hořící plošiny, přičemž na každé straně velkého sálu je jedna páka, díky níž se sloupy a plošiny vysunou a vy se tak dostanete k destičce na úplném konci. Všechny destičky pak necháte proměnit ve zlato na Midasově utržené ruce (hlavně na ni nestoupejte) a ty pak zasunete na místa pod jeho trůnem.

Po proplavání složitého komplexu chodeb se dostanete do obrovského zatopeného sálu. Ten otočnou pákou z části vypustíte a následně obejdete. Je totiž třeba shodit dolů dvě těžké bedny. Poté seskáčete dolů, bedny naházíte do vody a i spodní část sálu vypustíte. Bedny pak postavíte na daná místa, čímž se vám otevře mříž s dřevěnou plošinou. Když tedy spodní úroveň opět necháte zaplnit vodou, dřevo bude plavat a vy jej akorát musíte nastavit tak, aby po zatopení další úrovně bylo před mostíkem s cestou dál.

Tomb of Tihocan:
Po troše dalšího plavání vyplavete v jeskyni s hrobkou Tihocana. Páku ke dveřím najdete pod vodou ve skalní průrvě. Po několika animacích se budete muset postavit dalšímu bossovi, resp. rovnou dvěma, kteří však mají schopnost nechat vás zkamenět (pokud na ně budete stále mířit, jinak vás netrefí). Stejně jako u souboje s T-Rexem i do nich budete muset střílet jak to jen půjde, dokud se nezaplní jejich ukazatel a oni se na vás nerozeběhnou přímo. Pak stejně jako předtím uskočíte a ve zpomalovačce jim uštědříte speciální zásah, který jednoho z nich omráčí. Právě tomu pak kotvou vytrhnete štít a ten následně použijete proti jejich paprskům. Když se vám podaří jednoho zkamenět okamžitě přezbrojte na nejsilnější zbraň a pořádně ho rozstřílejte. Tohle opakujte, dokud nebudou oba na cucky.

Tímhle končí úroveň v Řecku stejně jako první část zdejšího mini návodu. V té druhé si pak řekneme jak na zbývající dvě lokace - Egypt a Ztracený ostrov, a probereme si také, jak rozlousknout úkoly na Croftovic panství.

Temple of Khamoon
Skočte dolů do místnosti, kde jsou na každé straně dva sloupy s úchytem pro kotvu, oba je tedy svrhněte. Po jejich troskách pak přeskáčete kolem místnosti a vlezete do okna s cestou dál. Tímto jste se dostali na velké prostranství se dvěma malými sfingami proti sobě a jezírkem s obeliskem uprostřed - toho si zatím nevšímejte, v dalším levelu se sem vrátíte. Potom, co zabijete dvě ofačované zrůdy, musíte jít ke sfinze, která je čelem místu, odkud jste přišli. Nalevo od ní jsou pak sloupy, po kterých vylezete a přeskáčete, až se dostanete na plošinu. Tam je nutné rozstřelit tlačítko na stěně, díky čemuž se vysune hrazda a vy po ní rychle přeskočíte dál. Takhle se dostanete na druhou sfingu a z ní zase dále, až v podstatě oběhnete celou místnost a skončíte na sfinze, u které jste začínali. Právě za ní je páka, která vám otevře cestu vpřed.

Projdete chodbou do místnosti se šesti obrovskými sochami a dvěma kotci, plnými pum. Musíte doběhnout až na konec, tam je již kotec otevřený, takže si dejte pozor, kde zatáhnete za páku, která otevře kotec první a sochy dá do pohybu. Až bude místnost čistá a všechna zvířata mrtvá, zatáhněte opět za páku a během toho, než se sochy dají na své pozice, doběhněte na začátek. Tam skočte na kámen, z něj na první sochu a přes ně se pak dostaňte až na konec na levou sochu. Z ní pak kotvičkou skočíte na římsy naproti (u zadního kotce). Pak pokračujte přes ně a pohyblivou mříž, takže musíte být rychlí. Tím se dostanete do dalšího okna s chodbou.

Tou přijdete na prostranství s dalším jezírkem, dvěma obelisky a kočičí sochou. Musíte tedy do jezírka skočit, zatáhnout za páku a rychle proplavat dveřmi. Když vylezete na plošinu, rozeběhnete se na posuvný mechanizmus a z něj rychle skočíte na římsu nad ním. Odtud pak přeskočíte na plošinu vpravo, která se okamžitě dá do pohybu, vy ji tak musíte velmi rychle přeběhnout, skočit na další odjíždějící část mostu a z něj se pak dostanete na další římsu. Z té skočíte do levého rohu na další a pak se vší silou odrazíte vzad a poběžíte při stěně, dokud nenarazíte na posuvný mechanizmus. Poté již hravě proniknete do místnosti se dvěma dřevěnými kůly, díky nimž se dostanete k páce ve výklenku nahoře (opět budete muset použít pohyblivý mechanizmus u jednoho z nich).

Díky tomu spadne na posuvný most kámen, který jej zablokuje, vy ho pak akorát přetáhnete z jedné strany na druhou a skočíte z něj na stěnu na římse. Posléze se dostanete na menší zajíždějící balkónek, ze kterého skočíte rychle na posuvný mechanizmus, na římsu a na hrazdu. Z výklenku pak hoďte kotvu na protější dveře a stáhněte je dolů. Svižně se do nich kotvou zhoupněte - dříve, než se zavřou. Tam najdete páku, která otevře dveře u stropu. Na ně skočíte a vylezete výše, čímž budete u další páky, která propustí podlahu kolem kočičí sochy. Tudy půjdete dál.

Tímto přijdete do místnosti s několika vyvýšenými průchody - vy se dostanete jen do jednoho a ten vás zavede k žebříku. Když po něm vylezete, napadne vás další mumie a vy se objevíte v místnosti se skarabem na stěně. Toho zatím necháte být a vydáte se chodbou, která vás zavede opět k místnosti s pojízdnými sochami, ale tentokráte o úroveň výše. Opět zatáhnete za páku a opět je všechny přeskáčete dříve, než se vrátí do původní pozice. Jděte až na konec chodby, kde najdete další páku, která skaraba uvolní. Když se tedy vrátíte do místnosti s uvedeným broukem, dojdete do protějšího rohu, vylezete na dva kameny a díky kotvičce se dostanete na římsu naproti. Tu přeručkujte dřív, než se stačí rozpadnout, a pak skočíte na hrazdu u skarabova křídla. Tím se otevřou dveře v podlaze. Po nich se spusťte a hurá další chodbou dál.

Dostanete se do místnosti s obeliskem, kde musíte postřílet několik dravých pum. Potom půjdete ke kotci a vylezete na římsy vlevo od něj, skočíte na jeho mříž a z ní na obelisk. Po něm vylezete, hupnete na páku, s ní otočíte, abyste skočili na další římsu, opět u stěny. Takhle se dostanete ke špičce obelisku a můžete jít dál do místnosti se čtyřmi sloupy. Tam uvidíte několik beden a za čtyřmi z nich jsou místnosti, které vám pomohou vyřešit následující hádanku. Jednotlivé bedny musíte odsunout dostatečně daleko, aby vám všechny čtyři sloupy správně vyjely ze země nahoru. Podle obrazců v daných místnostech pak natočíte sloupy s obrázky k jednotlivým hieroglyfům. Tím se otevře cesta do dalšího levelu.

Obelisk of Khamoon
Zde je hlavní místnost s obrovským obeliskem uprostřed, vy postupně musíte položit všechny čtyři mosty, abyste sebrali jednotlivé artefakty, pak skočili do vody a vrátili se k obelisku v první úrovni, díky čemuž se vám otevřou dveře do úrovně třetí. První páku najdete hned napravo, za dalšími pak bude cesta mnohem komplikovanější.

Pro druhou tedy skočte do vody a vydejte se chodbou dál. Tam narazíte na nové překážky - kamenné drtiče, k těm jděte co možná nejblíže a proskočte je parakotoulem. Takhle se dostanete do místnosti s rozbitými schody a táhlem za nimi. Skočte na něj a rychle odběhněte do protější části, kde vám sjel jeden ze sloupů. Z něj pak skočíte na hrazdu, na římsy, na zasouvající se plošinu a rychle do rohu na platformu. Z ní pak skočte na protější stavbu, je nutné býti přesní, jinak spadnete. Následně skočíte dále a zatáhnete za páku. Načež se vrátíte na středovou konstrukci a vylezete po ní nahoru až do dalšího výklenku, kudy bude pokračovat vaše cesta.

Takhle jste se dostali do místnosti s obeliskem, ale o dvě patra výš. Přeskákejte po římsách u stěny doleva, tam najdete druhou páku, pak se vraťte a vydejte se na druhou stranu, kde se vám otevřely dveře. Tudy se dostanete do obrovské místnosti a můžete se rozhodnout, kterou ze zbývajících pák si vyberete dříve. Seskočte tedy opatrně až dolů, zatáhněte tam za páku a otevřou se vám dvoje mříže. Vytáhněte bednu a vyskákejte na římsy nad ní, z nich se pak kotvou zhoupněte na druhou stranu a do středu na konstrukci. Z této se zase kotvou zhoupněte, tentokráte na římsy, skočte na posuvný mechanizmus a z něj na další římsu. Pak se zhoupněte kotvou tam a zpět a skočte dál. Odtud se zhoupněte kotvou na velké schody a z nich se pak zhoupnete do rohu místnosti, kde se pustíte, odrazíte a zhoupnete do dalšího rohu, což vás vynese na místo, odkud se pak dostanete ke třetí páce.

Pro tu poslední se musíte vrátit do stejné místnosti, kde jste se mohli rozhodnout, jít až dolů a projít otevřenou mříží. Tím se dostanete k obelisku, který oběhnete a vydáte se protějšími dveřmi dál, kde narazíte na další velkou místnost. Opatrně tedy slezete dolů s tím, že z bezpečné vzdálenosti se můžete postarat o trojici nepřátel. Když budete dole, uvidíte vyvýšené dveře, kterými projdete a na konci chodby najdete poslední páku. Pak se vraťte zpátky, skočte od dveří doprava a pak jenom ručkujte a houpejte se kotvou, abyste se dostali zase ke dveřím. Důležité je, abyste se za žádnou cenu nepověsili na zlatou páku - její spuštění není nutné k dokončení úrovně a jen aktivujete další pasti, které vám zkomplikují život. Když seberete všechny artefakty, otevře se pod obeliskem mříž a vy proplavete skrz, abyste vylezli opět v sále s šesticí pojízdných soch. Vrátíte se zpátky do prostranství s obeliskem, artefakty založíte a můžete jít s klidem dál.

Sanctuary of the Scion
Vyběhněte schody a dojděte do místnosti se čtyřmi sloupy, kde otočení jednoho z nich ovlivní jeho dva sousedy. Vy je musíte natočit tak, aby byly vždy dva k sobě orientovány shodnými obrazci, které jsou nakresleny na okolních stěnách. Fíglem je otočit pravý v první řadě a levý ve druhé o dvě pozice. To vysune sloup, po němž vyšplháte.

Chodbou se dostanete do obrovské místnosti s další sfingou. Napravo i nalevo od ní jsou pak dveře, ke kterým se budete muset dostat. Úkolem tedy je získat dva artefakty, abyste otevřeli u sfingy dveře - každý z nich je v jedné z bočních místností. Abyste se do nich dostali, obejděte sfingu k jejímu předku a vylezte na žebřík. Z něj pak skočte doleva a pokračujte dokud se nedostanete ke sloupům. Ty mají na sobě zářezy a díky nim se dostanete na římsy, po nichž vylezete na střechu. Tam si dejte pozor na dvě létající mumie. Pak se hravě dostanete ke dveřím a chodba vás dovede do místnosti se čtyřmi obelisky ve vodě a pátým u stropu.

Musíte tedy postupně vysunout všechny čtyři obelisky z vody, aby aktivací pátého všemi pronikly paprsky světla. Obelisky vysunete tak, že se zachytíte za mechanizmy vedle nich a necháte je zaklapnout mezi skaraby. Od páky, která spouští ze stropu pátý obelisk tak skočte rovnou na nejbližší z mechanizmů a stáhněte ho dolů. Tím nejen, že se vysune jeden obelisk z vody, ale také začne pomalu vyjíždět most. Ručkováním přes obelisky, most a zajíždějící hrazdy pak jednoduše vysunete všechny čtyři obelisky z vody a najdete první artefakt. Pak projdete chodbou, která vás dovede opět ke sfinze. Tam zase vylezete po žebříčku a skočíte doprava.

Opět přeskáčete ke sloupům, po nich vylezete na střechu a postřílíte létající mumie. Pak půjdete dál, k dalším dveřím a budete pokračovat chodbou, která vás zavede do podobné místnosti, kde musíte udělat to samé, jako v té předchozí. Zde je však klíčem k úspěchu aktivovat dva bližší obelisky a až potom dva zbývající. Proto hned od vchodu skočte na římsy, co jsou vpravo od vás, a díky nim vysunete prví obelisk, z něj se pak jednoduše dostanete na protější atd., dokud nevysunete všechny čtyři, nezískáte další artefakt a nebudete stát před sfingou.

Tam na patřičná místa dáte dvojici získaných křížů, čímž se otevřou dveře a vy můžete pokračovat ve svojí cestě za posledním kouskem Scionu. Můžete použít kamennou kouli, která celkem zábavně převálcuje dotírající krysy, nicméně ke zdárnému dokončení není nijak potřeba. Přijdete tedy do velké zatopené místnosti, kde jsou vpravo a vlevo dvě velké sochy. Skočte mezi ně a doplavte až ke dnu, kde najdete páku, která z místnosti odvede vodu. Pak vylezte u nohou té nalevo (jednu z nich má rozbitou, což se vám bude hodit). Po noze tedy vyšplháte, přeskočíte pohyblivou hrazdu a jste na další noze, sochu přeručkujte a s kotvičkou se zhoupněte dozadu ke stěně, kde je žebřík. Po něm vyšplhejte, skočte na římsu vedle a vylezte do náruče levé sochy. Tam se podíváte na podlahu a podle obrázků na ní natočte všechny skaraby, čímž se vám otevře mříž s pákou, která zatopí první úroveň místnosti.

Až to uděláte, vylezte po žebříku u sochy o něco výše, přeručkujte ji až dozadu ke stěně, kde skočte na hrazdu, z ní na římsu a pak na táhlo, kterým otevřete mříž mezi nohama druhé (pravé) sochy, rychle k ní doplavte a podívejte se na podlahu. Tam najdete další skaraby, podle nichž nastavíte ty pod mříží. Zatáhněte znovu za páku, čímž opět zatopíte trochu místnosti. Doplavte tedy k první soše do místnosti s pákou, kde nyní můžete vyplavat o úroveň výše. Takhle vylezete po soše nahoru až se dostanete k dalšímu táhlu, které zatopí celou místnost a vy budete moci vylézt do další, dříve nedostupné chodby.

Těsně před třetím Scionem je hala plná sloupů a nepřátel. Vy se díky zářezům na sloupoví musíte dostat na dvě plošiny vedle brány, kam vložíte první dva kousky Scionu. Abyste se dostali na levou plošinu, začnete na začátku místnosti vpravo, kde je červený sloup se zářezy. Po něm vylezte, skočte na další - červený a z něj se pak kotvičkou zhoupněte přes místnost na vedlejší řadu červených sloupů. Po nich opět díky zářezům přelezte a pak skočte na plošinu s prvním Scionem. Abyste zasunuli i druhý, vrátíte se na stejnou pozici, přičemž se kotvičkou nezhoupnete přes místnost, ale z nejvyšší polohy skočíte na vedlejší šedý sloup. Z něj se pak s kotvičkou proběhněte po stěně a odrazte se na další šedý sloup. Po něm přelezte a skočte na poslední šedý sloup v řadě. Ten vylezte až úplně nahoru a skočte na červený přímo před plošinou se zámkem. Odtud pak hupsněte na plošinu a vložte druhý Scion. Mříže jsou pryč a vy tak máte třetí kus skládanky.

Egypt se nám pořádně protáhl. Proto Lařino dobrodružství dorazíme až ve třetím díle našeho návodu. Tam se také konečně dozvíte, jak vyřešit záhadu Croftovic panství.

Natla’s Mines
Lara vyplave v jeskyni s vodopádem, právě za ním je cesta, kterou se vydáte. Skočíte na hrazdu, z ní na římsu a pak na visící bednu. Po ní vyšplháte co nejvýše, skočíte na další a z ní rovnou na provaz, kterým se zhoupnete na římsu vedle vodopádu. Odtud skočíte na cestu a jdete dál.

Dostali jste se do dolů a potřebujete najít tři barevné pojistky - červenou, zelenou a modrou. Klíčem bude postupná manipulace s jeřábem. První, červenou pojistku, najdete, když se vydáte cestou doleva až na samotný konec. Leží na nákladním vozíku. Vraťte se zpátky do kontrolní místnosti, pojistku zapojte a zmáčkněte tlačítko, tím se jeřáb pohne a uhne vám nákladem. Když tedy přisunete bednu k domku a vylezete na střechu, můžete skočit do výklenku a vydat se chodbou, kterou v podstatě oběhnete celou jeskyni a vylezete na jednom z rozbořených dřevěných ochozů. Bednu klidně shoďte (když spadnete, vylezete díky ní snadno nahoru) a skočte na další ochoz. Z něj pak na nižší římsu a pak přeskákejte vedle, abyste skočili na další dřevěnou plošinu. Z ní pak skočíte na další, která křižuje koleje a jde až za plot. Tam ostatně najdete zelenou pojistku. Stačí se jen zhoupnout kotvou a odrazit se od stěny na římsu a na žebřík, abyste se dostali ven.

Běžte zpět, zapojte zelenou pojistku, čímž otočíte celým jeřábem. Je ještě nutné zmáčknout červené tlačítko, aby se náklad pohnul k bednám a vy jste na něj mohli vyskočit. Odtud pak ladně hupnete na další ochoz a vydáte se tunelem na cestu. Zabočte první vpravo a slezte po dvou žebřících. Vzadu v místnosti pak najdete modrou pojistku (je to ta samá místnost, nad kterou jste před chvíli letěli s kotvičkou a zelenou pojistkou). Abyste se dostali pryč, musíte se opět vrátit na svah a z něj se rychle odrazit na důlní zařízení. To přeručkujete, skočíte na trubku, po ní vylezete nahoru a rychle skočíte opět na zařízení, zase přeručkujete a odrazíte se vzad na římsy, po nichž vylezete do výklenku. Z toho pak skočte do tunelu, kterým jste přišli a vraťte se zapojit modrou pojistku.

V kontrolním centru nastavíte jeřáb tak, aby se opět objevil nad domkem a modrým tlačítkem náklad spustíte, čímž zboříte střechu. Když do domku vlezete, konečně máte zbraň, proto se vraťte k důlním vozíkům, kde jste našli červenou pojistku a rozstřílejte okna u tamní místnosti. Z vozíku do ní pak skočte a zmáčkněte tlačítko, které přehodí koleje a vy se tak s mobilním vrtacím zařízením vydáte na cestu. Tu vám sice zkomplikuje první žoldák a animace, ale to není nic, s čím byste si neporadili. Proto opět aktivujte modrý panel a vrtákem nechte zničit dřevěnou bariéru, za kterou vás čeká opičí dráha. Po jejím překonání se dostanete k samotné pyramidě. Abyste otevřeli její vchod, musíte přeskákat označené sloupy na její stěně a pak zatáhnout za páku v horním výklenku. Toho docílíte tak, že vylezete po skále vlevo a budete přeskakovat po jednotlivých špičkách.

The Great Pyramid
Seběhněte dolů, vystřílejte to tam, pak se vraťte zpátky na začátek místnosti a vylezte o patro výš. Proběhněte to dále a pak vyhopsejte místností nahoru - teď přichází ta horší část. V místnosti jsou postupně terče, které po několika výstřelech vysunou oka pro kotvu. Vy tedy musíte skočit na sloup a z něj se zhoupnout na další dříve, než oko zajede. Počítejte také s tím, že se objeví nejprve po jedné a pak i po dvou létajících nepřátelích, které musíte zabít. Takhle uděláte první dvě plošiny a na třetí začne již situace houstnout, protože je nutné překonat dvě hrazdy, skočit zpátky na sloup, zhoupnout se, znovu se chytit za další oko a opět se zhoupnout, abyste se dostali na další sloup a z něj na plošinu.

To jste již skoro nahoře. Musíte jen překonat a přehopsat přes dvě hrazdy, abyste se dostali na předposlední balkón a z něj se zase budete muset dvakrát zhoupnout kotvou. Gratuluji, konečně tuhle pasáž máte za sebou. Projdete chodbou dál a dostanete se do místnosti s otočným mechanizmem uprostřed, kde se objeví Lařino zlé já. To dělá všechno jako Lara, takže když se jej pokusíte zabít, umře i vaše hrdinka, proto je nutné využít léčky. Otočíte mechanizmem tak, aby se vysunuly dva panely pod dvěma žebříky. Vydáte se k tomu na své straně (ta, odkud jste přišli) a přeskočíte na můstek s propadlem, které zatím není funkční, to aktivujete až pákou u dveří. Když následně rychle seskočíte dolů a opět otočíte mechanizmem, vysunete platformy a dostanete se díky nim na protější můstek. Pokud se to povede přesně, Lařino pekelné dvojče skočí přímo do díry s lávou.

Pak jen doběhnete na konec, zatáhnete za páku, čímž se vám otevřou dveře na prvním mostě a vy tak můžete jít dál. Tady již jen čeká poslední nástraha, kdy musíte zatáhnout za dvojici pák na pravé a levé straně, přičemž na oboje musíte přeskákat pohyblivé válce. Tím se vám otevřou vrata do dalšího levelu.

Final Conflict
Poslední úroveň začíná soubojem s bossem - přerostlým mutantem na jedné z plošin. Fígl je opět v tom, že musíte využít úskoků a ultimátních zásahů, čímž ho z plošiny postupně shodíte. On se však chytne a proto je nutné mu ustřelit jednu ruku - zase rána, která ho omámí a vy mu jí odstraníte několika dobře mířenými ranami z brokovnice. Pak již není problém shodit ho dolů, když se drží jen jednou rukou plošiny, které taky dáte několik dávek. Projdete tedy dveřmi a následuje další opičí dráha, tentokrát nad tekoucí lávou, kdy musíte skákat z plošiny na plošinu, pak na sloup a z něj opět na plošinu. Na té je páka, s jejímž stažením se dáte do pohybu, vaše pozice začne zajíždět, přičemž ta protější se dá do protipohybu a vyjíždí, vy najdete vhodný okamžik, kdy jsou si nejblíže a skočíte.

Projdete do místnosti s další pákou, po jejímž zatažení se dveře, jimiž jste vstoupili, zavřou, a naopak se otevřou další vedoucí do místnosti s bazénem. Tam je úkolem postupně aktivovat několik zařízení - kamenů, které odsunou všechna vrata v podvodním tunelu a vy budete skrze něj moci proplavat pryč. První dva zvládnete hravě, protože jsou ve stejné místnosti, kvůli třetímu se však budete muset už trochu proběhnout. Nejdříve skočíte do vody, kde najdete páku, s jejíž aktivací se vám vysune plošina na jedné ze stěn. Díky té vylezete do výklenku nad ní, jenž byl před tím nedosažitelný. Prolezete dále do další místnosti, kam zároveň shodíte železnou klec. Ta vám poslouží, abyste se dostali na kamenný sloup kousek vedle a z něj na další plošinu. Z té skočíte na římsu u stěny, kterou přeručkujete. Dávejte si však pozor na horkou páru, která tam pomalu sálá z průduchů. Pak se zhoupnete kotvou na protější stěnu a opět přeručkujete římsu až pod další výklenek. Do něj vlezete a dostanete se do místnosti s posledním kamenem, za který se pověsíte a posléze přesnou střelbou aktivujete odhalený přepínač.

Pak klidně přeskákejte napadané kamení a skočte do vody. Takhle jste se dostali k další řece horoucí lávy, kolem které proskáčete dál až k lávopádu, z něhož skočíte na žebřík vpravo. Zde využijete další průduchy s párou nalevo. Pak skočíte na římsu a z ní na další, čímž se dostanete na levý břeh. Pustíte se o úroveň niž, skočíte vzad a tak se dostanete dolů k lávě na několik plošinek, které rychle přehopsáte. Z poslední opět na protější římsu, pak na další a odtud na sloupy uprostřed lávy. Odtud na hrazdu, další plošiny, které pomalu pohltí láva, až se konečně dostanete na žebřík. Právě ten vás dovede do místnosti, kde je poslední souboj s hlavní "bosskou" - Natlou.

Ten je rozdělen na dvě části. V první je nutné Natle jen ublížit, takže do ní palte vším, co máte v baťohu a vyhýbejte se jejím útokům, dobré je schovávat se za sloupy. Když se Natla dostane na polovinu životů, spustí se druhá část souboje. Zde opět musíte využít bullet-time, kdy Natlu střílením naštvete, ona se na vás rozeběhne a vy jí dáte bolestivý zásah, kdy padne na kolena. Pak je důležité dostat se jí do zad a střílet po svítivé věci mezi jejími lopatkami. Až její životy padnou na nulu, přijde akční animovaná sekvence, kdy Natlu zabijete padajícím pilířem. Lara pak uteče, skočí do vody, doplave k lodi a pokocháte se pohledem na vybuchující pyramidu. Gratuluji, dohráli jste Tomb Raider: Anniversary. Teď si spočítejte, jak dlouho vám to trvalo…

Croftovic panství
Sídlo rodiny Croftů, kde Lara momentálně žije, slouží jako tréninkový level, kde však musíte splnit několik úkolů, během nichž posbíráte celou svoji výbavu, která vám na cestách přijde tak vhod. Není nutné všechny věci dělat ve stejném sledu, jak tady píši, nicméně se přitom nejméně naběháte. Jako první vezměte jednu bednu v obývacím pokoji s krbem a postavte ji na tlačítko v zemi, tím se otevře tajná skrýš za krbem (až se zapne voda, oheň uhasíte a šíp, který je tam schovaný, použijete v bludišti u sochy). Pak vyskáčete po bednách, přeručkujete po obraze a na další hromadě beden objevíte ozubené kolo.

Pak se vydáte do svého pokoje (po schodech vlevo, zadní dveře), kde zatáhnete za dvě sochy, čímž se vám otevře tajná skrýš s vaším deníkem. Odtud pak do knihovny (dveře u schodiště), kde zatáhnete za jednu z knih, která vám otevře tajnou skrýš s mapou zahradního bludiště. Tam vyběhnete o patro výš, kde opět zatáhnete za knihy, čímž se otevře místnost se zbraněmi. Pak se vrátíte ke schodišti v knihovně a z patra skočíte na obraz na stěně vedle pracovny. Ten odhalí terč, který otevře tajnou chodbu do další místnosti. Cestou narazíte na prázdný kbelík, jenž se bude hodit později. V další místnosti s knihami vyběhněte do patra a tam rozbijte pravou vitrínu. V ní najdete kousek slunečních hodin, které vám pak otevřou cestu k bludišti. K tomu je ještě nutné znát správný čas, ten najdete v pravé knize u okna (nicméně je to 11-2-7). Zde pak vypnete alarm a vyjdete dveřmi ven.

Vyběhněte tedy do zahrady ke kovové konstrukci od slunečních hodin, použijte šíp a nastavte vyčtený čas. Tím se rozsvítí světlo a vy můžete vlézt do bludiště. Podle mapy se naučte cestu, abyste se dostali ke dveřím do středu bludiště, kde je postavená fontána a sousoší. Tam najdete užitečnou kotvičku, s níž rovnou utrhnete panel od mechanizmu fontány. Do něj pak vložíte ozubené kolo, které jste našli na začátku. Kotvou také otevřete bránu, takže již nebudete muset bludištěm znova bloudit. Abyste našli hasák na opravení vody, musíte doběhnout do tělocvičny - klidně utíkejte rovnou k žíněnce číslo tři (předchozí dvě vás zavedou akorát k artefaktům). Z ní skočte na skálu, vyskákejte nahoru a odrazte se do rohu. Z něj přelezte na druhou skálu a tu "obručkujte" v polovině až nad bazén. Odtud se zhoupněte kotvou a vlezte do výklenku, kde aktivujete tlačítko, jenž vám otočí jednu hrazdu. Skočte dolů a vylezte zase na tu samou skálu, odkud jste se zhoupli k tlačítku. Místo toho, abyste ji přeručkovali, skočíte vzad na jednu hrazdu a z ní na druhou. Z té pak na tyče od stropu a z nich konečně na můstek, kde nářadí najdete.

Pak tedy utíkejte na zahradu a proběhněte až dozadu do rohu, kde nalezeným klíčem pustíte vodu do trubek, což poznáte na umyvadlech, v nichž si necháte naplnit onen kbelík. Další vaše kroky budou směřovat do obývacího pokoje, kde vodu nalejete do krbu a vezmete z něj zlatý šíp. Pak jděte do rozestavěné místnosti s bazénem a hned vpravo u dveří kotvou stáhněte kopí u sochy. Bordel s trčící trubkou zase přitáhněte mezi dvoje lešení, abyste po tom mohli časem ladně přeskočit. Pak ještě rozstřelte šikmou plošinu, která se tímto uvolní a opičí dráha je připravená. Doběhněte doprava dozadu, vylezte na bedny a skočte na hrazdu z lešení, z ní na římsu od balkónu, kterou přeručkujete, opět na lešení, skok vzad na další lešení a vylezte nahoru.

Skočte na kopí a z něj do výklenku. Tam posuňte vozík s trubkami na kulaté tlačítko vedle sochy. Tu otočte, aby se její kopí s trubkou křížilo. Tím se vám odhalí terč, po jehož zásahu odstraníte jednu mříž v tunelu mezi bazény. Také rozstřelte lano, které vede k soše střelce, jenž visí ve vzduchu. Pak se vraťte na začátek a přeskákejte zase celou cestu jen s tou výjimkou, že již nepůjdete na kopí, ale na tyč mezi lešeními. Tudy se dostanete do protějšího výklenku místnosti. Kde rozstřelíte další lano k soše.

Pak kotvou strhněte kouli a opět ji dovalte do pozice vyznačené na zemi, čímž odsunete poslední mříž v tunelu mezi bazény. Pak vyskočte na kývající se dřevěnou desku, z níž, když přeběhnete na konec, budete moci skočit na další lešení. Díky tomu se dostanete na balkón, po němž jste již dvakrát lezli. Tam ostatně najdete i poslední lano k soše, jenž přestřelíte a socha spadne. Od ní si pak vezměte zlatý luk a vydejte se zpátky do bludiště. Zlatý luk a šíp pak dejte kamennému střelci do rukou a pákou zapněte mechanizmus, čímž se vám odhalí hrací skříňka. Vraťte se do obývacího pokoje a jděte do dříve zavřené místnosti (na schodech doprava, úplně dozadu). Tam vložíte hrací skříňku do přístroje, kde evidentně něco chybí. Toť vše.